Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

”Livet förändras när man förstår vem man tillhör”

När Michaela Forslund började förstå vem Gud egentligen är och vad det innebär att vara barn till honom, förvandlades hennes liv.

Vittnesbörd · Publicerad 14:00, 25 mar 2020

Michaela Forslund (21 år) växte upp i småländska Jönköping och hennes barndomsmiljö innebar ett varmt kristet hem, där livet med Jesus var en naturlig del av tillvaron. Michaela minns människor hon mötte vars liv blivit förvandlade av mötet med Jesus.

– Jag har fått vara med och se när Jesus berört människor, det syntes väldigt tydligt vilken positiv påverkan Jesus hade på dem, säger hon.

Hon berättar om kvällarna då hennes föräldrar hade hemgrupp med bön och lovsång i vardagsrummet, hur hon älskade att få sitta i den atmosfär som var i familjens vardagsrum. Där och då upplevde hon att Jesus var närvarande i rummet.

Michaela, liksom hennes omgivning, trodde nog att hennes väg till ett liv i tro på Jesus var utstakad. Men under tonåren infann sig lockelserna till karriär, fest och annat som tycktes ge kickar och tillfredställelse. Men i dag betonar hon att den där tillfredsställelsen bara är något för stunden.

Under perioder av tonårstiden kände sig Michaela trasig. Även om hon hela tiden visste djupt inom sig vad som var meningen med livet, efter sina upplevelser av Jesus redan i unga år.

– Under min tonårstid levde jag inte som en troende, även om jag visste att Gud fanns. Men just då upplevde jag inte att Gud och tron var relevant i mitt liv.

Michaela berättar att hon alltid varit en människa som vill gå all in när hon gör något, hon vill inte göra något halvhjärtat. Så under första året på gymnasiet, då livet varit lite upp och ner och hon längtade tillbaka till Jesus, bad hon: ”Gud, är du på riktigt måste du gripa in i mitt liv!”

Själva frälsningsupplevelsen ägde rum på en lägergård i fjällen.

– Under samlingen upplevde jag ett tilltal: När jag kände att det ”knackade” i mitt hjärta tre gånger skulle jag gå till en man som satt i andra änden av rummet och han skulle be för mig.

Hon upplevde just de tre knackningarna i hjärttrakten och gick fram till en man. Det visade sig att han upplevt precis samma inre tilltal som Michaela gjort – när det ”knackade” på hjärtat tre gånger skulle han be för henne.

– Det var så starkt. Jag grät och allting blev nytt i mitt liv.

Drygt två år senare upplevde Michaela en ännu större längtan efter att verkligen få uppleva vem Gud är. En dag var hon ute i naturen på promenad och i hennes hörlurar spelades en lovsång, där texten handlade om att Gud är skaparen som är värd all ära eftersom han är Gud.

– Under min ensamma promenad i naturens stillhet kände jag Guds närvaro på ett nytt sätt. Jag visste ju redan att Gud är hela universums skapare, men jag hade inte förstått vad det innebär, säger hon.

Michaela berättar att Gud sedan fortsatt att svara på hennes bön och visat henne mer av vem han är. Hennes bild av Gud i dag är att han som är en allsmäktig Gud även är hennes bästa vän. Det stora är när man börjar förstå vad det innebär att ha ett barnaskap hos honom som är universums alfa och omega, menar hon.

– Tänk att man kan ha en nära relation med Gud, som regerar över hela universum, det är galet egentligen, säger hon.

Michaela betonar att perspektivet på det kristna livet förändras när man förstår vem man tillhör. Precis som med andra relationer behöver relationen med Gud vårdas, menar hon.

– Jag längtar efter att få spendera tid med Jesus. Läsa i Bibeln om vem han är och i tillbedjan komma inför tronen och få uppleva honom.

Sedan drygt ett år tillbaka bor Michaela i norra Kalifornien, där hon går andra året på en bibelskola.

– Jag planerar även ett tredje år här borta, berättar hon.

Men hennes längtan är att bidra till att bygga upp och utrusta Guds församling i Sverige, liksom att dela sitt vittnesbörd med människor som kanske vet om att Gud finns men ännu inte upplevt vem han är.

– Vi i Guds församling behöver komma dit där vi är kallade till att vara.

Tänk att man kan ha en nära relation med Gud, som regerar över hela universum, det är galet egentligen.

Sveriges inställning liknar bosättarnas – allt eller inget

Israelkommentar Trots att Israels regering i skrivande stund, tisdag morgon den sjunde juli, ännu inte i detalj har... torsdag 9/7 00:00

Sverige behöver en kristen ”68-rörelse”

Ledare Har du känt dig frustrerad över att dina barn i skolbänken drillas i idéer och värden som strider... torsdag 9/7 00:00

Hans Sundberg – min bakgrund

John Wimber och Vineyard i Sverige (del 2/10). På Fjellstedtska skolan blev Hans andedöpt och började lära känna Andens liv. Han låter vuxendöpa... torsdag 9/7 12:00

Pandemin tär på Svenska kyrkans kassa

Svenska kyrkan. Coronapandemin slår hårt mot Svenska kyrkans intäkter från kyrkoavgifterna. Resultatet: närmare 1,6... onsdag 8/7 18:36
E-tidning
Senaste magasinen