HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Återspegla mer av Guds standard 2018

Att söka en högre standard behöver inte vara girighet. När vi söker en högre standard visar vi att vi har förstått vårt ursprung, accepterat vår framtid och tagit emot det överflödande liv som Jesus kom för att ge oss, skriver Joel Backman.

Tro och Liv · Publicerad 00:00, 29 dec 2017

Livet kan levas på många olika sätt, och vi har alla olika förutsättningar. Vad säger Bibeln om vilken standard livet bör ha? Är det önskvärt att söka efter ökad standard, eller är sökandet efter hög standard att jämställa med girighet? Om vi ska kunna förstå och närma oss de frågorna måste vi landa i ett par insikter om Gud och om oss själva, insikter som Kung David formulerat åt oss i en av sina böner.

Stor är du, Herre Gud, du är utan like. Det finns ingen annan Gud än du – därom vittnar allt vi hört. Och det finns inget folk på jorden som kan jämföras med ditt folk Israel, ett folk som Gud själv har lett och räddat åt sig som sitt eget för att göra sitt namn känt och utföra stora och förunderliga gärningar för dess skull, ett folk som du har räddat ur Egypten för att sedan driva undan folken och gudarna i dess väg. (Andra Samuelsboken 7:22–23)

Mycket av vår tro formas av vår gudsbild. Hur vi ser på Gud påverkar hur vi förhåller oss till honom. Om vi likt tjänaren i Jesu liknelse är rädd för vår Herre, kommer vi att gömma vår talent i stället för att använda den. Våra handlingar påverkas av hur vi ser på Gud. David ger oss en viktig insikt om Gud när han säger att Gud är stor, han är utan like. Det David säger är att Gud har en högre standard än någon annan, ingen kan komma upp till hans nivå. Gud spelar, i brist på bättre ord, i en liga för sig själv. Den insikten kan tyckas självklar, men är avgörande för vår relation till Gud. Den Gud vi möter i gudstjänsten, ordet och bönen är en Gud av hög standard.  

Den andra insikten som David ger oss är svårare att acceptera – det finns inget folk på jorden som kan jämföras med ditt folk Israel. Guds folk är även det upphöjt. Ingen kan jämföras med honom och inget folk är likt hans. Egentligen följer det logikens lag – en fader lever sällan på en annan nivå än sina barn. Om Gud har hög standard, varför skulle han låta sina barn leva på en lägre nivå? Vilken god fader gör så? Att själv leva det goda livet medan hans barn lider? Jesus förklarar det på följande sätt: om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? (Matt 7:11) Om vi inte tror att vi har rätt till en högre standard än den vi har, kanske vi aldrig ber Gud om det, trots att det är vår rätt.

För att förstå den standard Gud vill ge oss, kan vi se på det han redan har gett oss, och på det han har förberett i vår framtid. När Gud skapade människan gjorde han henne till sin egen avbild (1 Mos 1:26). Måttstocken han använde, standarden han satte, var sig själv. Vi är skapade att återspegla hans standard. Gud kunde ha valt att använda en annan målbild. Han kunde ha skapat oss lika änglarna eller djuren, men han valde något av högre standard – sig själv. Om vi förstår det stärks vår självbild, och vi skulle kunna säga som David: Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl (Ps 139:14). Vår strävan att bli lika honom är en strävan efter högre standard.

Vårt ursprung

Gud skapade en boningsplats åt människan som han kallade för Eden. Det anspelar i hebreiskan på ljuvlighet, och det står om trädgården att Gud lät alla slags träd som var ljuvliga att se på och goda att äta av växa upp ur marken (1 Mos 2:9). Eden beskrivs så underbart att trots att Bibeln inte använder det språkbruket, kallar vi det för en lustgård, ett paradis. Eden var av högsta kvalitet. Aldrig har det funnits en sådan trädgård eller ett sådant hem för oss människor. Inget vi har gjort eller skapat har kunnat jämföra sig med den. I Eden var det Gud som stod för standarden, han granskade varje sak som fanns där, och han sa att det var mycket gott. Så hög var den standard som Gud skapade åt oss att bo och leva i. Du är skapad att leva i en miljö som inte bara möter dina behov, utan som är mycket god. Vi är skapade till Guds avbild, att bo i ett paradis tillsammans med honom.

Människan tvingar, genom sin olydnad, sig ut ur Eden och hennes standard sänks. Är det slutet på vår berättelse? Är vi för evigt dömda till en lägre standard av liv? Jag tror inte det.

Vår framtid

Gud har förberett vår framtid. Gud har förberett ett nytt hem åt oss – himlen. Vad vet vi om den standard som himlen har? För det första vet vi att den är så hög att ingen av oss kan relatera till den, för Bibeln säger att det är vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom (1 Kor 2:9). Himlen är beskriven som den mest fantastiska plats med gator av guld, portar av dyrbara pärlor och träd vars blad ger läkedom. Ingen plats kan jämföra sig med himlen. För vem är all denna lyx? För oss! Johannes såg följande syn i sin uppenbarelse på ön Patmos – och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum (Upp 21:2). Det nya Jerusalems gator av guld och pärlportar är smyckning av högsta standard, och det är smyckat för oss. Det är inte smyckat för Gud, han har smyckat det för oss.

Guds plan för oss börjar i en trädgård av högsta standard och slutar i en stad vars like aldrig har setts eller funnits.

Vår nutid

Hur påverkar det vårt liv här och nu? Det visar oss vad Gud ville ge, kommer att ge, och vad han gjort tillgängligt genom Jesus. Det kan låta konstigt, men Jesus kom för att höja vår standard. Han sa att han kommit för att ge oss liv och liv i överflöd (Joh 10:10). Överflödande liv är liv med högre standard. Jesus kom för att förkunna ett glädjebud för den fattige, frihet för den fångne, syn för den blinde och frihet för den betryckte. Jesus kom inte för att sänka vår standard utan att för att höja den, då rikedom är bättre än fattigdom, syn än blindhet, frihet än fångenskap och betryck. Det gäller på livets alla områden, såväl andligt som materiellt. För att återgå till bilden om familjen; genom Jesus blir vi arvingar. Paulus förklarar att Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår (Rom 8:16–18). Vi ärver med Kristus och vi ärver inte en lägre standard, utan vi är medarvingar, arvingar på samma villkor. Detta bör vara vårt perspektiv även när livet är tufft, att Gud vill och kommer att höja vår standard. Våra lidanden väger lätt i jämförelse med det som kommer. Vi får sträcka oss mot detta, för Jesus lär oss att be att Guds vilja ska ske redan här på jorden, att hans standard ska bli vår standard – nu.

Att söka en högre standard behöver inte vara girighet. När vi söker en högre standard visar vi att vi har förstått vårt ursprung, accepterat vår framtid och tagit emot det överflödande liv som Jesus kom för att ge oss.

När David formar den bön vi läste inledningsvis så står han inför ett skifte, för Gud och för sig själv. David har bestämt sig för att bygga ett tempel åt arken, som nu står i ett tält. Han tänker höja standarden för Gud. David, som bor i ett nybyggt hus av cederträ, får bud genom profeten Samuel att Gud tänker ge honom ett nytt hus, ett Kungahus. När David investerar i Guds hus så investerar Gud i Davids, och tillsammans höjer de sin standard. Det kan anses provocerande att Gud skulle ge David ett nytt hus, när han redan bor i ett nybyggt cederhus. Var det nödvändigt? Fanns det verkligen ett behov för David av högre standard? Kanske inte, men det handlade inte heller om behov, utan om en standard att matcha hans ursprung, hans framtid och hans Gud. En bön om att bli mer lik Gud, att hans rike ska komma och att hans vilja ska ske, är en bön om högre standard. Låt oss be tillsammans med David – det finns ingen som Gud och inget folk likt hans.

Guds plan för oss börjar i en trädgård av högsta standard och slutar i en stad vars like aldrig har setts eller funnits.

Dagen efter katastrofen – men före jublet

Ledare Under en vecka på året blir de vanliga samtidspolitiska diskussionerna jämförelsevis små. Frågor som annars utlöser stora och infekterade debatter...

Trollkonstnären Netanyahu

Det israeliska valet är över och resultatet blev som förväntat en seger för högersidan. Netanyahu lyckades till och med leda Likud till att bli det...
Mot väggen
Experterna svarar på dina frågor om kristen tro
Aktuella serier

De vanliga människornas tid

Serie Den troendes tjänst (del 1/5) Vem har en tjänst att bygga upp Kristi kropp? Jo, det är ”de heliga”, med andra ord alla troende som bygger upp kroppen. Tjänstegåvorna och de andra...

Kristen sionism från urkyrkan

Serie Kristen sionism (del 1/4): Historia I den eskatologiska förväntan var kristna judar och hednakristna under de första århundradena överens om att det judiska folket i det fysiska landet...

Nation och stat – hur ser det ut?

Serie Nationalismen (del 1/3) I dag är nationalismen på frammarsch i världen, bland annat i reaktion mot globalisering, växande migration och framväxten av övernationella...

Ledarskap och Guds tjänstegåvor

Serie Ledarskap och Guds tjänstegåvor (del 1/7) I vår tid är vi alldeles för inriktade på att enbart utbilda människor till teologer och när de tagit examen avskiljs de till tjänst, konstaterar Johnny Foglander. Vi skulle behöva lägga mycket större vikt vid att finna människors kallelse och gåvor.

Tron viktig för Truman

Serie Presidenterna och tron (del 1/7) Den 8 november är det dags för presidentval i USA, det 58:e i ordningen. I ett antal artiklar inför presidentvalet tecknar professor Kjell O. Lejon...

Designargumentet för Guds existens

Serie Argument för Guds existens (del 1/5) Detta är den första artikeln i en serie om argument för Guds existens. Vi börjar med det många menar är det starkaste vetenskapliga argumentet för...

Ett samhällsbygge på biblisk grund

Serie Samhällets pelare (del 1/8) I varje mänskligt samhälle finns ett antal områden som tillsammans formar samhällets struktur och kultur. Dessa områden kan sammanfattas som sju...

En övervinnande församling

Serie Den övernaturliga församlingen (del 1/9) Församlingen skulle vara Andens plats, Andens boning och Andens verktyg i världen. Och när Jesus lämnade den skulle församlingen fortsätta hans liv i...

Österländsk andlighet och biblisk kristendom

Serie Helighet och andlighet (del 1/4) Idag talar man mycket om spiritualitet eller en andlig dimension. Vi behöver ställa frågor om vad denna andlighet innehåller. Vi behöver efterfråga...

Korstågens blodiga bakgrund

Serie Kors­tågen (del 1/3) Under senare tid, i spåren av blodiga avrättningar och terrordåd inte endast i Mellersta Östern och Afrika, utan även i Paris och Köpenhamn, har en...

Från tabernakel till ett tredje tempel

Serie Det tredje templet (del 1/3) I en serie om tre artiklar kommer bibelläraren Dan Johansson att på Tro & liv ge ett bibliskt panorama och en historisk beskrivning av de olika...