Bevara det goda som anförtrotts dig genom den helige Ande som bor i oss.
2 Timoteusbrevet 1:14

Världen idag

Andlig frihet är inte självisk valfrihet eller att ropa ut sin egen åsikt. Äkta frihet är att tjäna och tillbe den ende sanne Guden, att fira hans gudstjänst genom hela livet. Foto: Istockphoto

Demonerna i vår egen tid och Jesu kyrka

Om ”Legion” är tidsandans demon är spådomsanden den som riskerar att lura kyrkan. Andlig frihet är inte självisk valfrihet och inte att jämt få rätt. Äkta frihet är att tjäna och tillbe den ende sanne Guden, att fira hans gudstjänst genom hela livet, skriver Daniel Alm.

Tro och Liv · Publicerad 00:00, 18 okt 2017

Det är angeläget att försöka tolka vår tid och ännu mer försöka förstå vad Gud vill säga till oss i dag. Detta har varit min bön och fundering inför de bibelstudier jag ska leda med deltagarna på Pingst ledare under hösten 2017. I detta har jag kommit att fundera alltmer över tankar om sann frihet men också om andligt betryck. Jag tror vi måste se förhållanden för vad de är också ur ett andligt perspektiv. Årets Pingst ledare kan i sin förlängning få avgörande betydelse för många människor.

Västvärldens tänkande bygger inte längre på grundläggande tros- eller orsaksuppfattningar om livets mening. I stället satsar vi på relativismen, detta enligt exempelvis Alasdair MacIntyre i After Virtue1. Vi styrs av emotivism, en känslornas drivkraft, idén att alla vägval är ett uttryck för vad individen själv känner rätt att välja.

MacIntyre är säkert en av flera goda tidens tolkare.

Det finns en andlig verklighet bakom den fysiska. Det finns realiteter vi aldrig riktigt kan förklara men som ändå är mycket reella. Ondskan, precis som godheten, känns och märks mer än den ibland kan beskrivas. I ursynden av uppror fanns fler som föll för detta än de första människorna.

Det finns en fallen andlig värld, demoniskt besatta andeväsen vars inverkan i nuet inte kan förnekas. Intressant är att när man försöker komma upp sig faller man; uppror mot Gud leder till nedbrytning. Den kristna förkunnelsens primära fokus är alltid Jesus, allt vad han sa och gjorde, den han var och är. I detta finns också en seger över djävulen genom döden på korset, men ondskans demoner är ännu inte förpassade till helvetet, deras eviga deponi. Jesus kastade ut demoner och gav sina lärjungar bemyndigandet att göra detsamma, jag tror det gäller också i dag.

Det är två av Nya testamentets texter vars konfrontationsbeskrivningar talat till mig och jag tror de har aktualitet i dag. Jag tror att den ena talar särskilt om hur djävulen agerar i tidsandan. Den andra talar om hur den onde försöker lura kyrkan.

När Jesus vid ett tillfälle drev ut en oren ande ur en man som bodde bland gravarna ville Jesus veta mer: Nu frågade han honom: “Vad är ditt namn?” Mannen svarade: “Mitt namn är Legion, för vi är många.” (Markusevangeliet 5:9). Den märkliga berättelsen fortsätter och andarna tar plats i tvåtusen svin som störtar nerför branten och drunknar i sjön.

Kan denna berättelse ha något att säga oss i dag? Jag tror det. Jag tror att frestelserna att vara många fast man bara är en person är överhängande. Vi pressas att vara allt i oss själva och dessutom oberoende av andra för att inte behöva riskera vår ställning. När vi försöker göra oss oberoende av större nätverk ska all styrka finnas inuti varje individ. Detta driver oss till en själslig och relationell död, vi söker oss ut mot gravarna och inget kan till slut ge oss lugn. Människan har inte förmåga att skapa sin egen förankring. Vi söker personlig frid men saknar nåden gudsrelationen ger. Man hade försökt binda mannen för att få honom att lugna sig men inget hjälpte längre.

Vår frihetslängtan är så enorm, men jag tror vi misstar friheten för valfriheten. Tänk om frihet är något annat än att få sin vilja fram? Tänk om friheten inte står att finna inom oss? Tänk om vi bara blir alltmer uppbundna och oregerliga när vi söker vara allt i oss själva. Jag tror att Guds församling har ett enormt ansvar att förkunna frihet för de fångna, frihet från jaget, frihet från lögnen att människan är sig själv nog.

Ordet legion var en benämning på den största enhet den romerska armén samlade ihop, det handlade om fem tusen soldater. Ordet legio används i dag för något som är normalt, tidigare användes ordet mer för något som var vanligt förekommande, innan dess var det mera ett uttryck som beskrev något många berördes av. Den språkliga förskjutningen beskriver också en värderingarnas glidning – från ett samlande av många till ett normaltillstånd.

Men jag tror att Jesus ska befria många från djävulens grepp. Jag tror att vi ska få kasta ut demoner av inre splittring och se människor helas. Vi kommer att få se ett återtåg och intåg i våra församlingar. I en allt mer tröttande och isolerande tidsera blir församlingens varma gemenskap till skarp evangelisation.

Den andra texten jag har berörts av handlar om en flicka med en spådomsande inom sig (Apostlagärningarna 16:16ff). Hennes insatser skapade goda inkomster till hennes ägare. Hon kom i kontakt med aposteln Paulus och blev en stalker, hon följde varje steg han och hans medföljare tog. Hon gick bakom dem, ropade på gatorna att aposteln och medarbetarna var Guds tjänare och att de predikade ett budskap om frälsning. Till slut tröttnade aposteln och drev ut hennes orena ande.

Man kan ju fundera mycket över denna berättelse. På ett sätt säger den unga kvinnan rätt saker, apostlarna var i Guds tjänst och de hade ett budskap om frälsning. Ändå är det något som stör aposteln enormt. Hennes budskap, om än rätt, sades i fel ande. Hennes osunda agerande visar på två av kyrkans stora frestelser; en alltför stor personfokusering och ett behov av att säga rätt saker om så i fel anda. Jag tror djävulen försöker lura oss att sätta vår förhoppning till människor och jag tror vi luras att tro att om vi bara säger rätt saker spelar våra liv i övrigt ingen roll.

En splittrad värld behöver en enad församling, en sargad omgivning behöver en trygg församling. En personfokuserad världslig kultur behöver en Jesuscentrerad kyrka. En populistisk och polariserande medievärld behöver en tjänande och diakonalt orienterad kristen rörelse. En döende värld betjänas inte av en kyrka kvävd av hyckleri som kanske säger rätt men agerar fel.

Tidens allvar medger inte att vi ser församlingsverksamheten som en fritidsaktivitet. Vi kan inte se på tjänande i församlingen som en del i våra privata projekt och våra egna visioners förverkligande. Mose beskrev verklig frihet när han på Guds uppdrag stod inför Farao och begärde Israels folks frihet; ”Släpp mitt folk så att de kan hålla gudstjänst åt mig.” (Andra Mosebok 10:3)

Om ”Legion” är tidsandans demon är spådomsanden den som riskerar lura kyrkan. Andlig frihet är inte självisk valfrihet och inte att jämt få rätt. Äkta frihet är att tjäna och tillbe den ende sanne Guden, att fira hans gudstjänst genom hela livet. Jesus vill sätta församlingen fri genom att ge helig Ande. Syftet med detta är inte att tvåla till andra utan låta dem få del av befrielse från kedjornas nedsmutsande rassel.

Om världen frestas att vara allt i sig själv, frestas kyrkan att vara korrekt och säga rätt. Kanske du vill dela min bön om ett kristet tjänande i Sverige som inte motiveras av att få rätt eller vara framgångsrik? Jag ser en framtida kristenhet som i befrielsen från sitt eget ego förstår att vara del av en Guds befrielserörelse till andra i goda ord och handlingar.

Vi är inte primärt kallade att förändra vårt samhälle, vi är kallade att betjäna vårt samhälle. Då kommer Gud att ge förvandling i samhället. Av alla igengrävda brunnar vi behöver gräva fram finns också den där Andens frihet innebär förvandlade liv.

1 Macintyre, Alisdair 2013, After Virtue, London: Bloomsbury Academic

Jag tror att Guds församling har ett enormt ansvar att förkunna frihet för de fångna, frihet från jaget, frihet från lögnen att människan är sig själv nog.
Vi är inte primärt kallade att förändra vårt samhälle, vi är kallade att betjäna vårt samhälle. Då kommer Gud att ge förvandling i samhället.

Nya frihetsvindar i spåren av Kinas absurt hårda coronapolitik

Ledare Folkliga protester på gator och torg är det vanligaste sättet för medborgarna att nå politisk... onsdag 30/11 00:10

Efter protesterna – Kina lättar på vissa restriktioner

Kina. Kina lättar på vissa restriktioner i ett försök att dämpa protesterna. Men polisnärvaron i flera av... tisdag 29/11 18:00

Var kan en jude gå med högburet huvud?

Israelkrönika USA diskuterar i dagarna antisemitism. Diskussionen har pågått länge redan, men efter att rapparen... onsdag 30/11 00:00