Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

Luther hade en intuitiv förmåga att avläsa känslostämningar i grundtexten, vare sig den var på hebreiska eller grekiska. Foto: Lightstock

Luther som bibelöversättare

Kyrkofadern Hieronymus (ca 345-420) och reformatorn Martin Luther är bland de viktigaste bibelöversättarna någonsin, men det är lätt att missförstå deras betydelse. De var inte först med sina bibelöversättningar till latin respektive tyska – däremot hör de till historiens största bibelöversättare, alltså viktigaste, alla kategorier. Luthers egen tyska bibelöversättning kom att spela en oerhörd roll.

Serie · Publicerad 00:01, 22 mar 2017

Den 4 maj 1521, på väg hem till Wittenberg från sitt möte med kejsar Karl V vid riksdagen i Worms, försvann Martin Luther, munk och teologiprofessor, helt spårlöst. Tyskland greps av förvåning, likaså ledarskapet i den romersk-katolska kyrkan. Hade han blivit dödad, var han bortrövad eller hade han gått under jorden? Vad hade hänt?

Några få personer, däribland Luthers egen furste, kurfursten Fredrik den vise av Sachsen, visste svaret.

Det gick ett tag, sedan började ryktet gå att Luther var vid liv. Redan inom några veckor började Luthers närmaste medarbetare, Philip Melanchthon, få nya manuskript till sig som var skrivna av Luther. Allt fler insåg att han, trots allt, var i livet men att han gått under jorden. Efter tio månader, den 1 mars 1522, återvände Luther mera officiellt till livet och återinträdde i tjänst som teologie professor i Wittenberg.

Från och med nu var dock hans rörelsefrihet starkt begränsad. Med undantag av vissa välplanerade resor i södra Tyskland rörde han sig främst i furstendömet Sachsen (där han åtnjöt kurfurstens beskydd), och detta av goda skäl: Ediktet i Worms den 8 maj 1521, undertecknat av Karl V den 26 maj, innebar att Luther genom kejserlig lagstiftning var dömd till döden, fredlös.

Denna fredlöshet, ett slags medeltida motsvarighet till nutidens muslimska ”fatwor”, följde honom i nästan 25 år, ända fram till den dag då han avled, 18 februari 1546. Naturligtvis blir ingen människa opåverkad av en sådan dödsdom, inte heller Luther. Vissa drag i hans personlighet har säkerligen sin förklaring i denna oerhörda psykiska press.

Var hade Luther befunnit sig under de knappt tio månader som han var försvunnen?

Han hade under denna tid vistats inkognito, som adelsmannen "Junker Jörg", på slottet Wartburg i Thüringen. Hans viktigaste aktivitet under slottsvistelsen var att översätta Nya testamentet från grekiska till tyska, en syssla som tog honom tre månader! Hans översättning av Nya testamentet, ”Septembertestamentet”, publicerades följande år, september 1522.

Utan att någon insåg det då, vare sig Luther själv eller hans samtid, hade tiden på Wartburg satt i gång en händelsekedja som för alltid kom att förändra inte bara den romersk-katolska kyrkan utan även det västerländska samhället. Redan 1517 började hans reformatoriska teologi få genomslag, inte bara i Tyskland utan även mer allmänt i västkyrkan. Men det var tiden på Wartburg som på ett avgörande sätt bidrog till att Luther blev mannen som genom sin bibelläsning förändrade världen.

I den här artikelserien kommer vi att fokusera tre viktiga perspektiv som gäller Luther och Bibeln: Luther som bibelöversättare, som bibelteolog och som bibelutgivare. Låt oss inleda med hans insats som översättare.

En del av Luthers teologiska insatser är mycket välkända medan andra är mer eller mindre okända. Vissa delar av arvet från Luther är omstridda, och där brukar skiljelinjerna vara tydliga och välkända. Det handlar ofta om teologiska frågor: påvens auktoritet, läran om skärselden och avlaten eller om rättfärdiggörelsen. Luthers insats som bibelöversättare har däremot inte haft samma kontroverser kring sig, men har likafullt gett ett enormt genomslag i eftervärlden.

Kyrkofadern Hieronymus (ca 345-420) och reformatorn Martin Luther är bland de viktigaste bibelöversättarna någonsin, men det är lätt att missförstå deras betydelse. De var inte först med sina bibelöversättningar till latin respektive tyska – däremot hör de till historiens största bibelöversättare, alltså viktigaste, alla kategorier.

Ingen tysk bibelöversättning har haft samma genomslagskraft och långsiktiga verkan som hans. Därför är han en gigant i den tyska språkhistorien. Lingvistiskt är han så betydelsefull att han till och med språkligt har influerat utvecklingen i diverse grannländer.

Germanisten, professor emerita Birgit Stolt har ägnat en stor del av sin forskningskarriär åt Luther-studier. I sin doktorsavhandling 1964 gjorde hon en språklig analys av hans Bordssamtal, alltså nerteckningar av samtal som bordsgäster gjorde vid Martins och Käthes matbord och som senare blivit utgivna. Stolt konstaterande att han liksom alla lärda tyskar vid denna tid var tvåspråkig. Det som gjorde honom enastående som bibelöversättare var bland annat två faktorer.

Till att börja med eftersträvade Luther inte en mekanisk översättning till tyska av originaltexten utan en mer naturlig,idiomatisk. I en skrift från 1530 gav han en framställning av sina översättningsprinciper, i detta fall från latin till tyska, som blivit klassisk:

Man får nämligen inte fråga latinet bokstavstroget hur man ska uttrycka sig på tyska, som dessa åsnor [= de som kritiserat hans översättning för avvikelse från förlagan] gör, utan man måste fråga modern i huset, barnen på gatan, menige man på torget och noga lägga märke till hur de uttrycker sig, och sedan översätta som de talar. Då förstår de och märker att man talar på tyska till dem.

Denna princip har många bibel­översättare försökt att följa, inte minst i nutiden. Det anmärkningsvärda är dock, enligt Stolt, att Luther balanserade upp denna princip, som lätt leder till banala resultat om den överbetonas, med en intuitiv förmåga att avläsa känslostämningar i grundtexten, vare sig den är på hebreiska eller grekiska.

Enligt Stolt föregriper Luther i sin bibelöversättningspraxis på vissa punkter delar av 1900-talets språkdebatt. Hon menar att 1970-talets svenska bibelöversättning (NT 81) betonade bibeltexternaskognitiva sida och därmed ofta missade den känslomässiga, emotiva, aspekten. Resultatet blev att en rad kända bibeltexter i nu gällande kyrkobibel fick en ganska platt utformning. Däremot har språkforskningen gått vidare, och lingvistikens utveckling har bekräftat att Luther intuitivt föregrep modern översättningsvetenskap med några sekel.

Århundradena igenom har otaliga bibelöversättningar influerats av Lutherbibeln, först i Europa, sedan, via missionärer, i främst Afrika och Asien. Många av dessa missionärer hade Lutherbibeln, eller bibelutgåvor som byggde på den, som en självklar referenspunkt i sitt översättningsarbete. Lutherbibeln har vandrat vidare till andra kontinenter...

Man kan även konstatera att Luther rent tekniskt tillämpade ett ovanligt nutida arbetssätt. Hans översättning var hans privata ”projekt”, men han höll på med översättning och redigeringsarbete i över 20 år, och för detta arbete skapade han ett team som hjälpte honom med ett otal revisioner. Redan 1524 utkom hans NT-översättning i två upplagor.

Luther hade också överraskande idéer kring hur han skulle få fram korrekta detaljer inom speciella områden. För att kunna använda rätt termer vad gällde den judiska ceremoniallagen rådfrågade han ett slakteri i Wittenberg och lät dem stycka får. Likaså sonderade han med den sachsiske kurfurstens hov för att få fram rätt terminologi vad gäller smycken – den himmelska stadsmuren är ju enligt Uppenbarelseboken prydd med tolv olika ädelstenar!

Luthers egen tyska bibelöversättning kom att spela en oerhörd roll. Under sin livstid gav han ut dussintals olika utgåvor av diverse bibelböcker, och under tiden 1534-74 lär hans tyska helbibel ha tryckts i 100 000 officiella exemplar. Till detta kom ett otal pirattryckningar och romersk-katolska motöversättningar – som till större delen ändå byggde på Luthers översättning, men gav andra läsarter av kontroversiella bibelställen!

Hans översättning kom även att influera en rad andra översättningar – däribland de danska, svenska och finska bibelöversättningarna respektive flera engelska. Luthers betydelse för bibelläsningen de senaste 500 åren är helt enkelt oerhört stor. Den vetskapen skulle ha glatt honom!

Texterna i denna artikelserie är omarbetade utdrag ur skriften Bibelläsaren som förändrade världen, utgiven i Församlingsfakultetens småskriftserie, våren 2017, redigerade av Per Ewert.

Århundrade- na igenom har otaliga bibelöversättningar influerats av Lutherbibeln, först i Europa, sedan, via missionärer, i främst Afrika och Asien.
Luthers betydelse för bibelläsningen de senaste 500 åren är helt enkelt oerhört stor.

Gud är en förbunds-Gud

Ledare Tumma inte på äktenskapet I morgon är det midsommarafton. I Sverige är det en dag med många och starka traditioner, med alltifrån midsommarstång och blomsterkrans till...

USA lämnar FN:s människorättsråd

Världen. FN:s människorättsråd sysslar med hyckleri och är "kroniskt partiskt" i Israel-Palestinafrågan. Det sade USA:s FN-ambassadör Nikki Haley efter att...