Under sång och dans ska man säga: ”Alla mina källor har jag i dig.”
Psaltaren 87:7

Världen idag

”Det finns en stor längtan bland unga att dela sin tro”

En 28-årig pastor i Helsingborg med stort hjärta för barn- och ungdomsarbete. Där har du Gustaf Nyström – Pingst ungs nye verksamhetsledare.

– Jag känner mig förväntansfull och entusiastisk, men jag känner också stor ödmjukhet och respekt för uppdraget, säger han.

Ung · Publicerad 07:00, 28 dec 2021

Pingst ung, Pingsts nationella avdelning för barn- och ungdomsverksamhet, är en fristående organisation med nära koppling till Pingst, som arbetar med att stötta och hjälpa barn- och ungdomsarbetet i församlingar runt om i landet. Närmast har organisationen letts av Johanna Bode, men när hon nu slutar så är det 28-årige Gustaf Nyström som ska axla rollen som verksamhetsledare. 

– Det ska bli väldigt kul, jag är laddad och taggad för att börja jobba, säger Gustaf, som själv har ett förflutet inom Pingst ung efter att ha suttit i styrelsen för organisationen i några års tid och även varit ordförande under en period. 

– Jag slutade inte för att jag kände mig klar utan för att jag inte fanns i en aktiv ungdomstjänst längre. Men Pingst ung är ett sammanhang som jag har saknat och som jag tror på och som är väldigt viktigt. 

Därför var inte beslutet särskilt svårt när frågan dök upp, konstaterar han. 

– Jag kände nog ganska snabbt att det är det jag vill göra. Men det har varit en process för att jag ska känna mig redo för uppdraget och det har varit viktigt för mig att det som organisationen behöver är det som är min typ av person. 

Närmast kommer Gustaf från en tjänst som pastor i Pingstförsamlingen i Helsingborg, med inriktning mot socialt arbete. En tjänst han har haft sedan 2018. 

I den nya tjänsten kommer han arbeta 80 procent som verksamhetsledare för Pingst ung, och 20 procent kommer han jobba kvar i Pingstförsamlingen i Helsingborg, där han och hans fru också kommer bo kvar. 

– Det var något som jag verkligen ville, att jobba i en lokal församling och att inte tappa det naturliga vardagsengagemanget, och vi ville inte heller flytta från Helsingborg och lämna församlingen. 

Gustafs egen väg mot att bli pastor började tidigt. Han är uppvuxen i ett kristet hem och hela familjen var väldigt aktiva i Pingstkyrkan i Jönköping.

– Det blev väldigt naturligt för mig att vara engagerad från ett tidigt stadium. Jag har alltid haft ett stort hjärta för församling, berättar han. 

Och hans tro på Gud har funnits där naturligt hela livet. 

– Jag vet inte hur det är att inte tro på Gud, jag har alltid gjort det. 

Men i samband med konfirmationen som 14-åring fick han ett personligt möte med Gud under en lägerkväll, ett tillfälle som blivit ett viktigt avstamp för honom. I samma veva kände han för första gången en kallelse till att bli pastor, men han slog bort den tanken under en lång period. 

– Det har varit en komplex process och på ett sätt så tänker jag att jag nog alltid burit på den där kallelsen, men att jag varit ganska rädd och osäker inför den. 

Gustaf beskriver hur han flydde från det som han egentligen visste att han skulle göra. Men efter gymnasiet gick han två årskurser på Teamträningsskolan. 

– En lärare, som kände mig lite sedan tidigare, tittade länge på mig och frågade hur länge jag skulle fly från min pastorskallelse. Det träffade mig i magen, säger Gustaf, som beskriver att några jobbiga månader följde där han processade tanken. 

Men Gustaf sade ja till Gud, och strax därefter ringde de från Pingstkyrkan i Varberg och erbjöd honom en tjänst som ungdomspastor i församlingen. 

– Då hade jag ju redan lovat Gud att jag skulle bli pastor, så det var inte mycket annat att tänka på, säger han och skrattar. 

Efter fyra år i Varberg hamnade han sedan i sin nuvarande tjänst i Pingst Helsingborg. I januari tillträder han den nya tjänsten som verksamhetsledare för Pingst ung. 

– Allra mest ser jag fram emot att vara med och bidra till att ge bättre resurser till och möjliggöra barn- och ungdomsarbete i våra församlingar. 

Men det finns också utmaningar, så som att möjliggöra för fler att vara kvar i tjänst som barn- och ungdomsledare, menar han. 

– Det är en jätteutmaning. Det finns också många församlingar som har utrymme för att ha en anställd men som inte hittar personal. 

Han framhåller att frikyrkan ständigt har en utmaning att nå nästa generation.

– Om vi inte når den uppväxande generationen med tron på Jesus och passion för lokala församlingar, då är det bara en tidsfråga innan vi får stänga ner.

Vad tror du är den största utmaningen för unga kristna i dag?

– Alla människor, specifikt unga, söker bekräftelse. Det finns i oss. För hundra år sedan sökte du det från kanske tio personer, i dag kan du söka den från tusentals människor över hela världen genom alla plattformar, säger Gustaf. 

– Där tror jag att det finns en jättefara för unga att trampa snett. Det är mycket av utmaningen i att vara ung i dag. 

En annan utmaning ser Gustaf i att det i dagens samhälle finns en mindre kunskapsbas kring vad tro är, än vad det gjorde förr. 

Men samtidigt ser han många unga med stort engagemang och en längtan efter sammanhang. 

– Det finns en enorm längtan bland många att få dela med sig av sin tro på olika sätt, och efter pandemin finns det också en stor längtan efter att få mötas igen.

Om vi inte når den uppväxande generationen med tron på Jesus och passion för lokala församlingar, då är det bara en tidsfråga innan vi får stänga ner.

Gustaf Nyström

Ålder: 28 år.

Bor: Helsingborg.

Yrke: Tillträder som verksamhetsledare för Pingst ung i januari.

Familj: Frun Emelie.

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10