Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Världspingstkonferensen 1955 invigs i det stora tältet i Storängsbotten i Stockholm. Genom sin bok, Anden och vi har beslutat, har författaren Nils-Olov Nilsson skapat ett historiskt, teologiskt, analytiskt och sakligt dokument med djup andlig underton om pingströrelsens utveckling och framtid, skriver missionären Bertil Holgersson, som har läst boken. Foto: Scanpix

Frågetecken rätas ut i ny bok om svenska pingströrelsens historia

Tro och Liv · Publicerad 00:00, 15 aug 2011

Teologie doktor, pastor och missionär inom pingströrelsen, Nils-Olov Nilsson, har nyligen gett ut en bok med titeln Anden och vi har beslutat på förlaget Evangeliipress.

Boken är ett historiskt, teologiskt, analytiskt och sakligt dokument med djup andlig underton om pingströrelsens ursprung, utveckling och framtid.

Titeln, Anden och vi har beslutat, avspeglar det som var absolut signifikativt för pingströrelsens församlingsmodell, beslutsprocess och ledarskap från dess födelse fram till den strukturella förändringen vid millenniumskiftet, vilket resulterade i samfundsbildning med andra principer.

Bokens budskap är ett starkt försvar för den fria, oberoende och bibliska församlingen. I alla aktiviteter, beslut och åtaganden bör den vara helt ledd av den helige Ande, som den enda ecklesiastiska auktoriteten enligt Nya testamentets modell.

 

Författaren utvecklar mästerligt det omfattande ämnet. Han visar beaktansvärda insikter i teologi, kyrkohistoria och de karismatiska rörelsernas uppkomst och utveckling både inom och utom vårt land. Allt är väl dokumenterat. Volymen berikas med författarens egna fleråriga erfarenheter som medlem, evangelist, pastor och missionär inom rörelsen.

Läsaren blir informerad om konsekvenser av ekumeniska förbindelser som pingstsamfundets styrelse undertecknat, vilka till en viss grad begränsar dess frihet till evangelisation och mission. 

Nilsson beskriver det som ”kompromissernas rike” där församlingarnas och rörelsens autonoma liv har begränsats och i vissa fall helt upphört. Det mest uppskakande är de faktiska och bevisliga uppgifterna om krympande församlingar, barnverksamhet och yttre mission.

 

Författaren ser även den stora faran med den alltmer inflytelserika och dominerande akademiska teologin som tvingar upplevelsetron och Andens manifestationer på reträtt.

Nilsson reklamerar för ett uppvaknande och förnyelse av de karismatiska gåvorna och de bibliska gudstjänstformerna, styrelseskicket, troendedopet som krav till medlemskap och en urkristen missionsmodell. Han ser fram emot en förnyelse av Andens verk, så att den urkristna principen ”Anden och vi har beslutat” på nytt kan brukas i fria bibliska församlingar. Bara en radikal väckelse kan åstadkomma detta, betonar han optimistiskt.

 

Bokens innehåll är frapperande och mycket lättläst. Alla borde läsa den. Speciellt den unga generationen, som är omedveten om rörelsens rötter och bakgrund. Många frågor om dess segrar, framgångar men även grundstötning klargörs på ett professionellt, ödmjukt och andligt sätt.

Det är det bästa jag personligen läst i den här genren. Boken har svaren, som många av oss har väntat på. Jag kan av hela mitt hjärta rekommendera den.

Författaren Nils-Olov Nilsson och boken "Anden och vi har beslutat", utgiven på Evangeliipress.

Ebba Busch Thor ska gå i Prideparaden

Politik. KD-ledaren Ebba Busch Thor ska gå i årets Prideparad i Stockholm, trots att hon själv tidigare riktat kritik mot evenemanget. Det beskedet ger hon i...

Kristnas kallelse är inte att vara bekväma

Ledare Abortfrågan. Frågan om abort vill inte försvinna. Högljudda diskussioner är ett återkommande fenomen, men sällan med ökad klarhet som följd. Tvärtom är...
Mot väggen
Experterna svarar på dina frågor om kristen tro
Aktuella serier

De vanliga människornas tid

Serie Den troendes tjänst (del 1/5) Vem har en tjänst att bygga upp Kristi kropp? Jo, det är ”de heliga”, med andra ord alla troende som bygger upp kroppen. Tjänstegåvorna och de andra...

Kristen sionism från urkyrkan

Serie Kristen sionism (del 1/4): Historia I den eskatologiska förväntan var kristna judar och hednakristna under de första århundradena överens om att det judiska folket i det fysiska landet...

Nation och stat – hur ser det ut?

Serie Nationalismen (del 1/3) I dag är nationalismen på frammarsch i världen, bland annat i reaktion mot globalisering, växande migration och framväxten av övernationella...

Ledarskap och Guds tjänstegåvor

Serie Ledarskap och Guds tjänstegåvor (del 1/7) I vår tid är vi alldeles för inriktade på att enbart utbilda människor till teologer och när de tagit examen avskiljs de till tjänst, konstaterar Johnny Foglander. Vi skulle behöva lägga mycket större vikt vid att finna människors kallelse och gåvor.

Tron viktig för Truman

Serie Presidenterna och tron (del 1/7) Den 8 november är det dags för presidentval i USA, det 58:e i ordningen. I ett antal artiklar inför presidentvalet tecknar professor Kjell O. Lejon...

Designargumentet för Guds existens

Serie Argument för Guds existens (del 1/5) Detta är den första artikeln i en serie om argument för Guds existens. Vi börjar med det många menar är det starkaste vetenskapliga argumentet för...

Ett samhällsbygge på biblisk grund

Serie Samhällets pelare (del 1/8) I varje mänskligt samhälle finns ett antal områden som tillsammans formar samhällets struktur och kultur. Dessa områden kan sammanfattas som sju...

En övervinnande församling

Serie Den övernaturliga församlingen (del 1/9) Församlingen skulle vara Andens plats, Andens boning och Andens verktyg i världen. Och när Jesus lämnade den skulle församlingen fortsätta hans liv i...

Österländsk andlighet och biblisk kristendom

Serie Helighet och andlighet (del 1/4) Idag talar man mycket om spiritualitet eller en andlig dimension. Vi behöver ställa frågor om vad denna andlighet innehåller. Vi behöver efterfråga...

Korstågens blodiga bakgrund

Serie Kors­tågen (del 1/3) Under senare tid, i spåren av blodiga avrättningar och terrordåd inte endast i Mellersta Östern och Afrika, utan även i Paris och Köpenhamn, har en...

Från tabernakel till ett tredje tempel

Serie Det tredje templet (del 1/3) I en serie om tre artiklar kommer bibelläraren Dan Johansson att på Tro & liv ge ett bibliskt panorama och en historisk beskrivning av de olika...