Ropa till mig, så ska jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till.
Jeremia 33:3

Världen idag

En storstadsförsamling som gör skillnad

En av vår tids stora teologer och apologeter, Timothy Keller, var en av 15 vuxna som 1989 träffades i en lägenhet på Upper East Side för att grunda en församling på Manhattan utifrån en vision att genom evangeliet bidra till ett förvandlat New York. I dag har de drygt 5 000 medlemmar men samlar varje vecka dubbelt så många.

Tro och Liv · Publicerad 05:00, 26 aug 2022

Manhattan, en ö på 59 kvadratkilometer, har länge varit världens viktigaste finansiella och kommersiella centrum. Förr var den New York; nu när staden brett ut sig och blivit en mångmiljonstad är ön fortfarande stadens självskrivna kärna, och kan även beskrivas som enormt inflytelserikt rent kulturellt och intellektuellt.

Där är dyrt att bo och flashigt att leva, och arbetslivet präglas av hård konkurrens. Det är den iskalla kapitalismens huvudstad, där allt värderas i pengar. Manhattan präglas av sekularism och själviskhet.

Samtidigt har New York i vissa områden stora sociala problem med utbredd fattigdom, ensamstående mödrar, bristfällig skolgång och en efter pandemin ökande kriminalitet.

År 1989 var Timothy Keller en av 15 vuxna som träffades i en lägenhet på Upper East Side för att grunda en församling på Manhattan. Tillsammans med sin fru, Kathy, hade Timothy fångats av visionen att genom evangeliet bidra till ett förvandlat New York. Församlingen tog namnet Redeemer Presbyterian Church och har med tiden blivit fem församlingar, alla på Manhattan.

Dessa fem har vuxit tillsammans och är som en familj. I dag har de drygt 5 000 medlemmar, men samlar varje vecka ungefär dubbelt så många.

Visionen är att med ett oavkortat evangelium i centrum och genom personliga omvändelser forma det lokala samhället till kulturell förnyelse och social rättvisa. Det har alltid varit Kellers önskan att en församling ska vara öppen för sökare, och att sådana gäster tillsammans med kristna får reda ut fördomar och missförstånd från båda sidor.

Församlingarna har dock olika profil vad gäller musik och gudstjänstordning, vilka är anpassade till olika åldrar och besökare.

Målet med församlingens arbete ute i samhället kan sammanfattas i följande punkter:

1. Personlig omvändelse.

2. Starkare familjer och grannskap genom att vara en motkultur till prostitution, pengar och makt.

3. Social rättvisa genom kontakter med och stöd till fattiga och andra marginaliserade grupper.

4. Kulturell förnyelse genom att integrera arbete och kallelse.

5. Plantering av nya församlingar med samma vision i storstäder nationellt och internationellt.

För att kunna nå dessa mål har man församlingsarbetet som bas, med verksamheter och olika centra som integrerar tro och arbete, bedriver själavård, diakonalt arbete och driver sociala rättvisefrågor.

Vid församlingens Center for faith and work undersöker och tillämpar man evangeliets unika kraft att förnya människor och samhällen. Detta sker genom kortare kurser och längre utbildning. Genom församlingens själavård och rådgivning, Redeemer counseling services, möter professionella terapeuter enskilda och par som brottas med allt ifrån nationella identiteter till relationer.

Genom Hope for New York söker församlingarna stödja behövande i grannskapen med akuta insatser, såsom mat och stöd men även mer långsiktigt genom ungdomsläger, juridisk hjälp och återhämtning från pandemin.

Via studentarbetet Redeemer affiliated college ministries erbjuds kristen gemenskap vid stadens olika högskolor och universitet. Tack vare Gospel and life finns resurser i form av predikningar, artiklar och böcker, där en hel del kan läsas utan kostnad på nätet. Rise är ett initiativ att stödja nyetablering av evangeliska församlingar i New York, och City to city är ett initiativ att rekrytera, träna, vägleda och utrusta ledare för liknande utmaningar att grunda församlingar i storstäder över hela världen.

För tio år sedan gav Timothy Keller ut en utförlig bok där han hade samlat sina erfarenheter om hur en sådan ”center-församling” kan fungera, Center church: Doing balanced, Gospel-centered ministry in your city (ung: Centerförsamling: att driva en balanserad församling med evangeliet i fokus i din stad).

Han menar inledningsvis att det varken är succé eller trohet som räknas i första hand i församlingsarbete. Keller hävdar snarare att målet och måttet måste vara att arbetet ska bära frukt.

Succé räknas ofta i antal medlemmar, men antal är inte ett pålitligt tecken på framgång för Guds rike. Trohet kan också lätt förväxlas med mål, men lång och trogen tjänst är snarare ett medel. Bär det inte frukt så ska trädet beskäras. Målet är snarare att församlingsarbetet just ska bära frukt.

Först när evangeliet vinner människor till ett nytt liv finns kraften och inspirationen till att förvandla ett kvarter, en stadsdel och till och med en hel stad.

Otaliga pastorer och andra har besökt Redeemer Church för att få veta hemligheten till framgång i ett så hårt och svårt storstadsklimat. Men det finns ingen snabb lösning. Keller menar att verksamheten måste växa fram naturligt utifrån evangeliet, men i den kultur och det sammanhang där församlingen finns. Innehållet är ett och detsamma, men formen måste variera.

På församlingens hemsida ges också en rad vittnesbörd om förvandlade liv. Det är gripande livsöden som landar i Guds kärlek, förlåtelse och försoning genom Jesus, vilket i sig blir en verkande förutsättning för förlåtelse och frid människor emellan.

Timothy Keller är ett fenomen på den kristna stjärnhimlen. Han är en välutbildad teolog, apologet, pastor och lärare med en stabil teologisk grund och en omfattande utbildning från såväl Gordon-Conwell Seminary som det anrika Westminster Theological Seminary. Keller hade dessutom under nästan tio år före sin tid i New York arbetat som pastor, och även som professor, vid Westminster, där han undervisade i just ecklesiologi, om den kristna församlingen. Det handlade om allt från själavård och predikan till hur man bygger upp en församling – metaforiskt Kristi kropp.

Keller har inte bara undervisat teoretiskt och visat en enastående trohet till Gud och sin kallelse genom att grunda en församling och stanna som pastor och herde i över trettio år, utan han har också fått se sitt arbete bära frukt, tusenfalt.

Därtill är Timothy Keller en mycket produktiv författare, med förmågan att kommunicera evangeliet kärnfullt och klart till olika slags människor, oavsett position, ålder och status. Det gäller såväl i skrift som i personliga samtal. Om det är kongressledamöter ena dagen så kan det nästa dag vara prostituerade, som inget hellre vill än komma ur sitt slaveri.

Keller har av någon till och med liknats vid vår tids C S Lewis, Oxfordakademikern som skrivit så mycket och framgångsrikt om kristen tro. Kellers böcker har fått såpass stora upplagor och framgångar att han med rätta kan kallas en bästsäljande författare. Böckerna är många, artiklarna likaså. En av hans senaste böcker är Hope in times of fear: The resurrection and the meaning of easter (ung: Hopp i tid av fruktan: Uppståndelsen och meningen med påsken).

Främst av allt är ”hemligheten” att Keller och församlingen är teologiskt välgrundad och samtidsorienterad. Han vet helt enkelt sitt eget djupa behov av förlåtelse och försoning med Gud. Därför kan han hjälpa andra.

Först när evangeliet vinner människor till ett nytt liv finns kraften och inspirationen till att förvandla ett kvarter, en stadsdel och till och med en hel stad.

Läs mer

• Om församlingen Redeemer Presbyterian Church: redeemer.com

• Om Timothy Kellers böcker: timothykeller.com

Bönefrukost i Bryssel ger inspiration för Sverige

Ledare 480 politiker och andra kristna ledare – därav även ett antal från Sverige – var i onsdags morse... fredag 9/12 00:10

Tågkaos och samhällets skörhet

Ledare Tågresandet från Uppsala och söderut i landet slogs helt ut under onsdagskvällen, detta till följd... fredag 9/12 00:00