Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

Messianska judendomen skjuter fart i modern tid

Serie Messiansk judendom (del 2/4) För första gången sedan antiken träder nu judar fram med en kristen bekännelse av Jesus, samtidigt som man håller fast vid Guds förbund med Israel på... torsdag 17/10 00:00

Messiansk judendom i urkristen tid

Serie Messiansk judendom (del 1/4) Hur kan man förklara att den från början judiska Jesusrörelsen med tiden vände sig mot sitt ursprung, Israels folk? Varför kunde inte kyrkan... torsdag 10/10 00:00

En gåva att vårda och värna

Serie Evangelisttjänsten (del 2/2) Under senare årtionden tycker jag att evangelisttjänsten ibland blivit både förfelad och förkrympt. Den resande förkunnaren har mer och mer haft... torsdag 3/10 00:00

Evangelistens viktiga tjänst

Serie Evangelisttjänsten (del 1/2) Växande församlingar kännetecknas av att varje medlem är fylld av iver att leda nya människor till tro. Det är när kyrkan vänder sitt hjärta utåt,... torsdag 19/9 00:00
Serier

Evangelistens viktiga tjänst

Serie Evangelisttjänsten (del 1/2) Växande församlingar kännetecknas av att varje medlem är fylld av iver att leda nya människor till tro. Det är när kyrkan vänder sitt hjärta utåt,...

Man och kvinna blir ett

Serie Sex och äktenskap i Bibeln (del 1/6) Äktenskapet har kommit att bli en av de senare årens heta frågor, både politiskt och kyrkligt. I denna situation måste man gå tillbaka till Guds ord....

Det är inte vår plånbok som läcker, utan våra hjärtan

Serie Givande (del 1/2) Hur kommer det sig att kyrkornas och samfundens budget gick ihop förr, då när Sverige inte hade samma ekonomiska välstånd som vi har i dag? Inte hade...

Det är Guds hjord – inte herdens

Serie Sunt andligt ledarskap (del 1/3) Som andliga ledare kan vi aldrig välja bort vissa som vi fått på vår lott för att de är jobbiga. Vår uppgift är att vara goda herdar, som söker...

Turkiet är Bibelns land

Serie Turkiet – församlingens vagga (del 1/5) I dag är Turkiet ett av världens stora muslimska länder, men så har det inte alltid varit. Det geografiska område som är dagens Turkiet är också ett...

Luthers unika musikaliska arv

Serie Luther nya perspektiv (del 1/3) Martin Luther upplevde ofta anfäktelse och nedstämdhet. Musiken kom då som en räddning och drev bort de onda andarna. Luther var övertygad om att...

Vilken Jesus blev korsfäst?

Serie Islam och kristen tro (del 1/3) Både muslimer och kristna tror på att korsfästelsen har ägt rum och att händelserna kring korsfästelsen är verkliga, men båda är oense om vem som har...

Frikyrkan och folkhemmet

Serie Frikyrkan utifrån ett idéhistoriskt perspektiv (del 1/5) När svenska universitet utbildar den intellektuella eliten i idéhistoriskt tänkande är frikyrkan en icke-realitet. När man i dag talar om...

De vanliga människornas tid

Serie Den troendes tjänst (del 1/5) Vem har en tjänst att bygga upp Kristi kropp? Jo, det är ”de heliga”, med andra ord alla troende som bygger upp kroppen. Tjänstegåvorna och de andra...

Kristen sionism från urkyrkan

Serie Kristen sionism (del 1/4): Historia I den eskatologiska förväntan var kristna judar och hednakristna under de första århundradena överens om att det judiska folket i det fysiska landet...

Nation och stat – hur ser det ut?

Serie Nationalismen (del 1/3) I dag är nationalismen på frammarsch i världen, bland annat i reaktion mot globalisering, växande migration och framväxten av övernationella...

Ledarskap och Guds tjänstegåvor

Serie Ledarskap och Guds tjänstegåvor (del 1/7) I vår tid är vi alldeles för inriktade på att enbart utbilda människor till teologer och när de tagit examen avskiljs de till tjänst, konstaterar Johnny Foglander. Vi skulle behöva lägga mycket större vikt vid att finna människors kallelse och gåvor.

Tron viktig för Truman

Serie Presidenterna och tron (del 1/7) Den 8 november är det dags för presidentval i USA, det 58:e i ordningen. I ett antal artiklar inför presidentvalet tecknar professor Kjell O. Lejon...

Designargumentet för Guds existens

Serie Argument för Guds existens (del 1/5) Detta är den första artikeln i en serie om argument för Guds existens. Vi börjar med det många menar är det starkaste vetenskapliga argumentet för...

Ett samhällsbygge på biblisk grund

Serie Samhällets pelare (del 1/8) I varje mänskligt samhälle finns ett antal områden som tillsammans formar samhällets struktur och kultur. Dessa områden kan sammanfattas som sju...

En övervinnande församling

Serie Den övernaturliga församlingen (del 1/9) Församlingen skulle vara Andens plats, Andens boning och Andens verktyg i världen. Och när Jesus lämnade den skulle församlingen fortsätta hans liv i...

Österländsk andlighet och biblisk kristendom

Serie Helighet och andlighet (del 1/4) Idag talar man mycket om spiritualitet eller en andlig dimension. Vi behöver ställa frågor om vad denna andlighet innehåller. Vi behöver efterfråga...

Korstågens blodiga bakgrund

Serie Kors­tågen (del 1/3) Under senare tid, i spåren av blodiga avrättningar och terrordåd inte endast i Mellersta Östern och Afrika, utan även i Paris och Köpenhamn, har en...

Från tabernakel till ett tredje tempel

Serie Det tredje templet (del 1/3) I en serie om tre artiklar kommer bibelläraren Dan Johansson att på Tro & liv ge ett bibliskt panorama och en historisk beskrivning av de olika...
Mot väggen
Teologerna svarar på dina frågor om kristen tro

Människan – en avbild av Gud?

Gud skapade människan till sin avbild. Men är det verkligen rätt att beskriva människan efter syndafallet som Guds avbild? Både Jesus och Paulus...
Recensioner
Aktuell serie

Messianska judendomen skjuter fart i modern tid

Serie Messiansk judendom (del 2/4) För första gången sedan antiken träder nu judar fram med en kristen bekännelse av Jesus, samtidigt som man håller fast vid Guds förbund med Israel på...
Böneskolan

Bönen om sann enhet

Ett av Nya testamentets märkligaste kapitel är Johannesevangeliet 17. Ofta har rubriken ”Jesu översteprästliga förbön” satts över detta kapitel, just...
Inför söndag

Lovsång gör det omöjliga möjligt eftersom Gud får den plats han ska ha i våra liv.

Jer 31:3–6 Ibland är jag irriterad. Jag ser det som inte funkar, det som inte är rättvist, det som är frustrerande. Disk och tvätt, bilköer och...