HERRE, var mig nådig och rädda mig, HERRE, skynda till min hjälp!
Psaltaren 40:14

Världen idag

Jesus i fokus i het debatt

Var Jesus Guds son eller en misslyckad profet? Det var frågan som debatterades i Kulturhuset i Stockholm i tisdags. På ena sidan stod teologerna Stefan Gustavsson och James Starr, på andra sidan stod historieforskarna Cecilia Wassén och Tobias Hägerland. – Det finns ingen anledning att ifrågasätt att [vissa under] har inträffat, sa Hägerland.

Nyheter · Publicerad 16:55, 21 dec 2017

Man skulle kunna tro att det genast blir konfrontation när två kristna teologer möter två naturalistiska historieforskare för att diskutera personen Jesus. Men faktum var att det rådde en stor samstämmighet när debatten ”Jesus – Guds son eller misslyckad profet” inleddes i Stockholms kulturhus i tisdags kväll.

– Är Nya testamentet, och särskilt evangelierna, källan till kunskap om Jesu liv, verksamhet och identitet? frågade moderatorn Eskil Franck.

– Ja, svarade teologerna Stefan Gustavsson och James Starr.

– Ja, svarade också högskolelektorerna Tobias Hägerland och Cecilia Wassén, författare till boken ”Den okände Jesus – berättelsen om en profet som misslyckades”.

– Ska Nya testamentet läsas och bedömas som vilken antik litteratur som helst? fortsatte moderatorn.

Även här fick han jakande svar från samtliga debattörer.

Nästa fråga handlade om huruvida det är ”ställt bortom allt tvivel” att Jesus har funnits som historisk person och dött på ett kors.

– Ja, svarade alla.

Den sista inledande frågan gällde huruvida debattörernas egen trosinställning färgar deras syn på källmaterialets karaktär och värde.

– Det finns risk att den gör det, sa Wassén efter att övriga tre debattörer konstaterat att ingen är objektiv.

Men sedan upphörde konsensusen. Frågan om huruvida Jesus uppstod eller inte delade debattörerna i två läger. Lärjungarnas påstådda möten med Jesus efter hans död var ”visionära upplevelser”, menade Wassén och Hägerland. Att graven var tom kan förklaras med att kvinnorna gick till fel grav, sa Wassén.

– Som historiker kan man inte ta med något övernaturligt, sa hon.

Det var inte ett synsätt som delades av Gustavsson och Starr.

– Naturvetenskapen kan beskriva naturen, och den fungerar så att en död person inte kan uppstå, det är vi fullständigt överens om. Men frågan är om det finns något mer än naturen. Om man som ni säger att ”vetenskapligt kan man inte ta ställning till om Gud finns eller inte”, då måste man ju också vara öppen för möjligheten att om det nu skulle finnas en Gud, då skulle han ju kunna gripa in, sa Gustavsson.

Han och Starr menade att Jesu uppståndelse är den bästa förklaringen till den tomma graven, lärjungarnas upplevelser och kyrkans framväxt.

Gustavsson fick senare frågan om hans ställningstagande är fritt från hans trosuppfattning.

– För mig är frågan om sanning väldigt viktig, svarade Gustavsson och berättade att han inte vill vara kristen på grund av att tron funnits i hans familj eller kultur.

– Jag har bara ett liv. Jag är inte intresserad av att kasta bort det på något som inte är sant, sa han.

En annan fråga som diskuterades var Bibelns mirakler. Här rådde det inte lika stora meningsskiljaktigheter som man skulle kunna tro. Gustavsson påpekade att under kan ske därför att det ”finns mer än naturen”.

Vissa under har ”förstorats upp” med tiden, men andra under har skett, menade Hägerland.

– Det är sådant som att stumma kan tala igen, att lama och halta kan gå. Och det finns ingen anledning att ifrågasätta att det har inträffat, sa han och fick medhåll av Wassén.

– Jesus var duktig som helare. Det är belagt att han drog stora skaror. En del upplevde att de blev bättre i Jesu närvaro, sa hon.

Varken Wassén eller Hägerland ville dock kalla detta för övernaturliga inslag.

Publiken följde intresserat debatten. Salen i kulturhuset var så full att alla som hade kommit inte kunde släppas in.

Mot slutet av debatten öppnades det upp för frågor. Finns det några bevis för att Jesus inte uppstod? frågade en man.  

– Nej, svarade Wassén och fick, inte särskilt förvånande, medhåll från teologsidan.

En länk till en inspelning av hela debatten finns på Svenska evangeliska alliansens hemsida.

Medverkande

Stefan Gustavsson – teolog, författare och direktor för Apologia – cent-rum för kristen apologetik

James Starr – högskolelektor i exegetisk teologi vid Johannelunds högskola

Cecilia Wassén – docent och lektor i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet

Tobias Hägerland – docent i Nya testamentets exegetik samt lektor vid Lunds och Göteborgs universitet

Eskil Franck – docent i teologi vid Uppsala universitet

Anti-traffickingarbete belönas med pris

Pris. De har räddat 45 000 människor från slaveri och andra former av våld och hjälpt lokala myndigheter att gripa mer än 3 500 misstänkta förövare och...

Israelexpert: "Det är Sverige som är off-side"

Bistånd. Den Sida-ägda tidningen OmVärldens artiklar om den israeliska biståndsgranskaren NGO Monitor är "ett direkt beställningsarbete från Sida". Det menar...

Skamlig udd mot Israel från hovrätten

Ledare Antisemitiskt hatbrott Att Israel görs till syndabock för mer eller mindre långsökta anklagelser är något vi har vant oss vid. Men förra veckans domslut från Hovrätten för...

Biståndsartiklar hårt vinklade mot Israel

Bistånd. Kritiken mot svenskt bistånd till palestinska områden skärskådas i en rad artiklar av Sidas tidning OmVärlden. Tidningen går särskilt hårt åt...