Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Andlig frihet är inte självisk valfrihet eller att ropa ut sin egen åsikt. Äkta frihet är att tjäna och tillbe den ende sanne Guden, att fira hans gudstjänst genom hela livet. Foto: Istockphoto

Demonerna i vår egen tid och Jesu kyrka

Om ”Legion” är tidsandans demon är spådomsanden den som riskerar att lura kyrkan. Andlig frihet är inte självisk valfrihet och inte att jämt få rätt. Äkta frihet är att tjäna och tillbe den ende sanne Guden, att fira hans gudstjänst genom hela livet, skriver Daniel Alm.

Tro och Liv · Publicerad 00:00, 18 okt 2017

Det är angeläget att försöka tolka vår tid och ännu mer försöka förstå vad Gud vill säga till oss i dag. Detta har varit min bön och fundering inför de bibelstudier jag ska leda med deltagarna på Pingst ledare under hösten 2017. I detta har jag kommit att fundera alltmer över tankar om sann frihet men också om andligt betryck. Jag tror vi måste se förhållanden för vad de är också ur ett andligt perspektiv. Årets Pingst ledare kan i sin förlängning få avgörande betydelse för många människor.

Västvärldens tänkande bygger inte längre på grundläggande tros- eller orsaksuppfattningar om livets mening. I stället satsar vi på relativismen, detta enligt exempelvis Alasdair MacIntyre i After Virtue1. Vi styrs av emotivism, en känslornas drivkraft, idén att alla vägval är ett uttryck för vad individen själv känner rätt att välja.

MacIntyre är säkert en av flera goda tidens tolkare.

Det finns en andlig verklighet bakom den fysiska. Det finns realiteter vi aldrig riktigt kan förklara men som ändå är mycket reella. Ondskan, precis som godheten, känns och märks mer än den ibland kan beskrivas. I ursynden av uppror fanns fler som föll för detta än de första människorna.

Det finns en fallen andlig värld, demoniskt besatta andeväsen vars inverkan i nuet inte kan förnekas. Intressant är att när man försöker komma upp sig faller man; uppror mot Gud leder till nedbrytning. Den kristna förkunnelsens primära fokus är alltid Jesus, allt vad han sa och gjorde, den han var och är. I detta finns också en seger över djävulen genom döden på korset, men ondskans demoner är ännu inte förpassade till helvetet, deras eviga deponi. Jesus kastade ut demoner och gav sina lärjungar bemyndigandet att göra detsamma, jag tror det gäller också i dag.

Det är två av Nya testamentets texter vars konfrontationsbeskrivningar talat till mig och jag tror de har aktualitet i dag. Jag tror att den ena talar särskilt om hur djävulen agerar i tidsandan. Den andra talar om hur den onde försöker lura kyrkan.

När Jesus vid ett tillfälle drev ut en oren ande ur en man som bodde bland gravarna ville Jesus veta mer: Nu frågade han honom: “Vad är ditt namn?” Mannen svarade: “Mitt namn är Legion, för vi är många.” (Markusevangeliet 5:9). Den märkliga berättelsen fortsätter och andarna tar plats i tvåtusen svin som störtar nerför branten och drunknar i sjön.

Kan denna berättelse ha något att säga oss i dag? Jag tror det. Jag tror att frestelserna att vara många fast man bara är en person är överhängande. Vi pressas att vara allt i oss själva och dessutom oberoende av andra för att inte behöva riskera vår ställning. När vi försöker göra oss oberoende av större nätverk ska all styrka finnas inuti varje individ. Detta driver oss till en själslig och relationell död, vi söker oss ut mot gravarna och inget kan till slut ge oss lugn. Människan har inte förmåga att skapa sin egen förankring. Vi söker personlig frid men saknar nåden gudsrelationen ger. Man hade försökt binda mannen för att få honom att lugna sig men inget hjälpte längre.

Vår frihetslängtan är så enorm, men jag tror vi misstar friheten för valfriheten. Tänk om frihet är något annat än att få sin vilja fram? Tänk om friheten inte står att finna inom oss? Tänk om vi bara blir alltmer uppbundna och oregerliga när vi söker vara allt i oss själva. Jag tror att Guds församling har ett enormt ansvar att förkunna frihet för de fångna, frihet från jaget, frihet från lögnen att människan är sig själv nog.

Ordet legion var en benämning på den största enhet den romerska armén samlade ihop, det handlade om fem tusen soldater. Ordet legio används i dag för något som är normalt, tidigare användes ordet mer för något som var vanligt förekommande, innan dess var det mera ett uttryck som beskrev något många berördes av. Den språkliga förskjutningen beskriver också en värderingarnas glidning – från ett samlande av många till ett normaltillstånd.

Men jag tror att Jesus ska befria många från djävulens grepp. Jag tror att vi ska få kasta ut demoner av inre splittring och se människor helas. Vi kommer att få se ett återtåg och intåg i våra församlingar. I en allt mer tröttande och isolerande tidsera blir församlingens varma gemenskap till skarp evangelisation.

Den andra texten jag har berörts av handlar om en flicka med en spådomsande inom sig (Apostlagärningarna 16:16ff). Hennes insatser skapade goda inkomster till hennes ägare. Hon kom i kontakt med aposteln Paulus och blev en stalker, hon följde varje steg han och hans medföljare tog. Hon gick bakom dem, ropade på gatorna att aposteln och medarbetarna var Guds tjänare och att de predikade ett budskap om frälsning. Till slut tröttnade aposteln och drev ut hennes orena ande.

Man kan ju fundera mycket över denna berättelse. På ett sätt säger den unga kvinnan rätt saker, apostlarna var i Guds tjänst och de hade ett budskap om frälsning. Ändå är det något som stör aposteln enormt. Hennes budskap, om än rätt, sades i fel ande. Hennes osunda agerande visar på två av kyrkans stora frestelser; en alltför stor personfokusering och ett behov av att säga rätt saker om så i fel anda. Jag tror djävulen försöker lura oss att sätta vår förhoppning till människor och jag tror vi luras att tro att om vi bara säger rätt saker spelar våra liv i övrigt ingen roll.

En splittrad värld behöver en enad församling, en sargad omgivning behöver en trygg församling. En personfokuserad världslig kultur behöver en Jesuscentrerad kyrka. En populistisk och polariserande medievärld behöver en tjänande och diakonalt orienterad kristen rörelse. En döende värld betjänas inte av en kyrka kvävd av hyckleri som kanske säger rätt men agerar fel.

Tidens allvar medger inte att vi ser församlingsverksamheten som en fritidsaktivitet. Vi kan inte se på tjänande i församlingen som en del i våra privata projekt och våra egna visioners förverkligande. Mose beskrev verklig frihet när han på Guds uppdrag stod inför Farao och begärde Israels folks frihet; ”Släpp mitt folk så att de kan hålla gudstjänst åt mig.” (Andra Mosebok 10:3)

Om ”Legion” är tidsandans demon är spådomsanden den som riskerar lura kyrkan. Andlig frihet är inte självisk valfrihet och inte att jämt få rätt. Äkta frihet är att tjäna och tillbe den ende sanne Guden, att fira hans gudstjänst genom hela livet. Jesus vill sätta församlingen fri genom att ge helig Ande. Syftet med detta är inte att tvåla till andra utan låta dem få del av befrielse från kedjornas nedsmutsande rassel.

Om världen frestas att vara allt i sig själv, frestas kyrkan att vara korrekt och säga rätt. Kanske du vill dela min bön om ett kristet tjänande i Sverige som inte motiveras av att få rätt eller vara framgångsrik? Jag ser en framtida kristenhet som i befrielsen från sitt eget ego förstår att vara del av en Guds befrielserörelse till andra i goda ord och handlingar.

Vi är inte primärt kallade att förändra vårt samhälle, vi är kallade att betjäna vårt samhälle. Då kommer Gud att ge förvandling i samhället. Av alla igengrävda brunnar vi behöver gräva fram finns också den där Andens frihet innebär förvandlade liv.

1 Macintyre, Alisdair 2013, After Virtue, London: Bloomsbury Academic

Jag tror att Guds församling har ett enormt ansvar att förkunna frihet för de fångna, frihet från jaget, frihet från lögnen att människan är sig själv nog.
Vi är inte primärt kallade att förändra vårt samhälle, vi är kallade att betjäna vårt samhälle. Då kommer Gud att ge förvandling i samhället.
Mot väggen
Experterna svarar på dina frågor om kristen tro
Aktuella serier

De vanliga människornas tid

Serie Den troendes tjänst (del 1/5) Vem har en tjänst att bygga upp Kristi kropp? Jo, det är ”de heliga”, med andra ord alla troende som bygger upp kroppen. Tjänstegåvorna och de andra...

Kristen sionism från urkyrkan

Serie Kristen sionism (del 1/4): Historia I den eskatologiska förväntan var kristna judar och hednakristna under de första århundradena överens om att det judiska folket i det fysiska landet...

Nation och stat – hur ser det ut?

Serie Nationalismen (del 1/3) I dag är nationalismen på frammarsch i världen, bland annat i reaktion mot globalisering, växande migration och framväxten av övernationella...

Ledarskap och Guds tjänstegåvor

Serie Ledarskap och Guds tjänstegåvor (del 1/7) I vår tid är vi alldeles för inriktade på att enbart utbilda människor till teologer och när de tagit examen avskiljs de till tjänst, konstaterar Johnny Foglander. Vi skulle behöva lägga mycket större vikt vid att finna människors kallelse och gåvor.

Tron viktig för Truman

Serie Presidenterna och tron (del 1/7) Den 8 november är det dags för presidentval i USA, det 58:e i ordningen. I ett antal artiklar inför presidentvalet tecknar professor Kjell O. Lejon...

Designargumentet för Guds existens

Serie Argument för Guds existens (del 1/5) Detta är den första artikeln i en serie om argument för Guds existens. Vi börjar med det många menar är det starkaste vetenskapliga argumentet för...

Ett samhällsbygge på biblisk grund

Serie Samhällets pelare (del 1/8) I varje mänskligt samhälle finns ett antal områden som tillsammans formar samhällets struktur och kultur. Dessa områden kan sammanfattas som sju...

En övervinnande församling

Serie Den övernaturliga församlingen (del 1/9) Församlingen skulle vara Andens plats, Andens boning och Andens verktyg i världen. Och när Jesus lämnade den skulle församlingen fortsätta hans liv i...

Österländsk andlighet och biblisk kristendom

Serie Helighet och andlighet (del 1/4) Idag talar man mycket om spiritualitet eller en andlig dimension. Vi behöver ställa frågor om vad denna andlighet innehåller. Vi behöver efterfråga...

Korstågens blodiga bakgrund

Serie Kors­tågen (del 1/3) Under senare tid, i spåren av blodiga avrättningar och terrordåd inte endast i Mellersta Östern och Afrika, utan även i Paris och Köpenhamn, har en...

Från tabernakel till ett tredje tempel

Serie Det tredje templet (del 1/3) I en serie om tre artiklar kommer bibelläraren Dan Johansson att på Tro & liv ge ett bibliskt panorama och en historisk beskrivning av de olika...