Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.
Jakobsbrevet 4:4

Världen idag

Teologi: Den borttappade delen av lärjungaskapet

Nya undersökningar visar att en förbluffande mängd bekännande kristna inte tillräknar sig de mest grundläggande trossatserna. Omvändelsen i en människas liv är ett ögonblicksverk, medan efterföljelsen och lärjungaskapet är en livslång uppgift. Om vi slarvar med att överföra grunderna i tron och kunskapen om Gud och vem han är – teologi – fattas en väsentlig del av lärjungaskapet.

Tro och Liv · Publicerad 12:00, 3 aug 2023

När vi hör Jesus befallning i Matteus 28 om att gå ut och göra lärjungar, tenderar vi att tänka på det i termer av evangelisation. Vi föreställer oss Jesus lärjungar som sprider sig i den då kända världen, beväpnade med evangelisationstraktat. Vi ser framför oss glädjefyllda konversationer följda av jublande dopförrättningar. Sedan föreställer vi oss hur evangelisterna fortsätter till nästa stad för att bära fram evangeliet från Jerusalem till Judéen till jordens yttersta gräns.

Om vår förståelse av missionsbefallningen i primärt handlar om kallelsen att evangelisera har vi glömt en viktig del: teologi. Jesus sista befallning är inte en uppmaning att göra konvertiter utan en kallelse att göra lärjungar. Precis som missionsbefallningen säger, kräver kallelsen av oss att lära de omvända ”att hålla allt som jag [Jesus] befallt” (Matt 28:20). När vi tänker på lärjungaskap måste vi förstå betydelsen av att överföra det som anförtrotts oss i fråga om lära och undervisning.

Omvändelse händer omedelbart. Lärjungaskap med betydelsen att leva ut vår tro är å andra sidan ett livslångt arbete. Det innebär överförande av en urgammal tro från en generation till en annan. Så hur går det egentligen med den saken?

Enligt många indikationer: inte så bra. 2022 släppte Lifeway Research och Ligonier Ministries tillsammans en rapport gällande “State of Theology” (Ung: Teologins nuvarande tillstånd). De undersökte både kristnas och icke-kristnas förståelse av grundläggande kristen lära, de grundläggande trossatserna som definierar vem som är en troende. Resultaten från de icke-kristna var enligt utsago dyster, men resultatet bland de som bekände sig som kristna var alarmerande.

48 procent av evangelikaler höll med om att ”Gud förstår och anpassar sig efter olika omständigheter”.

65 procent av evangelikalerna höll med om att ”Alla är födda oskyldiga i Guds ögon”.

56 procent av evangelikalerna höll med om att ”Gud accepterar tillbedjan från alla religioner, inräknat Kristendom, Judendom och Islam”.

43 procent av evangelikalerna höll med om att ”Jesus var en god lärare, men han var inte Gud”.

Låt det sjunka in. Bekännande kristna i ett förbluffande antal förstår inte eller tillräknar sig inte flera grundläggande trossatser av den tro de uppger att de bygger sitt liv på. De brister i förståelse av grundläggande teologi. Trenden visar också att kunskapsluckan inte minskar utan snarare ökar. Vår generation har misslyckats i att berätta för den kommande generationen. Vi har gjort konvertiter men inte lärjungar.

Hur hamnade vi här? Om en lärjunge är en elev, är en som gör lärjungar en lärare. Men vi kan inte lära ut det vi aldrig lärt oss. Vi kan inte överlämna åt en annan generation vad som aldrig blivit överlämnat åt oss. Vi kommer inte sträva efter att undervisa någon om grunderna i tron om vi inte först ser på oss själva som teologerna. Så varför gör vi inte det? Varför undviker så många av oss uppgiften att lära ut doktrinen? Det kan bero på att vi trott på en av följande lögner.

Lögn 1: Teologi är för akademiker. Ibland kan teologi vara alltför akademisk, men det behöver inte betyda att det inte kan bli tillgängligt. Bara för att akademiker tar sig an teologi på en nivå några av oss aldrig kommer att göra, betyder inte det att vi alla ska undvika teologi helt och hållet. Många av oss kommer aldrig att få en filosofie doktor i tillämpad matematik, men vi kommer fortfarande ha fördel av att lära oss matte utöver en elementär nivå, eftersom det hjälper oss mycket i det vardagliga livet. Det samma borde gälla med teologi. Läran och trossatserna borde vara tillgängliga för alla: barn, föräldrar, unga i yrkeslivet, för doktorander och de som precis klarat gymnasiet.

Lögn 2: Teologi är opraktisk. Alla – troende som icke-troende – vill leva ett liv som är begripligt. Vi vill viga våra liv åt det som betyder allra mest. Se bara hur passionerade människor är över saker de stöttar, deras politiska övertygelser och till och med deras favoritlag i sport. Vi alla vill vara en del av något större än oss själva.

Om teologi helt enkelt är ord som handlar om Gud, och Gud är det absolut viktigaste som finns – den ultimata Verkligheten – finns det då något som skulle kunna betyda mer? Om teologi är att förstå vem Gud är och hur vi orienterar våra liv mot honom, finns det något viktigare? Nej, det finns inget mer praktiskt än ett gott liv, och teologi är Guds föreskrivna medel för det ändamålet.

Lögn 3: Teologi är hårt. En del tror att teologi betonar tänkandet, inte känslan. Det är delvis sant. Men det är mer riktigt att säga att teologi börjar med hjärnan och rör sig mot hjärtat. Att ägna sig åt teologi är att arbeta med sinnets förnyelse med målet inställt på hjärtats förvandling (Rom 12:2). Kristendom är inte en troslära enbart för sinnet – en kall, död och dammigt intellektuell övning. Men den utgår heller inte enbart från hjärtat – med bara känslor och entusiasm, och utan någon genomtänkt övertygelse.

En mer biblisk teologi dyrkar inte det intellektuella utan medger snarare att ”hjärtat kan inte älska det sinnet inte känner till”. Teologi slår fel om det enbart blir en intellektuell övning. Teologi fungerar som det ska om ett upplivat sinne ger bränsle till ett upplivat hjärta. Det igenkänner förnuftets skönhet i trons liv och det ger förståndet ett vokabulär och en vision. Att tänka på djupet om Gud borde alltid få oss att känna på djupet om Gud. Teologi som inte leder till doxologi (tillbedjan) är inte alls teologi utan en fåfäng jakt på kunskap.

Så är då teologi akademiskt? Det kan vara det. Men det är tänkt att vara tillgängligt för alla lärjungar. Är teologi opraktiskt? Långt ifrån. Att känna och älska Gud är det mest praktiska i världen. Saknar teologi känsla? Inte alls. Sann teologi leder alltid till att älska och tillbe Gud.

Teologi har betydelse därför att det skärper oss, inte bara på en intellektuell nivå, men på en känslomässig och praktisk nivå. Det har en holistisk effekt på våra liv: vi tänker annorlunda, känner annorlunda och agerar annorlunda som ett resultat av att vi utvecklar bättre kategorier för att förstå Gud.

Vad är teologi? Ord om Gud. Vem utför teologi? Alla. Vi sysslar med teologi när vi predikar, ber och sjunger, men vi utför också teologi när vi är på arbetet, tar semester, vårdar en äldre förälder, står emot synden, uppfostrar barn, sörjer en närstående, spenderar pengar och åldras.

Varför spelar teologi någon roll? Därför att leva spelar roll, och det är hjärtat av lärjungaskap.

Publicerad med tillstånd från The Gospel Coalition.

Teologi slår fel om det enbart blir en intellektuell övning. Teologi fungerar som det ska om ett upplivat sinne ger bränsle till ett upplivat hjärta.

LRF: Minska vildsvinsstammen med 90 procent

Djur. Minska vildsvinsstammen med 270 000 djur till 30 000. Det begär Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och... torsdag 28/9 22:00

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10

Skyttedals drogutspel blev hennes fall

Ledare Många höjer förstås på ögonbrynen över att en europaparlamentariker som Sara Skyttedal (KD) väljer... fredag 29/9 00:00