Den rättfärdiges läppar förstår vad som är välbehagligt, de ogudaktigas mun förvränger allt.
Ordspråksboken 10:32

Världen idag

De flesta av Svenska kyrkans präster tror att uppståndelsen ägt rum. Foto: Christine Olsson / TT

Majoriteten av prästerna har traditionell kristen tro

Majoriteten av prästerna i Svenska kyrkan har en traditionell kristen tro. Det framgår av en undersökning som Kyrkans tidning har tagit del av. Prästernas trosuppfattning skiljer sig dock beroende på ålder och geografi. Stockholms och Västerås stifts präster är de mest liberala.

Nyheter · Publicerad 17:01, 5 mar 2017

1 348 präster fick år 2012 svara på ett antal frågor om sin tro. Niclas Blåder vid kyrkokansliets forskningsenhet har tillsammans med forskaren Erika Willander nu analyserat svaren.

– Det första vi kan säga är att kyrkan är mycket mer sammanhållen än vi trott. Prästerna står för en trosinriktning som man är ganska överens om, säger Erika Willander till Kyrkans tidning.

Hon menar att en majoritet av prästerna svarade i överensstämmelse med Svenska kyrkans bekännelsetexter.

Niclas Blåder och Erika Willander har utifrån svaren delat in prästerna i två grupper – ”fri” och ”formell”. De präster som stämde in i påståenden som att Jesu historiska död förändrat tillvaron, att denna död innebär att världens ondska besegrats och att människor genom detta räddas från dom och död räknades till kategorin ”formell”.

De präster som hade svarat att de inte tolkade tron bokstavligt utan exempelvis höll med om påståendet ”Jag tror inte att orden om ’evigt liv’ ska förstås bokstavligt. När man dör är man död på riktigt” kategoriserades som ”fri”.

Analysen visar att endast en liten minoritet av prästerna hamnar i gruppen ”fri”. Exakt hur stor andel av prästerna som hamnar i respektive grupp framgår inte av artikeln i Kyrkans tidning. Undersökningen kommer dock presenteras i sin helhet inom kort.

Något som framgår av artikeln är dock att prästernas uppfattning i trosfrågor skiljer sig åt beroende på var de är verksamma. Prästerna i Stockholms och Västerås stift sticker ut som de allra mest ”fria”. Prästerna i Visby stift är de mest traditionella, men även Skara, Luleå, Göteborg och Växjö stift ser ut att ha traditionellt troende präster.

Trosuppfattningen påverkas också av prästernas ålder – eller i vilket fall vilket år de prästvigdes. Präster som vigdes mellan 2000 och 2012 är ”friare” än de präster som varit många år i tjänst.

– Kanske satte KG Hammar tonen för de prästkandidaterna? Kanske har utbildningen och pastoralinstitutet förändrats, säger Erika Willander till Kyrkans tidning.

Delar av undersökningen har publicerats tidigare. Hur prästerna ser på uppståndelsen presenterades i en artikel förra året. Den visade att 75,5 procent av prästerna ”i stort” stämde in i påståendet att uppståndelsen innebar att Jesu döda kropp fick liv. 15,1 procent instämde ”i viss mån”, 5,1 procent var ”mycket tveksamma” och 3,6 procent ”instämde inte alls”. Det fanns inget alternativ för ”instämmer helt”.

Undersökningen leddes av docenten Anne-Louise Eriksson, numera rektor för Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Ville slippa mindfulness – nekas grön rehab

Nyandlighet. ”Grön rehab” skulle bli en väg tillbaka till arbetslivet för Erik Pilbom, sjukskriven för utmattningsdepression. När det stod klart att...

Mångfald hos New Wine

Konferens. I veckan drar New Wines årliga sommarkonferens i gång och den här gången är temat ”Alla folk”. ”Vi tror att 2017 får vara ett år där alla folk får...

Israelkritik utan trovärdighet

Israelkommentar Israelkommentar. Endimensionell beskrivning av konflikt I lördags, när den muslimska fastemånaden ramadan avslutades, samlades tiotusentals muslimer på Tempelplatsen i Jerusalem för att be. Frågan man kan...

Israels vänner möts i Värnamo

Israelfokus. Intresset för Israels vänners sommarkonferens växer för varje år. Orsaken tros bland annat vara ett ökat intresse för Israel och den situation som...