HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Trovärdiga vittnen avgörande

Mot väggen Vilka var de som Jesus visade sig för? lördag 20/4 00:00

Hur trovärdiga var vittnena?

Mot väggen Hur kan vi veta att lärjungarna verkligen talade sanning? Var inte vittnena till uppståndelsen i första hand närstående till Jesus? Var de inte... lördag 13/4 00:00

Turkiet är Bibelns land

Serie Turkiet – församlingens vagga del 1 av 5 I dag är Turkiet ett av världens stora muslimska länder, men så har det inte alltid varit. Det geografiska område som är dagens Turkiet är också ett... tisdag 9/4 14:38

Varför tro på uppståndelsen?

Mot väggen De första kristna hävdade att de mött Jesus uppstånden. Varför ska vi ta det påståendet på allvar? Många andra människor har ju haft religiösa... lördag 6/4 00:00

Jesus bekräftar hela Skriften

Mot väggen Bibeln är ju en bok med många olika skrifter som spretar åt olika håll. Vissa delar kan jag uppleva som Guds ord, men andra känns inte som gudomligt... måndag 1/4 11:38

Luthers syn på missionen

Serie Luther nya perspektiv. Del 3 av 3 Forskning visar att Luther förankrar sitt missionstänkande i skapelsetanken, i evangeliets inneboende expansionskraft, i läran om rättfärdiggörelsen... tisdag 26/3 09:17

Varför ska man tro på hela Bibeln?

Mot väggen Mot väggen Bibeln är ju en bok med många olika skrifter som spretar åt olika håll. Vissa delar kan jag uppleva som Guds ord, men andra känns inte som gudomligt... lördag 23/3 00:00

Hur många kom till graven?

Mot väggen Det viktigaste påståendet i kristen tro är att Jesus uppstod från de döda. Ändå verkar texterna om uppståndelsen vara motsägelsefulla. Redan när... måndag 18/3 10:14

Besvär dem att inte diskutera

Mot väggen Visst kan det finnas ett värde i förnuftsmässiga argument, men jag tycker vurmen för apologetik har gått för långt. Nya testamentet tar avstånd från... söndag 10/3 12:41

Tror muslimer på alla profeter?

Serie Islam och kristen tro. Del 2 av 3 Hur skulle kunna säga att vi tror på Moses som profet och samtidigt säga att den judiska Toran är förfalskad? Hur skulle vi kunna tro på Kristus och... måndag 4/3 09:08

Evigt straff för tillfällig synd?

Mot väggen Hur kan en rättvis Gud döma människor till eviga straff? Synder sker ju i tiden och har väl endast tidsliga konsekvenser, men då är väl ett evigt... lördag 2/3 00:00

Vilken Jesus blev korsfäst?

Serie Islam och kristen tro del 1 av 3 Både muslimer och kristna tror på att korsfästelsen har ägt rum och att händelserna kring korsfästelsen är verkliga, men båda är oense om vem som har... måndag 25/2 09:49

Bör en kristen avstå från kött?

Mot väggen Hur ser kristna på köttätande? Bör en kristen vara vegan? lördag 23/2 00:00

Kan man älska sina fiender?

Mot väggen Jesus sa ”älska era fiender och be för dem som förföljer er” (Matt 5:44). Det ligger i sakens natur att jag inte gillar min fiende – för annars... lördag 16/2 00:00

Luthers unika musikaliska arv

Serie Luther nya perspektiv. Del 1 av 3 Martin Luther upplevde ofta anfäktelse och nedstämdhet. Musiken kom då som en räddning och drev bort de onda andarna. Luther var övertygad om att... torsdag 14/2 13:06

En värld där våra fria val ingår

Mot väggen Hur kan vi vara förutbestämda till frälsning samtidigt som vi måste vilja ta emot Jesus i tro? Hur hänger det ihop? lördag 9/2 00:00

Perspektiv på Guds ”hårdhet”

Mot väggen Är inte Gud onödigt dömande och hård ibland? Det finns till exempel bibelställen där Gud dödar människor – eller befaller att människor ska dödas.... måndag 28/1 08:58

Frikyrkan och globaliseringen

Serie Frikyrkan var långt före svenska staten med förståelsen av att vi lever i en global värld, där vi måste dela med oss av det goda till andra. Under... onsdag 23/1 10:42

Gud dömer inte någon orättvist

Mot väggen Min fråga gäller 1 Mosebok 2–3. Jag tycker Gud är orättvis som dömer Adam och Eva. De hade ju inte kunskap innan de åt av kunskapens träd. Ändå... lördag 19/1 00:00

Frikyrkan och politiken

Serie Frikyrkan utifrån idéhistoriskt perspektiv (del 2/5) Upplysningsarvet och den socialistiska historiebeskrivningen har försökt bryta banden med tro, religion och den metafysiska verkligheten, och i... måndag 14/1 00:10

Frikyrkan och folkhemmet

Serie Frikyrkan utifrån ett idéhistoriskt perspektiv Del 1/5 När svenska universitet utbildar den intellektuella eliten i idéhistoriskt tänkande är frikyrkan en icke-realitet. När man i dag talar om... måndag 7/1 00:00

”Sant för dig men inte sant för mig” – hur svarar man på det?

Mot väggen När en arbetskompis, granne, klasskamrat eller bekant får reda på att man är kristen är det inte sällan personen säger något i stil med: ”Det är... lördag 5/1 00:00

Naturvetenskapen kan inte undersöka det metafysiska: Gud

Mot väggen Mot väggen. Jag har en fråga om vetenskap och Gud. En del säger ungefär så här: ”Vetenskapen har inte hittat Gud, utan har i stället hjälpt oss att förklara... lördag 29/12 00:00

Gud ger oss bönesvar i rätt tid

Mot väggen Varför upplever vi så ofta att Gud inte svarar på bön? (del 2/2) lördag 22/12 00:00

Svarar Gud verkligen på bön?

Mot väggen Varför upplever vi så ofta att Gud inte svarar på bön? (del 1/2) måndag 17/12 15:53

Så tror Jehovas vittnen om Jesus

Mot väggen Jag fick besök av Jehovas vittnen, som berättade att andra kyrkor inte lärde rätt om Jesus. Stämmer det? Vad är skillnaden mellan deras syn på Jesus... lördag 8/12 00:00

Hur prövas profetiskt tal?

Mot väggen Hur ska man bedöma om någon som påstår sig ha fått ett profetiskt ord från Gud verkligen har rätt, och vem äger bedömningsrätten? måndag 3/12 09:25

Anden leder varje troende individuellt i alla dess olikheter

Serie Den troendes tjänst (del 5/5) Den sista tidens väckelse är inte en scenväckelse utan en väckelse på golvet, hemma, i vardagen, i alla de nätverk som en människa har. Det är den... måndag 3/12 09:23
Mot väggen
Experterna svarar på dina frågor om kristen tro
Aktuella serier

De vanliga människornas tid

Serie Den troendes tjänst (del 1/5) Vem har en tjänst att bygga upp Kristi kropp? Jo, det är ”de heliga”, med andra ord alla troende som bygger upp kroppen. Tjänstegåvorna och de andra...

Kristen sionism från urkyrkan

Serie Kristen sionism (del 1/4): Historia I den eskatologiska förväntan var kristna judar och hednakristna under de första århundradena överens om att det judiska folket i det fysiska landet...

Nation och stat – hur ser det ut?

Serie Nationalismen (del 1/3) I dag är nationalismen på frammarsch i världen, bland annat i reaktion mot globalisering, växande migration och framväxten av övernationella...

Ledarskap och Guds tjänstegåvor

Serie Ledarskap och Guds tjänstegåvor (del 1/7) I vår tid är vi alldeles för inriktade på att enbart utbilda människor till teologer och när de tagit examen avskiljs de till tjänst, konstaterar Johnny Foglander. Vi skulle behöva lägga mycket större vikt vid att finna människors kallelse och gåvor.

Tron viktig för Truman

Serie Presidenterna och tron (del 1/7) Den 8 november är det dags för presidentval i USA, det 58:e i ordningen. I ett antal artiklar inför presidentvalet tecknar professor Kjell O. Lejon...

Designargumentet för Guds existens

Serie Argument för Guds existens (del 1/5) Detta är den första artikeln i en serie om argument för Guds existens. Vi börjar med det många menar är det starkaste vetenskapliga argumentet för...

Ett samhällsbygge på biblisk grund

Serie Samhällets pelare (del 1/8) I varje mänskligt samhälle finns ett antal områden som tillsammans formar samhällets struktur och kultur. Dessa områden kan sammanfattas som sju...

En övervinnande församling

Serie Den övernaturliga församlingen (del 1/9) Församlingen skulle vara Andens plats, Andens boning och Andens verktyg i världen. Och när Jesus lämnade den skulle församlingen fortsätta hans liv i...

Österländsk andlighet och biblisk kristendom

Serie Helighet och andlighet (del 1/4) Idag talar man mycket om spiritualitet eller en andlig dimension. Vi behöver ställa frågor om vad denna andlighet innehåller. Vi behöver efterfråga...

Korstågens blodiga bakgrund

Serie Kors­tågen (del 1/3) Under senare tid, i spåren av blodiga avrättningar och terrordåd inte endast i Mellersta Östern och Afrika, utan även i Paris och Köpenhamn, har en...

Från tabernakel till ett tredje tempel

Serie Det tredje templet (del 1/3) I en serie om tre artiklar kommer bibelläraren Dan Johansson att på Tro & liv ge ett bibliskt panorama och en historisk beskrivning av de olika...