Folk /…/ sade: "Allt han har gjort är gott. De döva får han att höra och de stumma att tala."
Markus 7:37b

Världen idag

Endast nio procent av svenskarna går i kyrkan. Och bland kyrkobesökarna finns en hög grad av värdeliberala värderingar. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / TT

52 % kallar sig kristna – men få går i kyrkan

En majoritet av befolkningen i Västeuropa identifierar sig som kristna. Men bara en mindre andel tror på den Gud som presenteras i Bibeln. Det är en av slutsatserna i en ny undersökning från Pew research om religiositet, där bland annat Sverige ingår.

Nyheter · Publicerad 07:19, 4 jun 2018

52 procent av svenskarna ser sig själva som kristna. Dock är det bara 9 procent som går regelbundet i kyrkan. Tillsammans med Finland ligger Sverige därmed på sistaplatsen vad gäller regelbundna kyrkobesökare bland de 15 undersökta, västeuropeiska länderna. Högst andel kristna som går i kyrkan minst en gång i månaden har Italien med 40 procent, följt av Portugal och Irland.

Bara en dryg fjärdedel, 27 procent av befolkningen i Västeuropa, tror på att Gud är sådan som Bibeln beskriver honom, enligt Pews medianberäkning. Däremot tror hela 38 procent på en ”högre makt” av något slag. 26 procent tror inte på någon gudomlighet alls.

Anmärkningsvärt är att det bland kyrkobesökarna i Västeuropa bara är ungefär två av tre som tror på den Gud Bibeln beskriver.

I Sverige uppger 42 procent att vetenskapen gör religion onödigt i deras liv. Även här utmärker sig Sverige som det land, tillsammans med Norge, där störst andel förlitar sig på vetenskap.

Däremot kan man dra slutsatsen att såväl icke-troende som befolkningen i stort i Sverige har relativt stort förtroende för kyrkorna. Hela 81 procent instämmer i påståendet att ”kyrkor och andra religiösa organisationer spelar en viktig roll i att hjälpa fattiga och behövande”.

76 procent av svenskar helt utan religiös koppling instämmer också i påståendet, därmed ligger tilltron till kyrkor i detta avseende högst i denna grupp i jämförelse med andra västeuropeiska länder.

Religion bör, enligt en majoritet av de tillfrågade i undersökningen, hållas borta från statens styre av landet. I Sverige anser hela 80 procent detta.

En intressant aspekt av undersökningen är också synen på historiskt kristna värderingar, såsom skydd för ofödda och äktenskap mellan man och kvinna. Här är det tydligt att de flesta i Västeuropa, även i gruppen regelbundna kyrkobesökare, har en liberal syn i dessa frågor. Knappt 8 av 10 kyrkobesökare i Sverige är för lagliga aborter, och 65 procent är för samkönade äktenskap.

Undersökningen kan läsas i sin helhet på webbplatsen för Pew research.

Bara en dryg fjärdedel, 27 procent av befolkningen i Västeuropa, tror på att Gud är sådan som Bibeln beskriver honom.

Militär: Trossamfunden viktiga vid kris

Beredskap. Trossamfunden skulle få en stor roll om Sverige hamnade i kris eller krig. Det menar militären Tommy Jeppsson, chefredaktör för tidningen Vårt...

Måla inte upp politiska motståndare som fiender

Ledare Samtalsklimat Den senaste presidentvalskampanjen i USA präglades av en förfärande polarisering, med förakt för motståndarsidan. Ingen drev den utvecklingen hårdare...

300 präster beskylls för sexövergrepp på barn

USA. En stor utredning har funnit trovärdiga anklagelser om sexuella övergrepp på barn utförda av fler än 300 präster i delstaten Pennsylvania i USA. Fler...