Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Människan – en avbild av Gud?

Mot väggen Gud skapade människan till sin avbild. Men är det verkligen rätt att beskriva människan efter syndafallet som Guds avbild? Både Jesus och Paulus... lördag 15/6 00:00

Skapar kristen tro homosexhat?

Mot väggen I vilken utsträckning har kristendomens teologi kring homosexualitet bidragit till att skapa det hat och avståndstagande som homosexuella drabbats av... lördag 8/6 00:00

Varför tillåter Bibeln slaveri?

Mot väggen Gamla testamentet (GT) verkar bejaka slaveri. Hur är det möjligt om Bibeln är Guds ord och ska stå för den sanna moralen? tisdag 4/6 15:05

Kulturen påverkar åt båda håll

Mot väggen Du är ju kristen bara för att du vuxit upp i Sverige. Hade du fötts i Irak hade du varit muslim. Så hur kan du tro att din tro är den rätta? lördag 25/5 00:00

Miljontals turkar är onådda

Serie Den sekulära republiken Turkiet har religionsfrihet och det är lagligt för muslimer att bli kristna. Samtidigt finns det en stark social press. Att... måndag 20/5 08:58

Kristen kan vara organdonator

Mot väggen Jag har funderat på att bli blodgivare och att registrera mig som organdonator.  Men jag vill gärna veta, innan jag gör detta, om Bibeln har några... söndag 19/5 00:00

Kristen i det osmanska riket

Serie Naturligtvis kan vi se på det osmanska samhället och döma det efter dagens måttstock av religionsfrihet och yttrandefrihet. Men då behöver vi också... måndag 13/5 00:00

Skilj mellan tro, otro och tvivel

Mot väggen Hur ska man se på tvivel? Är det en synd att tvivla? söndag 12/5 00:00

Konstantinopel som världens huvudstad

Serie Konstantinopel (dagens Istanbul) var huvudstad i romarriket när imperiet delades 395 e Kr. Den västliga delen gick snart under i folkvandringarnas... måndag 29/4 00:00

Varför behövde Jesus dö?

Mot väggen I Bibeln står det att det var tvunget att Jesus skulle dö för våra synder – men varför? Gud kan väl bara förlåta oss utan något offer eller... lördag 27/4 00:00

Kejsar Konstantins stad

Serie Av de sju första kyrkomötena, vilka de flesta kristna kyrkor brukar erkänna i någon mån, hölls fyra i dagens Istanbul, och alla sju i dagens Turkiet,... torsdag 25/4 11:57

Trovärdiga vittnen avgörande

Mot väggen Vilka var de som Jesus visade sig för? lördag 20/4 00:00

Hur trovärdiga var vittnena?

Mot väggen Hur kan vi veta att lärjungarna verkligen talade sanning? Var inte vittnena till uppståndelsen i första hand närstående till Jesus? Var de inte... lördag 13/4 00:00

Turkiet är Bibelns land

Serie Turkiet – församlingens vagga del 1 av 5 I dag är Turkiet ett av världens stora muslimska länder, men så har det inte alltid varit. Det geografiska område som är dagens Turkiet är också ett... tisdag 9/4 14:38

Varför tro på uppståndelsen?

Mot väggen De första kristna hävdade att de mött Jesus uppstånden. Varför ska vi ta det påståendet på allvar? Många andra människor har ju haft religiösa... lördag 6/4 00:00

Jesus bekräftar hela Skriften

Mot väggen Bibeln är ju en bok med många olika skrifter som spretar åt olika håll. Vissa delar kan jag uppleva som Guds ord, men andra känns inte som gudomligt... måndag 1/4 11:38

Luthers syn på missionen

Serie Luther nya perspektiv. Del 3 av 3 Forskning visar att Luther förankrar sitt missionstänkande i skapelsetanken, i evangeliets inneboende expansionskraft, i läran om rättfärdiggörelsen... tisdag 26/3 09:17

Varför ska man tro på hela Bibeln?

Mot väggen Mot väggen Bibeln är ju en bok med många olika skrifter som spretar åt olika håll. Vissa delar kan jag uppleva som Guds ord, men andra känns inte som gudomligt... lördag 23/3 00:00

Hur många kom till graven?

Mot väggen Det viktigaste påståendet i kristen tro är att Jesus uppstod från de döda. Ändå verkar texterna om uppståndelsen vara motsägelsefulla. Redan när... måndag 18/3 10:14

Besvär dem att inte diskutera

Mot väggen Visst kan det finnas ett värde i förnuftsmässiga argument, men jag tycker vurmen för apologetik har gått för långt. Nya testamentet tar avstånd från... söndag 10/3 12:41

Tror muslimer på alla profeter?

Serie Islam och kristen tro. Del 2 av 3 Hur skulle kunna säga att vi tror på Moses som profet och samtidigt säga att den judiska Toran är förfalskad? Hur skulle vi kunna tro på Kristus och... måndag 4/3 09:08

Evigt straff för tillfällig synd?

Mot väggen Hur kan en rättvis Gud döma människor till eviga straff? Synder sker ju i tiden och har väl endast tidsliga konsekvenser, men då är väl ett evigt... lördag 2/3 00:00

Vilken Jesus blev korsfäst?

Serie Islam och kristen tro del 1 av 3 Både muslimer och kristna tror på att korsfästelsen har ägt rum och att händelserna kring korsfästelsen är verkliga, men båda är oense om vem som har... måndag 25/2 09:49

Bör en kristen avstå från kött?

Mot väggen Hur ser kristna på köttätande? Bör en kristen vara vegan? lördag 23/2 00:00

Kan man älska sina fiender?

Mot väggen Jesus sa ”älska era fiender och be för dem som förföljer er” (Matt 5:44). Det ligger i sakens natur att jag inte gillar min fiende – för annars... lördag 16/2 00:00

Luthers unika musikaliska arv

Serie Luther nya perspektiv. Del 1 av 3 Martin Luther upplevde ofta anfäktelse och nedstämdhet. Musiken kom då som en räddning och drev bort de onda andarna. Luther var övertygad om att... torsdag 14/2 13:06

En värld där våra fria val ingår

Mot väggen Hur kan vi vara förutbestämda till frälsning samtidigt som vi måste vilja ta emot Jesus i tro? Hur hänger det ihop? lördag 9/2 00:00

Perspektiv på Guds ”hårdhet”

Mot väggen Är inte Gud onödigt dömande och hård ibland? Det finns till exempel bibelställen där Gud dödar människor – eller befaller att människor ska dödas.... måndag 28/1 08:58
Mot väggen
Experterna svarar på dina frågor om kristen tro
Aktuella serier

De vanliga människornas tid

Serie Den troendes tjänst (del 1/5) Vem har en tjänst att bygga upp Kristi kropp? Jo, det är ”de heliga”, med andra ord alla troende som bygger upp kroppen. Tjänstegåvorna och de andra...

Kristen sionism från urkyrkan

Serie Kristen sionism (del 1/4): Historia I den eskatologiska förväntan var kristna judar och hednakristna under de första århundradena överens om att det judiska folket i det fysiska landet...

Nation och stat – hur ser det ut?

Serie Nationalismen (del 1/3) I dag är nationalismen på frammarsch i världen, bland annat i reaktion mot globalisering, växande migration och framväxten av övernationella...

Ledarskap och Guds tjänstegåvor

Serie Ledarskap och Guds tjänstegåvor (del 1/7) I vår tid är vi alldeles för inriktade på att enbart utbilda människor till teologer och när de tagit examen avskiljs de till tjänst, konstaterar Johnny Foglander. Vi skulle behöva lägga mycket större vikt vid att finna människors kallelse och gåvor.

Tron viktig för Truman

Serie Presidenterna och tron (del 1/7) Den 8 november är det dags för presidentval i USA, det 58:e i ordningen. I ett antal artiklar inför presidentvalet tecknar professor Kjell O. Lejon...

Designargumentet för Guds existens

Serie Argument för Guds existens (del 1/5) Detta är den första artikeln i en serie om argument för Guds existens. Vi börjar med det många menar är det starkaste vetenskapliga argumentet för...

Ett samhällsbygge på biblisk grund

Serie Samhällets pelare (del 1/8) I varje mänskligt samhälle finns ett antal områden som tillsammans formar samhällets struktur och kultur. Dessa områden kan sammanfattas som sju...

En övervinnande församling

Serie Den övernaturliga församlingen (del 1/9) Församlingen skulle vara Andens plats, Andens boning och Andens verktyg i världen. Och när Jesus lämnade den skulle församlingen fortsätta hans liv i...

Österländsk andlighet och biblisk kristendom

Serie Helighet och andlighet (del 1/4) Idag talar man mycket om spiritualitet eller en andlig dimension. Vi behöver ställa frågor om vad denna andlighet innehåller. Vi behöver efterfråga...

Korstågens blodiga bakgrund

Serie Kors­tågen (del 1/3) Under senare tid, i spåren av blodiga avrättningar och terrordåd inte endast i Mellersta Östern och Afrika, utan även i Paris och Köpenhamn, har en...

Från tabernakel till ett tredje tempel

Serie Det tredje templet (del 1/3) I en serie om tre artiklar kommer bibelläraren Dan Johansson att på Tro & liv ge ett bibliskt panorama och en historisk beskrivning av de olika...