Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.
Romarbrevet 8:1

Världen idag

6 juni-mål: Minst en bönesamling i varje kommun

När troende över hela landet möts till bön på nationaldagen är det viktigare än någonsin. Det menar företrädarna för nätverket Sverigebönen, Patrik Sandberg och David Ekerbring.

– Kraften ligger i att vi är tillsammans, säger Patrik Sandberg.

Tro och Liv · Publicerad 12:00, 2 jun 2022

Att vi lever i efterdyningarna av en pandemi, nås av krigsnyheter dagligen och som land står inför ett riksdagsval, gör att årets nationaldagsbön har ett extra tydligt anslag.

– Många känner allvaret i situa­tionen och dallret i luften, säger David Ekerbring som är ordförande i Sverigebönen.

I uppladdningen inför årets satsningar runt om i landet märks en förväntan.

– Vi möter en glädje hos arran­görer i att kunna genomföra detta utan restriktioner, säger Patrik Sandberg som är ledare och inspiratör i nätverket.

– Det finns en förväntan i att få träffas, be och lovsjunga utomhus och flera planerar bönevandringar på olika platser.

På Sverigebönens hemsida finns en karta som visar var det finns registrerade bönesamlingar planerade till den 6 juni. Ekerbring och Sandberg menar att det finns flera syften med att synliggöra var det pågår bön och var det finns så kallade ”vita fläckar” på kartan.

– Alla små bönemöten är viktiga att registrera för att visa varandra att det finns bedjare där ute, säger Ekerbring engagerat.

– Ibland blir det att vi bara fokuserar på storstäderna när vi pratar om kyrklig utveckling, men landsbygden är så viktig och där kan kartan visa på de ”vita fläckarna”.

Sandberg berättar om bedjare som ett annat år åkt en längre sträcka in i regioner som inte täckts upp av något registrerat bönemöte.

– Då tar de med sig en kaffetermos och ger sig ut för att be, berättar han med värme.

– Gemenskapen och festligheterna kring en sådan här dag är också viktig!

Den fysiska platsen verkar vara viktig för initiativtagarna till Sverigebönen och med en vision om bön under nationaldagen i varje kommun i Sverige värderas det högt när bönen registreras och ”syns”.

– Bibeln säger att kraften ligger i att vi är tillsammans, ”där två eller tre är samlade i mitt namn”, menar Sandberg.

Ekerbring håller med och hänvisar också till ett bibelord i Josua bok där det står att platsen som ”din fot beträder” är given åt dig.

– Det är viktigt att som kristna etablera en synlig närvaro i stadsbilden, säger han.

– Det är så jag leder min egen församling. Vi behöver visa att vi finns, vi är här och ber för staden eller för ett specifikt bostadsområde.

Sandberg menar att Bibeln är full av exempel där den fysiska platsen var viktig i uppresandet av Guds rike. Därför vill de nu uppmuntra stora såväl som små platser i Sverige att sätta ner fötterna och bedja för sitt närområde på nationaldagen.

Detta ligger också i linje med den satsning på ”100 städer” som Sverigebönen initierat och som Världen idag tidigare skrivit om. Initiativet innebär att de 100 största städerna i Sverige står i fokus för förbön, en dag var under perioden maj–augusti.

Sverigebönen startade 2005 när nationaldagen blev allmän helgdag. Men nätverket samlar bedjare året om och brukar ha som utgångspunkt att be utifrån de sju samhällspelarna, som finns uppradade här i faktarutan intill.

Men nationaldagen är speciell, genom åren har många bönevandringar, bönemöten och samlingar anordnats. Upp mot två hundra platser brukar vara registrerade på hemsidan. I år är temat: Sverige tillbaka till korset.

– Det innebär att kyrkorna kommer tillsammans och ber och ödmjukar sig, säger Sandberg.

Han understryker också att bön och utbredandet av evangeliet alltid går hand i hand.

– Omvändelse och försoning, det är evangeliet.

Ekerbring lyfter också fram styrkan i att det finns många olika bönenätverk som rests upp i Sverige i dag.

– Man kan se att bedjarna och de som utför arbetet, vilket ibland är samma personer, närmar sig varandra, säger Ekerbring.

– Man bygger relationer och tajtar ihop sig, det är positivt.

Sandberg uppmuntrar till att man, även om man inte varit med tidigare eller kanske rent av är skeptisk till upplägget, bör leta rätt på ett bönemöte på nationaldagen i närheten av där man bor och ge det en chans.

– Gud är en Gud som är värd att sökas. Lär känna nya människor, lyft fram ditt område som du är verksam i, sök din stads bästa som du bor i!

Kraften ligger i att vi är tillsammans ”där två eller tre är samlade i mitt namn” säger Bibeln, menar Sandberg.

Sverigebönens vision

• En allkristen bönesamling på nationaldagen den 6 juni i alla kommuner i Sverige.

• En bönerörelse av kristna från alla generationer och folkslag i Sverige, som året runt samlas till allkristen bön, lovsång och förbön för varje ort och vårt land, med en folkväckelse genom tron på Jesus Kristus som mål.

• En bönerörelse med öppenhet för den helige Andes kraft och gåvor.

• En bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelsen av dess grundpelare.

De sju samhällspelarna

• Politiker och myndigheter

• Guds församling

• Familjen

• Media

• Utbildning

• Näringsliv och arbetsplatser

• Kultur och idrottsvärlden

Undersökning: Få politiker bor i utsatta områden

Förorten. Av de politiker som kandiderar till höstens val är det få som bor i landets mest socioekonomiskt... tisdag 28/6 12:00

Artikel om hbtq och Pingst har lett till intensiv debatt

Hbtq. Världen idags rapportering om kyrkorelaterade hbtq-forums slutna diskussion kring att förändra... tisdag 28/6 10:00

Abortfrågan handlar om ofödda barns rätt till sin kropp

Ledare I fredags kom så beslutet från USA:s Högsta domstol gällande aborträtten. Det gamla beslutet från... tisdag 28/6 00:10

Sorgegudstjänst hölls för offren i masskjutningen i Oslo

Norge. På söndagen slöt Osloborna upp i en sorgegudstjänst i stadens domkyrka efter helgens terrordåd där... tisdag 28/6 07:00

Visdom från en nioårig flicka i Uganda

Ungkrönika Jag kom häromveckan hem från en fantastisk, lite galen missionsresa med min bibelskoleklass i ett... tisdag 28/6 00:00

Hur missionerar vi i världens mest sekulära land?

Gästkrönika Den har naturligtvis sina brister och förklarar inte verkligheten fullödigt, men sedan resultatet... tisdag 28/6 00:00

Keramiker till vänster och vd:ar till höger på valsedeln

Politiker. Drygt hälften av alla 54 000 politiker som kandiderar i höstens val har uppgett något slags... tisdag 28/6 04:30
E-tidning
Under perioden 20 juni–5 augusti är kundtjänst endast öppen vardagar kl 10–12.
Magasin
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier