I frid kan jag lägga mig ner och sova, ty du, HERRE, låter mig bo i trygghet.
Ps 4:9

Världen idag

Petra och Mikael Oscarsson vid riksdagens högtidliga öppnande hösten 2016. Foto: Magnus Oscarsson

Mikael Oscarsson om sorgen efter Petra

Petra Oscarsson, hustru till riksdagsledamot Mikael Oscarsson, har avlidit efter en tids sjukdom. Tusentals människor – däribland svenska ministrar och missionsledare – har visat sitt deltagande.

Nyheter · Publicerad 10:02, 4 maj 2017

– Vi har bokstavligen överösts av hälsningar av människor som visar omtanke, bara på Facebook är det över 2 000 hälsningar, säger Mikael Oscarsson som är i riksdagen när Världen idag når honom.

Även där har kollegans kamp och sorg fått uppmärksamhet.


– Många personer har i dag visat sitt deltagande, både kollegor och ministrar, berättar han, djupt tacksam till dessa och tusentals andra personer som visat stöd och som stått med i förbön under sjukdomstiden.

– Det har varit väldigt värdefullt för både barnen och mig, betonar Oscarsson. Vi har inte varit ensamma i detta, fastslår han. Människor runt om i världen har hört av sig och varit engagerade under Petras sjukdomsperiod.

Bland dem som slutit upp runt familjen finns exempelvis personer från Petra Oscarssons tid inom UMU och från hennes år i kommunfullmäktige i Uppsala. Stödet har också kommit från församlingen Livets ord och från Albanien där Petra Oscarsson i två år var missionär.


– Hon byggde upp ett framgångsrikt kristet arbete, och en av dem som hon var med och förde till tro är i dag ledare för en av Albaniens största församlingar, säger Mikael Oscarsson och berättar att hustrun talade flytande albanska.

Petra Oscarssons har också stått tätt vid sin makes sida. Dels under hans tid som ledare för Ja till Livet, dels i rollen som riksdagsledamot sedan 1998. Så sent som i höstas var Petra med Mikael vid riksmötets högtidliga öppnande. 

Framförallt håller han fram Petras roll som mamma åt deras fyra barn, Robin 18 år, Alexander 17 år, Alicia 15 år och Alina 4 år.

– Petra var en fantastisk mamma och kunde verkligen ge trygghet, säger Mikael Oscarsson. Många har också kommenterat hennes glada leende; hon hade en livsglädje som smittade av sig.

De sista åren har Petra studerat kulturantropologi vid Uppsala universitet på heltid. Och så sent som i november var paret Oscarsson i Chicago för att fira att det var 20 år sedan de blev ett par.  


– Mindre än en vecka efter att vi kom hem så klagade Petra på ont i nacken, berättar Mikael Oscarsson. Vi var då inne akut men läkarna hittade inget. En vecka senare slog det till med full kraft, hon fick en stroke och blev totalt förlamad, säger han och berättar om diagnosen: ”locked in syndrome”. 


– Intellektet fanns där men hon kunde inte meddela sig med omvärlden, säger han om hustrun som vårdats på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 


Mikael Oscarsson sitter i försvarsutskottet och i vågen av deltagande finns även personer från alla nivåer inom försvarsmakten, berättar han. 


– De har hört av sig och beklagat att Petra gick bort – eller som vi ser det, gick hem, tillägger Mikael Oscarsson som har en stark förankring i sin kristna tro. 


– Detta är förstås ett stort hopp – att vi ska mötas igen!

Begravningsgudstjänsten för Petra Oscarsson hålls i Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala den 19 maj kl 11 och förrättas av Joakim Lundqvist. Därefter hålls en minnesstund på Livets ord dit alla är välkomna. Anmälan till minnesstunden till Levin & Serenander tel 018-501150. Tänk gärna på SAM-Hjälps arbete för romska barn i Rumänien, BG 900-3419. Märk gåvan Petra-huset.

Rumänien ska flytta ambassad till Jerusalem

Israel. Som första europeiska land tänker Rumänien flytta sin ambassad i Israel till Jerusalem. Det beskedet gav ledaren för landets regeringsparti i...

I helgen möts världsledare i Dag Hammarskjölds anda

Nyhetskommentar Nyhetskommentar. ”Den längsta resan är den inåt" formulerade sig Förenta nationernas andre generalsekretare, den svenske diplomaten Dag Hammarskjöld (1905–61), i hans...