Ropa till mig, så ska jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till.
Jeremia 33:3

Världen idag

Bibelöversättare är ofta okända och osjungna hjältar

Det finns en grupp, ofta okända hjältar, som ibland i ensamhet, ibland i små arbetsgrupper, sitter och kämpar med att göra Bibelns budskap tillgängligt på sitt eget folks språk. Tysta, fokuserade eller i ivriga samtal med varandra om rätt ordval.

Tro och Liv · Publicerad 05:00, 8 sep 2022

För varje år som går översätts Bibeln, Nya testamentet eller någon enstaka bibelbok till ytterligare några av våra 7 350 språk.

Varför talar vi olika språk och har svårt att kommunicera med varandra?

För cirka fyratusen år sedan fanns ett gemensamt språk som de överlevande efter den stora översvämningen talade. Men Gud hade befallt människan att sprida ut sig och uppfylla jorden.

Enligt 1 Mosebok 11:4 byggdes städer, bland annat Babel, där man reste ett gigantiskt torn upp mot himlen för att människan ville ”göra [sig] ett namn, så att [de] inte sprids ut över hela jorden” – ett torn som skulle bli ett vittnesbörd om folkets storhet, ett tecken på människans tro på egen förmåga. Och människan vänder sig bort från Guds väg.

Bibeln säger att Gud steg ner för att se vad människan hade åstadkommit och att han förvirrade dem, så att de inte förstod varandra. I Babel startade språkförbistringen och därifrån skingrades människorna ut över hela världen.

Men Gud talade till folken genom profeter och senare genom sin egen son, och deras ord blev nedtecknade och skulle spridas enligt missionsbefallningen till alla folk (Matt 28:19).

Gamla testamentets texter översattes först från hebreiska till grekiska, och Nya testamentets texter tidigt till latin och till språkområden runt Medelhavet, såsom syriska, koptiska, georgiska, etiopiska och armeniska.

Latin var det vanligaste bibelspråket under medeltiden. I och med reformationen, och bland annat Martin Luthers översättning till tyska i början av 1500-talet, blev Bibeln tillgänglig för gemene man, och till inspiration för andra översättningar, såsom den svenska. En rad av de stora europeiska språken följde under 1500- och 1600-talet, såsom engelska, holländska, franska och spanska.

Det brittiska bibelsällskapet (The British and Foreign Society), som bildades 1804, var missionerande och inspirerade till andra bibelsällskap runt om i världen. I närområdet tillkom de finska (1812), estniska (1813), danska (1814), svenska (1815) och norska bibelsällskapen (1816).

År 1946 slog sig Förenade Bibelsällskapen (UBS) ihop till en organisation, och har i dag 160 medlemmar i 200 länder. Med gemensamma kraft ger man stöd till mindre sällskap som inte har resurser att själva kunna publicera biblar och bibeldelar.

Den amerikanske lingvisten, missionären och bibelspridaren William Cameron Townsend reste 1917 till Guatemala för att sälja biblar på spanska. En indian från en lokal stam ställde då frågan: ”Om din Gud är så stor som du säger, varför talar han då inte mitt språk?

Språkvetaren Townsend reste hem och reflekterade över frågan, vars svar kom att utmynna i Summer Institute of Linguistics (SIL), språkkurser för bibelöversättare till minoritetsspråk, samt att organisationen Wycliffe Bible Translators bildades 1942.

Namnet hämtades från John Wycliffe, som var en engelsk översättare på 1300-talet som översatte Bibeln från latin.

Institutet för Bibelöversättning startade 1973 i Stockholm av kroaten Borislav Arapovic, med syftet att ge minoritetsfolken i Sovjetunionen bibeln på sina egna språk. Av de cirka 80 språk som har ett alfabet har Bibeln i sin helhet getts ut på tolv språk, Nya testamentet på 31 språk och bibeldelar på ytterligare 32 språk.

Av de 7 350 språken i världen, inklusive teckenspråk, har i dag 692 språk hela Bibeln tillgänglig, och 1 547 språk har Nya testamentet översatt. Ytterligare 1 122 språk har enstaka bibeldelar översatta.

Då återstår närmare 3 988 språk, som talas av 246 miljoner människor (3 procent), som saknar bibeltext. Men översättningsarbetet fortsätter, och Uppenbarelseboken 7:9 säger att det inför Guds tron en dag ska finnas människor från ”alla folk och stammar och länder och språk”.

Då återstår närmare 3 988 språk, som talas av 246 miljoner människor (3 procent), som saknar bibeltext.

Bönefrukost i Bryssel ger inspiration för Sverige

Ledare 480 politiker och andra kristna ledare – därav även ett antal från Sverige – var i onsdags morse... fredag 9/12 00:10

Tågkaos och samhällets skörhet

Ledare Tågresandet från Uppsala och söderut i landet slogs helt ut under onsdagskvällen, detta till följd... fredag 9/12 00:00