Herre min Gud, många är undren du gjort och tankarna du tänkt för oss. Inget kan liknas vid dig.
Psaltaren 40:6

Världen idag

Hans Sundberg – min bakgrund

Tro och liv-serie John Wimber och Vineyard i Sverige (del 2/10). På Fjellstedtska skolan blev Hans andedöpt och började lära känna Andens liv. Han låter vuxendöpa... torsdag 9/7 12:00

Kan en kristen bära vapen?

Mot väggen Kan en kristen med gott samvete bära vapen i egenskap av polis eller militär och när så behövs även... torsdag 9/7 00:00

Kan vi synda utan att förlora frälsningen?

Mot väggen Kan en pånyttfödd kristen synda utan att förlora frälsningen? /Linda torsdag 25/6 00:00

Den helige Andes århundrade

Tro och liv-serie John Wimber och Vineyard i Sverige (del 1/10). Andens utgjutande under 1900-talet innebar inte bara en förnyelsevåg, utan under tiden har den... tisdag 7/7 14:40

Förnyelsevind dokumenterad

Tro och liv-serie Under 1980- och 90-talen blåste en karismatisk förnyelsevind in i Sverige där bland annat... tisdag 7/7 14:37
Serier

Från bristfälliga karaktärer till pålitliga ledare

Tro och liv-serie Apostlarnas olikheter (del 1/4). Jesus utvalde tolv lärjungar som inte hade några särskilda talanger eller utbildning. Tvärtom var...

Evolutionsteorin gör Gud ansvarig för lidande och död

Tro och liv-serie Evolutionsteorin i Bibelns och vetenskapens ljus (del 1/2) Jag menar att det finns goda teologiska skäl för att hålla fast vid ett kreationistiskt synsätt....

Sälj inte ut evangeliet för det som är politiskt korrekt

Tro och liv-serie Tankebyggnader som reser sig mot kunskapen om Gud (del 1/3). För kristenhetens del lever man i farlig omedvetenhet om sitt eget läge. Likt Esau har kyrkan sålt...

Varför husförsamlingar?

Tro och liv-serie Husförsamlingar (del 1/3). Beteckningen ”församlingen i hans hus” i Apostlagärningarna visar att denna lilla...

Messiansk judendom i urkristen tid

Tro och liv-serie Messiansk judendom (del 1/4) Hur kan man förklara att den från början judiska Jesusrörelsen med tiden vände sig mot sitt...

Evangelistens viktiga tjänst

Tro och liv-serie Evangelisttjänsten (del 1/2) Växande församlingar kännetecknas av att varje medlem är fylld av iver att leda nya människor till...

Man och kvinna blir ett

Tro och liv-serie Sex och äktenskap i Bibeln (del 1/6) Äktenskapet har kommit att bli en av de senare årens heta frågor, både politiskt och kyrkligt. I...

Det är inte vår plånbok som läcker, utan våra hjärtan

Tro och liv-serie Givande (del 1/2) Hur kommer det sig att kyrkornas och samfundens budget gick ihop förr, då när Sverige inte hade...

Det är Guds hjord – inte herdens

Tro och liv-serie Sunt andligt ledarskap (del 1/3) Som andliga ledare kan vi aldrig välja bort vissa som vi fått på vår lott för att de är jobbiga....

Turkiet är Bibelns land

Tro och liv-serie Turkiet – församlingens vagga (del 1/5) I dag är Turkiet ett av världens stora muslimska länder, men så har det inte alltid varit. Det...

Luthers unika musikaliska arv

Tro och liv-serie Luther nya perspektiv (del 1/3) Martin Luther upplevde ofta anfäktelse och nedstämdhet. Musiken kom då som en räddning och drev...

Vilken Jesus blev korsfäst?

Tro och liv-serie Islam och kristen tro (del 1/3) Både muslimer och kristna tror på att korsfästelsen har ägt rum och att händelserna kring...

Frikyrkan och folkhemmet

Tro och liv-serie Frikyrkan utifrån ett idéhistoriskt perspektiv (del 1/5) När svenska universitet utbildar den intellektuella eliten i idéhistoriskt tänkande är frikyrkan en...

De vanliga människornas tid

Tro och liv-serie Den troendes tjänst (del 1/5) Vem har en tjänst att bygga upp Kristi kropp? Jo, det är ”de heliga”, med andra ord alla troende...

Kristen sionism från urkyrkan

Tro och liv-serie Kristen sionism (del 1/4): Historia I den eskatologiska förväntan var kristna judar och hednakristna under de första århundradena...

Nation och stat – hur ser det ut?

Tro och liv-serie Nationalismen (del 1/3) I dag är nationalismen på frammarsch i världen, bland annat i reaktion mot globalisering, växande...

Ledarskap och Guds tjänstegåvor

Tro och liv-serie Ledarskap och Guds tjänstegåvor (del 1/7) I vår tid är vi alldeles för inriktade på att enbart utbilda människor till teologer och när de tagit examen avskiljs de till tjänst, konstaterar Johnny Foglander. Vi skulle behöva lägga mycket större vikt vid att finna människors kallelse och gåvor.

Tron viktig för Truman

Tro och liv-serie Presidenterna och tron (del 1/7) Den 8 november är det dags för presidentval i USA, det 58:e i ordningen. I ett antal artiklar inför...

Designargumentet för Guds existens

Tro och liv-serie Argument för Guds existens (del 1/5) Detta är den första artikeln i en serie om argument för Guds existens. Vi börjar med det många...

Ett samhällsbygge på biblisk grund

Tro och liv-serie Samhällets pelare (del 1/8) I varje mänskligt samhälle finns ett antal områden som tillsammans formar samhällets struktur och...

En övervinnande församling

Tro och liv-serie Den övernaturliga församlingen (del 1/9) Församlingen skulle vara Andens plats, Andens boning och Andens verktyg i världen. Och när Jesus...

Österländsk andlighet och biblisk kristendom

Tro och liv-serie Helighet och andlighet (del 1/4) Idag talar man mycket om spiritualitet eller en andlig dimension. Vi behöver ställa frågor om vad...

Korstågens blodiga bakgrund

Serie Kors­tågen (del 1/3) Under senare tid, i spåren av blodiga avrättningar och terrordåd inte endast i Mellersta Östern och...

Från tabernakel till ett tredje tempel

Tro och liv-serie Det tredje templet (del 1/3) I en serie om tre artiklar kommer bibelläraren Dan Johansson att på Tro & liv ge ett bibliskt...
E-tidning
Senaste magasinen