Hela denna artikel är en annons

Förlorad status som kristen – trots det växer antalet troende i Indien

I Indien finns det väldigt många onådda människor, men sakta förändras läget. Varje dag upptäcker nya människor vem Jesus är och tacksägelseämnen strömmar in. Liv förvandlas och pastorer som längtar efter att sprida evangeliet utrustas och förbereds för tjänst. Två sådana vittnesbörd kommer från Rohan och Arun som fick möta Jesus och i dag arbetar med att sprida evangeliet till Indiens onådda folk.

Innehåll från:

IBRA logotype

Rohan* är en ganska typisk indisk man. Han växte upp i en hinduisk familj och såg sin religion som en självklarhet. Men någonting förändrades när Rohan skadade benet ordentligt i en olycka. Han behövde besöka akuten för att få vård för det skadade benet och träffade några evangelister på sjukhuset. Evangelisterna berättade om Jesus och evangeliet satte spår i Rohan.

Parallellt med sjukhusvistelsen drabbades Rohans syster av en elakartad tumör. Familjen hade inte tillräckligt med pengar för systerns behandling och situationen kändes hopplös. Allt familjen önskade var att systern skulle bli frisk. Rohan började reflektera över vad evangelisterna hade berättat. Vittnesbörd om helande och mirakel! Att det finns hopp i Jesus Kristus!

Bed för Indiens pastorer

När man blir kristen räknas man automatiskt som kastlös. Helt plötsligt förlorar man sin medfödda status och står på samhällets botten. Människor som blir kristna blir alltså begränsade till att enbart umgås och tala med kastlösa. Detta leder till svårigheter att dela evangeliet med Indiens högre kast. Man får inte tala till dem och villigheten att bli kristen är vanligtvis inte särskilt stor. De högre kasten är inte instinktivt öppna för att förändra sin samhällsstatus så drastiskt. Bed för Indiens pastorer! Att man ska få möjligheter att dela evangeliet med alla människor, oavsett kast.

Hindu blev pastor

Familjen började besöka kyrkan och lyssna till undervisningen som predikades. Rohan drabbades av kärleken som fanns för honom och tog emot Jesus. Systern blev helad från sin sjukdom och snart hade hela familjen tagit emot Jesus.

Men trots glädjeropen var situationen inte helt enkel för familjen. Släkten accepterade absolut inte familjens beslut. Snart hade släkten klippt kontakten med familjen, men de kände sig ändå inte speciellt drabbade. Tacksägelseämnen och Guds godhet övertrumfade allt det negativa.

I dag tränar Rohan pastorer i hela Indien. Hans längtan är att nå hela Indien med evangeliet under nästkommande generation. I stunder kan det kännas svårt, men Rohan vet att ingenting är omöjligt för Gud.

Det är långt ifrån klart

Tacksägelseämnena och vittnesbörden är många, men det finns fortfarande mängder med människor i Indien som ännu inte fått uppleva något sådant. Närmare 1,3 miljarder har aldrig fått höra om Jesus. Inte fått chansen att uppleva Guds kärlek.

Visste du att …

… nästan 95 procent av Indiens befolkning beräknas vara onådda.

… ungefär 80 procent av Indiens befolkning är hinduer.

… många indiska pastorer arbetar med risk för sina liv.

Hånad men frimodig

En nyckelperson i Indien är Arun. För tio månader sedan upptäckte han Jesus. Pastor Rohit besökte Aruns by och predikade evangeliet. Arun omfamnade budskapet men många andra hånade honom. I mötet med Jesus kände Arun för första gången riktig frid. Många smutskastade hans beslut – men Arun ville lära sig mer.

Han började dela evangeliet med sina vänner. En kompis hånade honom först men även han har i dag öppnat sitt hjärta för Jesus. Arun har startat en bibelupptäckargrupp i byn. Han berättar att gruppen har mycket att lära och att de hela tiden försöker bjuda in fler.

– Jag har dedikerat hela mitt liv åt den här uppgiften. Mitt mål är att hitta människor som söker Gud och vill tjäna Honom i framtiden.

 *Alla namn i den här artikeln har bytts ut av säkerhetsskäl

Häftiga grejer händer

Sedan IBRA påbörjade lärjungaträning av pastorer i Indien 2015 …

 … har det utbildats 77 tränare som är med och tränar pastorer.

… har 80 000 indiska samhällen nåtts med evangeliet.

… har nästan 17 000 pastorer fullföljt utbildningen.

Dessutom ubildas ytterligare 9 000 pastorer just nu!

Läs mer om satsningen på ibra.se/asien

Så kan du ge till Ibras arbete

• 450 kr – stöttar en pastor att dela evangeliet med Indiens onådda i en månad.

• 5 400 kr – stöttar en indisk pastor i ett helt år.

 

Gåvor kan swishas till 9000761. Märk gåvan “Indien”.

Powered by Labrador CMS