Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer,och Herrens härlighet går upp över dig.
Jesaja 60:1-6

Världen idag

18 000 namn mot svärandet i SVT och SR

En rejäl markering mot svordomar och ett förråande språk i SVT, Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det blev resultatet av namninsamlingen #slutasvära som avslutats i veckan. – Ett fantastiskt resultat, säger Lukas Berggren, chefredaktör för Världen idag om namninsamlingen som nu ska överlämnas till de ansvariga för Public Service.

Nyheter · Publicerad 10:00, 22 dec 2017

Listor med namn har fortsattt att strömma in efter helgen. Många har också undertecknat uppropet digitalt och totalt har mer än 18 000 personer skrivit under uppropet.

– Det känns fantastiskt, det här visar vilket engagemang det finns i den här frågan, säger Lukas Berggren som stått i spetsen för uppropet tillsammans med Elise Lindqvist och Hans-Göran Björk.

– Vi har märkt att det finns många ute i landet, inte bara kristna, som upprörs över de många svordomarna i radio och tv. Det är en råare ton som man reagerar emot.

Sedan namninsamlingen startades i november har uppskattande hälsningar strömmat in till Världen idags kundtjänst, som koordinerat uppropet.

Lukas Berggren riktar en särskild eloge och ett stort tack till tidningens läsare som samlat in många av de 18 000 namnen.

– Det är våra läsare som åstadkommit detta fantastiska resultat, säger Lukas Berggren och berättar hur listor bland annat har spridits i församlingar, utanför matvarubutiker och i lärarrum.

Han håller med om att det kunde ha varit ännu fler än 18 000 underskrifter.

– Ja, absolut. Men om 18 000 reagerar så är det ett uttryck för att det finns många gånger fler som faktiskt tycker så här. Många har inte kommit i kontakt med listorna och därmed inte haft möjlighet att skriva under dem. Bakom varje namnunderskrift står det många fler.

– Så uppropet är en tydlig markering och jag tror att det här kommer betyda mycket, säger Lukas Berggren.

Så vad kommer att hända härnäst?

– Nu ska vi söka kontakt med de ansvariga på Public Service-bolagen för att överlämna namninsamlingen och framföra våra synpunkter på språket inom Public Service.

– Förhoppningen är att detta ska bli en slags väckarklocka för dem där de inser att det här är något vi behöver tänka på, att vi behöver arbeta mer aktivt med språkvården inom våra kanaler.

Vi har märkt att det finns många ute i landet, inte bara kristna, som upprörs över de många svordomarna i radio och tv. Det är en råare ton som man reagerar emot.

USA:s statsapparat står utan pengar

Skuldtak. Majoriteten i USA:s senat säger nej till en uppgörelse som skulle förhindra att federala myndigheter stängs ned. USA:s statsapparat står därmed utan...

Tre viktiga faktorer i migrationsdebatten

Ledare Svenska värderingar kontra sanna värderingar En företagsledare som gjort missbedömningar i den storleksordning som våra politiker gjort de senaste åren – i frågor om migration, integration,...