Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.
Jakobsbrevet 4:4

Världen idag

Georg Gustafsson drömde om en kommunistisk revolution, men blev i stället en evangeliets förkunnare. Foto: Lajohva, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Georg Gustafsson – ateisten som blev helandeevangelist

Redan som liten fick Georg möta Guds kraft i form av ett helande i sin egen kropp. Men när mörka tankar smög sig på i ungdomstiden funderade han i stället på att ta sitt liv. Men efter ett möte med Jesus vände allt och Georgs liv skulle snart välsigna många.

Tro och Liv · Publicerad 00:30, 24 aug 2023

Georg Gustafsson föddes 1899. Som liten pojke opererades han i Lund för en svår sjukdom, men operationen misslyckades. Hans föräldrar fick höra om den originelle, värmländske helandepredikanten Fredrik August Boltzius och skrev ett brev till honom med önskan om besök och förbön för deras sjuke son.

Boltzius skrev tillbaka och sa att det inte var nödvändigt att besöka hemmet, eftersom att ”Herren är också i Småland”.

För att hjälpa familjen sände han, med inspiration från Apostlagärningarna (19:12), en böneduk, som han uppmanade föräldrarna att lägga på lilla Georgs sjuka kropp vid förbönen. Georg fick uppleva ett mirakel, han blev frisk och hade aldrig något mer problem med sin sjukdom.

Trots miraklet skulle Georg senare ta avstånd från sina föräldrars tro och bli ateist. Detta var revolutionernas tid. Den unge Georg Gustafsson greps av den kommunistiska rörelsen, och han började drömma om att Sverige skulle få uppleva en kommunistisk revolution lik den som skett i Ryssland.

I väntan på revolutionen förvarade Georg ett gevär hemma, som han planerade använda mot revolutionens fiender.

Men de mörka tankarna och depressionen tog över Georgs liv mer och mer, till den grad att han bestämde sig för att istället använda geväret för att ta sitt eget liv.

Men då blev ett möte med Jesus vändpunkten för Georg, som snabbt blev en brinnande evangelist. Georg valde, precis som Boltzius (se VID 7/7), att be för sjuka var han än gick fram, och under sin livstid skickade han tusentals bönedukar till människor som bad om hans förböner.

Miraklerna som skedde var många och starka: tumörer skrumpnade ihop, döva fick hörseln tillbaka och människor med värk vittnade om hur den släppte som ett resultat av Georgs böner. Georg Gustafsson hade också en stark profetisk gåva och många var de som fick ta emot uppmuntrande och tröstande ord från honom.

Georg blev en av pionjärerna i den unga pingstväckelsen. Han planterade ett flertal församlingar, däribland Värnamo pingstkyrka.

Berättelserna om Georgs erfarenheter av Andens ledning är många och de båda självbiografiska böckerna ( Herrens visionär och Herrens revolutionär) om Georg Gustafssons liv är som att läsa ett stycke ur Apostlagärningarna.

Georg var vid ett tillfälle utmattad efter att hållit möten, men skulle ändå upp tidigt nästa dag för att arbeta. Han bad en bön om att få del av Andens kraft, och hoppade sedan upp på cykeln för att cykla hem till Jönköping.

Men till sin stora förvåning märkte Georg att cykeln rörde sig framåt utan att han trampade! Precis som Filippus i Apostlagärningarna hade blivit ”ryckt bort av Herrens Ande” blev Georg flyttad av Anden, fast på cykel. När han åkte genom Jönköpings gator ropade han ut: ”Halleluja – här far jag i Andens kraft.”

En tid innan sin död profeterade Georg om att det skulle komma ”en väckelse med tecken och under” över Jönköping som skulle skaka hela staden. Denna väckelse skulle leda till en förföljelse, men mitt i detta skulle Jesus komma tillbaka.

Georg somnade in på Ryhovs sjukhus i Jönköping den 6 januari 1983.

En tid innan sin död profeterade Georg om att det skulle komma ”en väckelse med tecken och under” över Jönköping som skulle skaka hela staden

LRF: Minska vildsvinsstammen med 90 procent

Djur. Minska vildsvinsstammen med 270 000 djur till 30 000. Det begär Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och... torsdag 28/9 22:00

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10

Skyttedals drogutspel blev hennes fall

Ledare Många höjer förstås på ögonbrynen över att en europaparlamentariker som Sara Skyttedal (KD) väljer... fredag 29/9 00:00