Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Johannesevangeliet 20:21

Världen idag

Missio Dei förändrade missionsarbetet i grunden

Tro och Liv Mission. Några teologer utvecklade en syn att Gud är större än församlingen och att han verkar i världen,... onsdag 17/2 00:00
E-tidning
Senaste magasinen
Följ Världen idag i sociala medier