HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Den helige Andes rörelse är den sanna frihetsrörelsen, skriver Daniel Alm. Foto: Michael Probst / AP / TT

Behovet av en frihetsrörelse

Vi står nu i en fas av historien för den kristna närvaron i Sverige där vi behöver kämpa för friheten att förkunna och gestalta evangeliet. Den pingstkarismatiska rörelsens goda framtid ligger i den varma gemenskapen och det uthålliga engagemanget. Vi är för religionsfrihet för alla, men tror i alla fall att Jesus är den enda vägen till evig gemenskap med Gud, skriver Daniel Alm.

Tro och Liv · Publicerad 10:10, 5 dec 2017

”Herre, låt mig få brinna.” Eric Schüldt avslutar sin på samma gång försiktiga och berörande kulturkrönika i Expressen 19/11 2017, med orden av Gunnel Vallquist. Eric Schüldt lyfter passion och engagemang så som man skyddar tändstickslågan i den kupade handen. Det är en förunderlig och vacker kulturartikel väl värd att låta sig beröras av, den är enligt mig ett exempel på pingstandlighet i sin prydnad.

Nu är det väl inte säkert att pingströrelsens betoningar av liv före lära, erfarenhet före kognition och aktualitet före analys varit vägledande för Eric Schüldt, men det är verkligen samma andas barn.

Våra två mest hängivenhetsdrivande faktorer har varit den personliga andedopserfarenheten och undervisningen om tidsåldrarnas avslutning när Jesus kommer tillbaka.

Just de sanningarna kan verka spetsiga, rentav provocerande och kanske också utopiska. I själva verket har de varit berörande och till och med berusande i nuet med en tydlig effekt på engagemanget.

Det finns dock en mängd teologiska skolor som ställer klockan och fokuserar omgivningen med helt andra begrepp. Antingen vill man se det mesta förutbestämt och destinerat eller så finns tendenser till ett inomvärldsligt förhållningssätt där allt av nuet ska fortsätta i all evighet med hjälp av människan.

Om uppgivenhet frestar ett monergistiskt tänkande (Gud agerar helt utan människans medverkan), lockar det välgångsprofeterna att aldrig predika syndernas omvändelse.

Det ligger i pingstandligheten att bekänna sig till en allsmäktig Gud med en fastlagd plan och en handlingskraftig agent i den helige Ande. Samtidigt har den Allsmäktige gett stor frihet och också ansvar till församlingen och människan.

Han som gav sitt liv på korset gav också sina efterföljare uppdraget att förmedla detta budskap. Han som skapade oss gav oss möjligheten att förvalta skapelsen. Hjälparen och resursgivaren till detta är den helige Ande, Guds personliga närvaro i nuet.

Vi hämtar vårt fundament i en oföränderlig Gud men ser att genom den helige Andes närvaro och kraft kan verkliga förändringar ske. Det positiva engagemanget i diakoni och förbön, vittnesbörd och tillbedjan betyder en sann och substantiell skillnad.

Varje krona som ges till missionen, varje gång någon vädjar till omvändelse och varje gång någon ber en bön av förbön tror vi att det har verklig betydelse. Vi är synergister, vi ser en samverkan mellan himmel och jord. Vi gör det på samma sätt som kornet och druvan givet av Gud i skapelsen förvaltas av människan till det att brödet och vinet serveras i den måltid där Herren själv närvarar.

Vår framtid finns inte i uppgivenhet om än vackert inbäddad i teologi, inte heller i tilltron till vår egen förmåga om än positivt inbäddad i humanistiska värderingar. Nej, i den helige Andes kraft kan vi tjäna det stora. Detta är ingen fritidsaktivitet för religiösa turister, det är en pilgrimernas vandring med oändlig och tidlös, ja evig betydelse.

Den polsk-brittiske sociologen Zygmunt Bauman beskrev utvecklingen vi lever i med begreppet "liquid modernity", en flytande modernitet. Vi har förvandlats från pilgrimer till turister och gör gärna utflykter i nuet men glömmer att livet är en resa på väg mot ett evigt mål.

Förhållanden kan förändras väldigt snabbt och mycket är just flytande, enligt Bauman. Det kan vara så att vi inte tänker så mycket på vare sig himmel eller helvete, vi tror att vi är turister, men är egentligen pilgrimer.

Vad vi än tycker är vår tro att Jesus kommer tillbaka också för att döma, till dess har vi en tid av ett utsträckt och förlängt erbjudande att ta emot frälsningen. Det var Guds son som dog på korset, hans offerdöd är vår möjlighet till evigt liv. Det går inte att dölja evangeliets nakna och verkliga ärende, denna flämtande låga i mörkret med sin inneboende kraft att leda oss hem.

I vår iver att inte generera floskler måste vi ändå vara trogna grundbudskapet. Bibeln handlar om frälsning. I dag kan du bli frälst om du lämnar över till Gud att hålla dig levande genom allt.

Vi står nu i en fas av historien för den kristna närvaron i Sverige där vi behöver kämpa för friheten att förkunna och gestalta evangeliet. Vi hittar orsak till detta genom den positiva insikten att det är Guds godhet som för oss till omvändelse. Det är inte diskriminerande att säga till någon att den behöver bli räddad från sin synd, det är i stället en kärlekshandling till nytta för andras verkliga frihetsbehov.

Vi är för religionsfrihet för alla, men tror i alla fall att Jesus är den enda vägen till evig gemenskap med Gud. Vi bedriver diakoni och försöker göra goda gärningar för att vi har erfarenhet av kärleken från Gud utan att vi kräver tro som motprestation av någon som tar emot vår hjälp.

Jag tänker att den pingstkarismatiska rörelsens goda framtid ligger i den varma gemenskapen och det uthålliga engagemanget. Vi betonar den personliga gudserfarenheten, men också insikten att vi kallades av Gud att nå så många som möjligt och så långt som möjligt.

Vi låter oss definieras av pingstens eldslåga, brinnande i Andens vind. Den helige Andes rörelse är den sanna frihetsrörelsen. Gud har tänt en eld och blåser på den elden till frälsning för en hel värld. Detta är vårt grit, denna härd som inte slutar brinna förrän uppdraget är slutfört.

Ingen mainstreamkultur i världen får bestjäla kyrkan sin gudsgivna kallelse att nå till alla världar med det glada budskapet. Inga teologiska strömningar får beröva oss det pådrivande perspektivet som faktiskt finns i missionsuppdraget. Eldsflamman från pingsten är en stor gåva med inbyggd begåvande funktion. Det måste bli eftertraktat på nytt att vara brinnande för Jesus i den helige Ande, för den här världens skull.

I detta liv finns vårt uppdrags möjlighet. Det är nästan lite konstigt, men ändå så berörande, mötet med Anden aktiverar oss socialt ur en närmast romantisk andlig passion.

Det är som att det inte går att låta bli att stå upp mot orättvisor, starta en secondhand eller resa till de mest otillgängliga områden för att dela tron. Vi vill bli kända för vår genuina kärlek till Jesus och människor, vara en tydlig, respekterad röst i samhället och en rörelse som aldrig slutar att växa. I detta brinnande engagemang ser vi den pingstkarismatiska rörelsens goda framtid an med tillförsikt. Herre, låt oss få brinna!

Det är inte diskriminerande att säga till någon att den behöver bli räddad från sin synd, det är i stället en kärlekshandling till nytta för andras verkliga frihetsbehov.

Dagen efter katastrofen – men före jublet

Ledare Under en vecka på året blir de vanliga samtidspolitiska diskussionerna jämförelsevis små. Frågor som annars utlöser stora och infekterade debatter...

Trollkonstnären Netanyahu

Det israeliska valet är över och resultatet blev som förväntat en seger för högersidan. Netanyahu lyckades till och med leda Likud till att bli det...
Mot väggen
Experterna svarar på dina frågor om kristen tro
Aktuella serier

De vanliga människornas tid

Serie Den troendes tjänst (del 1/5) Vem har en tjänst att bygga upp Kristi kropp? Jo, det är ”de heliga”, med andra ord alla troende som bygger upp kroppen. Tjänstegåvorna och de andra...

Kristen sionism från urkyrkan

Serie Kristen sionism (del 1/4): Historia I den eskatologiska förväntan var kristna judar och hednakristna under de första århundradena överens om att det judiska folket i det fysiska landet...

Nation och stat – hur ser det ut?

Serie Nationalismen (del 1/3) I dag är nationalismen på frammarsch i världen, bland annat i reaktion mot globalisering, växande migration och framväxten av övernationella...

Ledarskap och Guds tjänstegåvor

Serie Ledarskap och Guds tjänstegåvor (del 1/7) I vår tid är vi alldeles för inriktade på att enbart utbilda människor till teologer och när de tagit examen avskiljs de till tjänst, konstaterar Johnny Foglander. Vi skulle behöva lägga mycket större vikt vid att finna människors kallelse och gåvor.

Tron viktig för Truman

Serie Presidenterna och tron (del 1/7) Den 8 november är det dags för presidentval i USA, det 58:e i ordningen. I ett antal artiklar inför presidentvalet tecknar professor Kjell O. Lejon...

Designargumentet för Guds existens

Serie Argument för Guds existens (del 1/5) Detta är den första artikeln i en serie om argument för Guds existens. Vi börjar med det många menar är det starkaste vetenskapliga argumentet för...

Ett samhällsbygge på biblisk grund

Serie Samhällets pelare (del 1/8) I varje mänskligt samhälle finns ett antal områden som tillsammans formar samhällets struktur och kultur. Dessa områden kan sammanfattas som sju...

En övervinnande församling

Serie Den övernaturliga församlingen (del 1/9) Församlingen skulle vara Andens plats, Andens boning och Andens verktyg i världen. Och när Jesus lämnade den skulle församlingen fortsätta hans liv i...

Österländsk andlighet och biblisk kristendom

Serie Helighet och andlighet (del 1/4) Idag talar man mycket om spiritualitet eller en andlig dimension. Vi behöver ställa frågor om vad denna andlighet innehåller. Vi behöver efterfråga...

Korstågens blodiga bakgrund

Serie Kors­tågen (del 1/3) Under senare tid, i spåren av blodiga avrättningar och terrordåd inte endast i Mellersta Östern och Afrika, utan även i Paris och Köpenhamn, har en...

Från tabernakel till ett tredje tempel

Serie Det tredje templet (del 1/3) I en serie om tre artiklar kommer bibelläraren Dan Johansson att på Tro & liv ge ett bibliskt panorama och en historisk beskrivning av de olika...