Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

Profetisk rörelse tuktade och befruktade Vineyard

Tro och liv-serie John Wimber och Vineyard i Sverige (del 4/12). Guds helige Ande kom genom profeter med en förnyelsens vind till Vineyardrörelsen. Gud ville fostra... onsdag 15/7 00:00

John Wimber – Vineyardrörelsens grundare

Tro och liv-serie John Wimber och Vineyard i Sverige (del 3/12). Vineyardrörelsen växte fram från John Wimbers vardagsrum till att bli en församlingsrörelse som... tisdag 14/7 00:00

Hans Sundberg – min bakgrund

Tro och liv-serie John Wimber och Vineyard i Sverige (del 2/12). På Fjellstedtska skolan blev Hans andedöpt och började lära känna Andens liv. Han låter vuxendöpa... torsdag 9/7 12:00

Den helige Andes århundrade

Tro och liv-serie John Wimber och Vineyard i Sverige (del 1/12). Andens utgjutande under 1900-talet innebar inte bara en förnyelsevåg, utan under tiden har den... tisdag 7/7 14:40
E-tidning
Senaste magasinen