Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

I stället för att ge sitt stöd till den enda liberala demokratin i Mellanöstern väljer Wallström att premiera den repressiva palestinska myndigheten, där ofördelaktiga statusuppdateringar på Facebook kan bestraffas med fängelse, menar Tomas Sandell i Israel-kommentaren. Foto: Claudio Bresciani/TT

Landet tvärtemot – igen!

Israelkommentar · Publicerad 10:01, 10 maj 2017

Ifall Sveriges nuvarande utrikespolitiska linje skulle beskrivas från litteraturens värld, skulle Pippi Långstrump ligga nära tillhands. Pippi är känd som tjejen som gör tvärtemot. När allt flera demokratiska länder håller på att tröttna på urholkningen av folkrätten och internationellt samarbete bidrar den svenska regeringen tvärtom till dess förfall.

Likt en Pippi Långstrump som envisades med att gå baklänges i stället för framåt har den nuvarande utrikesministern gjort sitt yttersta för att belöna länder som gått tillbaka i utvecklingen i stället för att stödja en demokratisk utveckling.

För drygt en generation tillbaka klädde sig iranska kvinnor likadant som i Sverige i det att de anammade en västerländsk liberal livsstil. Sedan den islamistiska revolutionen 1979 tvingas iranska kvinnor att gömma sig bakom slöjor i fruktan för den religiösa polisen och all oppositionell politik har i praktiken kvävts.

Hur väljer då den svenska feministiska regeringen att visa solidaritet med de förtryckta iranska kvinnorna? Jo, genom att öka handeln med den repressiva iranska regimen, strunta i den iranska oppositionen och själv klä sig i slöja när man besöker regeringen.

Att man som västerländsk kvinna faktiskt kan besöka arab­länder utan att beslöja sig för värdarna har bevisats otaliga gånger av självständiga kvinnliga ledare som Theresa May och Angela Merkel. För den självutnämnda feministiska regeringen i Stockholm är detta tydligen otänkbart.

Ingenstans är den svenska tvärt­emot-politiken tydligare än när det gäller inställningen till staten Israel. I stället för att ge sitt stöd till den enda liberala demokratin i Mellanöstern väljer Wall­ström att premiera den repressiva palestinska myndigheten, där ofördelaktiga statusuppdateringar på Facebook kan bestraffas med fängelse.  När den senaste tidens terrorvåg i Europa fått många länder att ompröva sin kritiska syn på Israel, har den svenska linjen däremot radikaliserats ytterligare.

När samtliga andra EU-länder nyligen valde att gå emot en fullständigt orimlig Unesco-reso­lu­tion som förnekar judarnas väldokumenterade historiska koppling till Jerusalem, röstade den feministiska regeringen i Stock­holm däremot för resolutionen och ställde sig i samma led som Iran, Sudan, Kina, Pakistan, Oman och Malaysia i stället för med EU-länderna.

I idrottssammanhang eller inom musikens värld skulle detta onekligen upplevas som en degradering. I den svenska utrikespolitiken tycks det däremot inte bekymra någon att regeringen har fjärmats från de respektabla sammanhangen och att man nu befinner sig på kollisionskurs med FN-organisationernas högsta tjänstemän som beklagade den senaste Unesco-resolutionen.

Hur blev det så här? Den konventionella förklaringen går tillbaka till Olof Palme och hans vurmande för revolutionära ledare som Fidel Castro, Ho Chi Minh och följaktligen även Yas­sir Arafat. Arafat passade helt enkelt in i Palmes världsbild, där länder som stöddes av väst automatiskt skulle motarbetas. I sin iver att stödja den palestinska kampen glömde han bort judarnas tretusenåriga historia i det heliga landet som hade bejakats av såväl Nationernas förbund som av Förenta Nationerna och att Israels självständighet i själva verket markerade början på slutet för kolonialismen.

Palmes mantel bärs i dag stolt upp av arvprinsessorna, utrikesministern Margot Wallström och Europaparlamentsledamoten Marita Ulvskog, men har även starkt stöd i kristna vänsterkretsar. I veckan bekräftade Ulvskog denna tradition genom att i Euro­pa­parlamentet i Strasbourg stolt visa sitt stöd för den dömda terroristledaren Marwan Bargh­outi som kallblodigt mördat flera civila israeler.

Samtidigt som det internationella samfundet har uttryckt sin oro över radikaliseringen bland de palestinska ledarna, den ökade hatpropagandan mot judar och den omfattande korruptionen, har landet tvärtemot i stället okritiskt höjt det ekonomiska biståndet till den palestinska myndigheten.

Men det skulle vara fel att skjuta all skuld enbart på det socialdemokratiska partiet. Göran Perssons gjorde under sin mandatperiod ett viktigt arbete för att uppmärksamma hågkomsten av Förintelsen samt för att förhindra nya former av antisemitism.

Det sorgliga är däremot att Sveriges utrikespolitik även under moderatledaren Carl Bildt hade en stark Israel-kritisk ådra. Bildt räknades som en av de ledare som mest enträget arbetat för att bryta isoleringen av Iran, trots landets upprepade hot om att förinta den judiska staten. I Bryssel var Bildt aktiv med om att påverka den europeiska utrikespolitiken i en mera Israel­fientlig riktning.

Ifall det vid ett eventuellt regeringsskifte nästa år ska bli en förändring i Sveriges Israel­politik bör man således söka en kristdemokratisk eller liberal utrikesminister.

Men tillbaka till Pippi Lång­strump. Att buga sig för iranska diktatorer och klä sig i slöja för mullorna i Teheran skulle knappast falla Pippi i smaken. Det var däremot Pippi Långstrump som den svensk-iranska människorättskämpen Sohelia Fors inspirerades av när hon tog upp kampen mot den islamska regimen i Iran under Khomeinis diktatur samt i hennes viktiga arbete för att bekämpa hedersvåld mot unga tjejer i Sverige.

Det är denna kvinnokamp som den feministiska utrikesministern Margot Wallström bör uppmärksamma och stödja. I detta viktiga arbete för kvinnors rättigheter i Mellanöstern kommer hon att ha en självklar bundsförvant i staten i Israel. Att som den svenska regeringen, rösta in Saudiarabien i FN:s kvinnokommission, lär däremot inte främja kvinnans ställning i muslimvärlden.

Likt en Pippi Långstrump som envisades med att gå baklänges i stället för framåt har den nuvarande utrikesministern gjort sitt yttersta för att belöna länder som gått tillbaka i utvecklingen i stället för att stödja en demokratisk utveckling.

Påven jämförde abort med nazismens rasprogram

Vatikanstaten. Franciskus lyfte fram ofödda barn Påve Franciskus gjorde i helgen ett uttalande om att graviditeter som avbryts i samband med fosterskador kan jämföras med de brott som nazisterna...

Fel om "avrättningar" i Israel

Israelkommentar Israelkommentar. Svensk polis gör likadant Den 3 juni publicerade Svenska Dagbladet en essä av Mellan­östern­experten Per Jönsson med titelnI Israel är riktade mord ett lagenligt verktyg....