Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Så tror Jehovas vittnen om Jesus

Tro och Liv Jag fick besök av Jehovas vittnen, som berättade att andra kyrkor inte lärde rätt om Jesus. Stämmer det? Vad är skillnaden mellan deras syn på Jesus...

Hur prövas profetiskt tal?

Tro och Liv Hur ska man bedöma om någon som påstår sig ha fått ett profetiskt ord från Gud verkligen har rätt, och vem äger bedömningsrätten?

Anden leder varje troende individuellt i alla dess olikheter

Serie Den troendes tjänst. Del 5/5 Den sista tidens väckelse är inte en scenväckelse utan en väckelse på golvet, hemma, i vardagen, i alla de nätverk som en människa har. Det är den...

Motsägelser kan vara skenbara

Tro och Liv Vissa texter i Nya testamentet ser ut att motsäga varandra. De skildrar samma händelse men återger dem på ett sätt som inte verkar gå ihop. Hur ska...

Du är prästen och offret

Serie Den troendes tjänst. Del 4/5 När du kommer inför Herren, hemma, i en liten grupp eller den stora församlingen är det du som är prästen, det är du som är tillbedjaren, det är din...

Från konsument till producent

Serie Den troendes tjänst (del 3/5) Den största reformationen som kan ske är kanske denna att varje troende ser vem hon är, ser vad hon kan göra och gör det. Det är nyckeln till den...

Hur förstå ondskans verklighet och tron på en god Gud?

Tro och Liv Svar (del 2/2) Varför tillåter en god och allsmäktig Gud en så vidrig ondska som den i Auschwitz, eller en helt meningslös ondska som när barn dör i en...

Nyckelpersonen är du

Serie Den troendes tjänst (del 2/5) Vi är vana vid att tänka att det är de som syns mest som betyder mest, men så fungerar det inte i Guds rike eller Kristi kropp. Om man ställer några...

De vanliga människornas tid

Serie Den troendes tjänst (del 1/5) Vem har en tjänst att bygga upp Kristi kropp? Jo, det är "de heliga", med andra ord alla troende som bygger upp kroppen. Tjänstegåvorna och de andra...

Hur kan det finnas en god Gud med så mycket ondska i världen?

Serie Svar (del 1/2) Varför tillåter en god och allsmäktig Gud en så vidrig ondska som den i Auschwitz, eller en helt meningslös ondska som när barn dör i en...

Israel har rätt till sitt land

Serie Kristen sionism (del 4/4) Jerusalem är fokuspunkt för världens uppmärksamhet. Situationen är komplex och öppnar för journalistiska förenklingar som i sin tur lätt leder till...

Har inte alla människor olika förutsättningar att finna Gud?

Tro och Liv En sak jag funderat mycket på är detta med att Jesus är enda vägen till Gud. Är inte det orättvist med tanke på att de flesta människor automatiskt...

Bibelns klara budskap om de oföddas livsvärde

Tro och Liv Teologi. Bibeln, tidiga judiska och kristna skrifter talar enhälligt mot abort. Abort är en allvarlig synd i paritet med mord eller dråp. Vill vi stå för...

Judarna har aldrig helt lämnat landet

Serie Kristen sionism (del 3/4) Kristna sionister motiverar sitt stöd för att judar återvänder till landet Israel (eretz Israel) utifrån tre perspektiv: teologiskt, historiskt och...

Får man ljuga i en nödsituation?

Tro och Liv Kan det finnas situationer då en kristen får ljuga?

Gud stöder idé om judisk nation

Serie Kristen sionism (del 2/3): Teologiska argument för sionism Kristen sionism bejakar det som första lärarna av Nya testamentet tar som självklart. Ingenstans i Nya testamentet kan man finna att Israel som folk...

Kristen sionism från urkyrkan

Serie Kristen sionism (del 1/4): Historia I den eskatologiska förväntan var kristna judar och hednakristna under de första århundradena överens om att det judiska folket i det fysiska landet...

Är evangelierna trovärdiga?

Tro och Liv Mot väggen. Tänk om författarna till evangelierna bara hittade på berättelser om Jesus! Hur kan vi veta att vad de berättar är sant? / Anna

Globalism och nationalism i Sverige

Serie Nationalismen (del 3/3) Som en reaktion mot de problem som följt i globalismens fotspår har nationalistiska partier blivit allt starkare i Europa, och i valet till...

Om Gud är god – varför så mycket våld i Gamla testamentet?

Serie Mot väggen Jag har länge funderat på varför det finns så många beskrivningar av våld i Gamla testamentet. På flera ställen står det ju till och med att Gud...

Vad är nationalism?

Serie Nationalismen (del 2/3) Nationalismen som fenomen har av forskarna uppfattats på flera olika sätt. En politisk ideologi, ett klassintresse, en mental konstruktion, ett...

Nation och stat – hur ser det ut?

Serie Nationalismen (del 1/3) I dag är nationalismen på frammarsch i världen, bland annat i reaktion mot globalisering, växande migration och framväxten av övernationella...

Finns det liv på andra planeter?

Serie Mot väggen Det pratas ju en del om att det kanske finns liv på andra planeter i universum, och vilka konsekvenser det skulle innebära för oss. Finns det...

Gud behöver inte evolutionen

Serie Ursprungsfrågan (del 6/6) Bibelns Gud agerade inte omärkligt, gömd bakom några naturliga processer när Han skapade världen och livsformerna, inklusive människan. Kunde Jesus...

Konstnärens tavlor har likheter

Serie Ursprungsfrågan (del 4/6) Föremål eller varelser med varierande grad av likheter är alltid möjliga att arrangera i mönster. Men vad skulle vi därmed ha bevisat? Ingenting,...

Naturligt urval utarmar det genetiska materialet

Serie Ursprungsfrågan (del 3/6) Evolutionsteorins mekanismer – med mutationer plus selektion – består av två nedbrytande processer. Mutationer förstör genetiskt material, medan...

Evolutionsteorier måste också granskas kritiskt

Serie Ursprungsfrågan (del 1/6) Konflikten mellan tro och vetenskap ska inte ska lösas genom att Bibelns texter tolkas symboliskt. I stället bör både Bibelns och naturens ”bok”...

Sverige behöver fler profeter

Serie Nöd för Sverige (del 3/3) Kristen tro i Sverige hotas som aldrig förr. Politiker, humanister och liberalteologer förföljer och förvanskar just nu Bibelns budskap. Författaren...

Sekulariserade vädjar om tydlighet

Serie Nöd för Sverige (del 2/3) Sekulariseringen inom våra kyrkor har nu gått så långt att profana kulturarbetare i direktsänd statlig television uppmanar landets troende till...

Uppståndelsemetaforer innebär inget evangelium

Tro och Liv Jesu uppståndelse DN:s krönikör Maria Schottenius efterfrågade tydlighet om Bibelns mirakler i samband med påsken. I stället för ett rakt svar undveks sakfrågan. För...

Sveriges kristna under press

Serie Nöd för Sverige (del 1/3) Kristen tro i Sverige utmanas på många olika plan. Den våg av politisk, ekonomisk och andlig globalism som rullar över världen i dag får allvarliga...

Kärlek på knä – om andligt ledarskap

Serie Ledarskap och Guds tjänstegåvor (del 7/7) Anden frågar ingen ledare eller kyrkostyrelse om lov för utdelandet av dessa gåvor. Det är en direkt installation av Herren själv utan att någon rådfrågas, skriver Daniel Alm.
Serier

Kristen sionism från urkyrkan

Serie Kristen sionism (del 1/4): Historia I den eskatologiska förväntan var kristna judar och hednakristna under de första århundradena överens om att det judiska folket i det fysiska landet...

Nation och stat – hur ser det ut?

Serie Nationalismen (del 1/3) I dag är nationalismen på frammarsch i världen, bland annat i reaktion mot globalisering, växande migration och framväxten av övernationella...

Ledarskap och Guds tjänstegåvor

Serie Ledarskap och Guds tjänstegåvor (del 1/7) I vår tid är vi alldeles för inriktade på att enbart utbilda människor till teologer och när de tagit examen avskiljs de till tjänst, konstaterar Johnny Foglander. Vi skulle behöva lägga mycket större vikt vid att finna människors kallelse och gåvor.

Tron viktig för Truman

Serie Presidenterna och tron (del 1/7) Den 8 november är det dags för presidentval i USA, det 58:e i ordningen. I ett antal artiklar inför presidentvalet tecknar professor Kjell O. Lejon...

Designargumentet för Guds existens

Serie Argument för Guds existens (del 1/5) Detta är den första artikeln i en serie om argument för Guds existens. Vi börjar med det många menar är det starkaste vetenskapliga argumentet för...

Ett samhällsbygge på biblisk grund

Serie Samhällets pelare (del 1/8) I varje mänskligt samhälle finns ett antal områden som tillsammans formar samhällets struktur och kultur. Dessa områden kan sammanfattas som sju...

En övervinnande församling

Serie Den övernaturliga församlingen (del 1/9) Församlingen skulle vara Andens plats, Andens boning och Andens verktyg i världen. Och när Jesus lämnade den skulle församlingen fortsätta hans liv i...

Österländsk andlighet och biblisk kristendom

Serie Helighet och andlighet (del 1/4) Idag talar man mycket om spiritualitet eller en andlig dimension. Vi behöver ställa frågor om vad denna andlighet innehåller. Vi behöver efterfråga...

Korstågens blodiga bakgrund

Serie Kors­tågen (del 1/3) Under senare tid, i spåren av blodiga avrättningar och terrordåd inte endast i Mellersta Östern och Afrika, utan även i Paris och Köpenhamn, har en...

Från tabernakel till ett tredje tempel

Serie Det tredje templet (del 1/3) I en serie om tre artiklar kommer bibelläraren Dan Johansson att på Tro & liv ge ett bibliskt panorama och en historisk beskrivning av de olika...