Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens undervisning.
Psaltaren 119:1

Världen idag

I in nya bok berättar Håkan Sunnliden bland annat om olika väckelseskeenden som haft betydelse i hans vandring med Gud. Foto: © fotograf Magdalena

Hur förblir och växer vi i tron hela livet?

Sedan den kände väckelse-prästen Håkan Sunnliden slutade sin tjänst i Svenska kyrkan för sex år sedan har han fått mer tid att skriva. I sin senaste bok ”Det vi inte ser” delar han med sig av de upptäckter som bevarat honom på trons väg.

Tro och Liv · Publicerad 00:00, 28 okt 2022

Håkan Sunnliden är en aktiv och engagerad person, som ägnat hela sitt vuxna liv åt att tjäna som präst, bibellärare och resande förkunnare. Han började sin prästtjänst i Stockholm och har sedan varit verksam i Småland i 35 år.

Håkan berättar hur han i samband med konfirmationen blev medveten om att Gud ville något särskilt med hans liv.

– Jesus kom till mig på ett så tydligt sätt att detta präglar mig än i dag. Jag var lite besviken på den liberale prästen och fick inte ut något av hans predikningar, berättar Håkan.

– Då upplevde jag att Gud talade påtagligt till mig. Han gjorde klart för mig att jag var där för att möta honom. Det lärde mig att lyssna in Guds röst i gudstjänsten.

Håkan studerade till präst vid Fjellstedtska skolan i Uppsala. 1970-talet var en omvälvande tid och flera av lärarna var starkt vänsterorienterade. Samtidigt upplevde skolan en karismatisk väckelsevåg som blev avgörande för Håkan och flera av hans studiekamrater.

Under sin prästgärning har Håkan hela tiden levt i spänningsfältet mellan tradition och förnyelse.

– Jag har drivits av mitt kallelsemedvetande att undervisa och forma lärjungar och för mig har det alltid betytt mycket att leva ett liv i den helige Ande, säger han.

– Men det har inte alltid varit enkelt. Ofta har det känts både svårt, trångt och begränsat att inom kyrkans ramverk hitta andra och mer informella vägar för andlig tillväxt.

Tidigt i sitt liv fick Håkan kontakt med den karismatiska väckelsen och Jesusväckelsen. Dopet i den helige Ande har betytt mycket för honom i hans liv och tjänst. I sin bok berättar Håkan om att han fått vara med om flera olika väckelseskeenden i sitt liv, då människor blivit starkt berörda av den helige Ande.

– Den lutherske prästen Harald Bredesen var en av förgrundsgestalterna i den karismatiska väckelsen. Han besökte Sverige många gånger och en gång hörde jag honom tala om att Jesus hade två huvuduppgifter, säger Håkan.

– Dels är han Guds Lamm som tar bort världens synd, dels är han den som döper i helig Ande. Anden förenar oss med Gud, och jag är övertygad om att dopet i den helige Ande är förklaringen till andligt liv.

Med sin nyutkomna bok vill han uppmuntra dem som satt tron på sparlåga att förnya relationen med Gud. För dem som är nya i tron och vill ha vägledning om hur tron kan hålla genom livet finns också många viktiga insikter.

Den välskrivna boken har dessutom mycket att ge till erfarna kristna, som är trygga i sin tro. Här finns mycket av klargörande och lättillgänglig undervisning i centrala bibliska ämnen. För dem som vill gå djupare in i de ämnen som behandlas finns en diger notapparat i slutet av boken att utgå från.

– Ytterst handlar det om att hålla relationen till Jesus levande genom bön, bibelläsning och gemenskap, i mindre grupper och i gudstjänster. Vi klarar inte att genom vår egen kraft leva som kristna och det är här som evangeliet kommer in. Den stora hemligheten är Jesu Kristi kors och delaktigheten av den helige Ande, förklarar Håkan Sunnliden.

Ofta har det känts både svårt, trångt och begränsat att inom kyrkans ramverk hitta andra och mer informella vägar för andlig tillväxt.

Håkan Sunnliden

Ålder: 70 år

Bor: i Vrigstad

Familj: Gift med Kari sedan 1975, tre barn, åtta barnbarn

Kortfattad CV: Prästvigd 1978, avslutade sin tjänst i Värnamo församling 2016, författare, bibellärare, resande förkunnare

Aktuell med: Boken Det vi inte ser; om att bli och förbli en kristen (Semnos förlag)

Sanningen om universums orsak och moralens källa finns i Bibeln

Ledare Vad är sanning? Finns det en objektiv sanning, eller är sanningen flytande och temporär? Eftersom... lördag 26/11 00:10