Vem är som Herren vår Gud, han som tronar så högt, som ser ner så djupt – vem i himlen och på jorden
Psaltaren 113:5-6

Världen idag

Den rättvisa frågan är; hur kan kristna bevisa att Kristus är den som korsfästes och hur kan muslimerna bevisa att det inte var Kristus som korsfästes? Foto: Istockphoto och Pixabay

Vilken Jesus blev korsfäst?

Både muslimer och kristna tror på att korsfästelsen har ägt rum och att händelserna kring korsfästelsen är verkliga, men båda är oense om vem som har korsfästs. De kristna säger att den korsfäste är Jesus Krisuts från Nasaret, Marias son men muslimerna säger att han är en person som påminner om Jesus men inte han själv, skriver pastor Merzek Botros.

Tro och liv-serie · Publicerad 09:49, 25 feb 2019

Orsaken till denna oenighet går tillbaka till versen i Koranen som säger: ”Vi har dödat Kristus Jesus, Marias son, [som påstod sig vara] Guds sändebud!” Men de dödade honom inte och inte heller korsfäste de honom, fastän det för dem tedde sig så. De som är av annan mening är inte säkra på sin sak; de har ingen [verklig] kunskap om detta utan stöder sig på antaganden. Det är med visshet så att de inte dödade honom. Nej, Gud upphöjde honom till Sin [härlighet]; Gud är allsmäktig, vis.”(Sura Al-Nissa 157-158)

Frågan är därför: hur kan kristna bevisa att Kristus är den som korsfästes och hur kan muslimerna bevisa att det inte var Kristus som korsfästes?

Kristnas bevis

Kristna säger att evangelierna är ett levande bevis på det som har hänt då de är skrivna av fyra personer som vittnade om händelsen eller har skrivit ner allt som någon annan har bevittnat såsom Matteus och Markus som skrev under apostelns Petrus tillsyn. Lukas skrev utifrån Marias vittnesbörd som även gav honom detaljerna under hennes graviditet och Jesus födelse. 

Evangelierna skrevs under det första århundradet, vilket är nära tiden för korsfästelsen och de skrevs av människor som levde i Palestina då korsfästelsen ägde rum.

Muslimernas bevis

Muslimerna förlitar sig på Koranen som är det enda beviset. Koranen är inte skriven av någon som har vittnat om händelsen eller av någon som har fått höra om händelsen. Enligt Koranen har Gud gett Mohammed orden. Som kristen är detta inget svar utan en trosuppfattning. Evangeliernas texter är däremot långt ifrån endast fråga om tro då det går att granska vem som skrivit, var och när. Koranen är inte ett bevis på vad som hände vid korsfästelsen då islams profet Mohammed inte var ett av vittnena och Koranen är skriven långt efter den faktiska händelsen, nästan 600 år senare, och geografiskt långt ifrån där händelsen inträffade.

Ska vi tro på bevis skrivna av vittnen eller på bevis som inte har några vittnen? Ska vi tro på bevis som är nära händelsen historiskt och geografiskt eller på bevis som är långt borta både historiskt och geografiskt?

Fem frågor som bestämmer detaljerna

De fyra evangelierna besvarar fem frågor som är ryggraden till att en händelse ägt rum. Dessa frågor är vem? vad? när? var? och varför?

Evangelierna svarar tydligt på alla dessa frågor. Mannen är Jesus från Nasaret, han som blev fängslad, piskad, korsfäst, begraven och uppstånden från de döda. Detta skedde under tre dagar när det var påsk i Jerusalem och vi vet namnen på många som agerade i detta orättfädiga drama; exempelvis Översteprästen Kajafas, Pontius Pilatus, Herodes med flera. Varför skedde då detta? Svaret är för att judarna trodde att Jesus var en lögnare, och romarna ville ge judarna sin rätt för att dämpa oroligheterna. Alla dessa detaljer, och mer därtill, står skrivna i de fyra evangelierna vilket styrker trovärdigheten. 

Koranen å andra sidan svarar helt olika på samma frågor. Den säger att den korsfäste Kristus är en inbillning. Personen på korset liknade bara Jesus. Ingen vet heller när bytet från den riktige Jesus till den inbillade skedde. Endast Allah vet vem han var. Inget vet heller exakt vad som skedde i händelserna som förgick korsfästelsen. De muslimska ledarna får gissa sig fram. Varför skedde då allt detta? Vi vet inte orsaken, svarar muslimerna, då Koranen inte nämner det. Kanske ville Gud rädda Jesus från korset, men varför en oskyldig fick ta Jesu plats går inte att besvara. Gud kunde ju lika gärna ha lyft Jesus bort från korset och bevisa att han var en profet. Faktum är att Koranen inte ger några svar på dessa fem frågor. Blind tro är det enda som är möjligt.

Om en objektiv domstol skulle behandla bevisbördan från de fyra Evangelierna och jämföra dem med Koranens texter om korsfästelsen skulle domen falla till Evangeliernas fördel.

Externa bevis

Kristna är inte de enda som har bevarat texter om Jesu korsfästelsedrama. Det finns flera vittnesbörd utanför de fyra Evangelierna som talar om just denna händelse. Ingen av dessa externa vittnesbörd handlar dock om att någon annan person, som alltså skulle ha liknat Jesus, skulle ha förväxlats vid korsfästelsedramat.

De historiska bevisen utanför Evangelierna som alltså styrker korsfästelsen är bland annat vittnesbördet från Flavios Jousevos (37-100 e Kr), en judisk historiker, som skrev om Jesus att han var en vis man och att han korsfästes.

Vidare finns en Lucian Samosata (150-200 e Kr), en hedniskt historiker, som skrev om att de kristna tillbad en vis person som korsfästes.

Ytterligare ett vittnesbörd är Cornelius Tactitus (55-120 e Kr), en romersk historiker, som i sina böcker beskriver personer som kallades för kristna och vars mästare Jesus dödades under Pilatus regeringstid.

Sista frågan

Vem ska vi tro på, de som tror att Jesus var en inbillning utan några vittnen, detaljer eller externa bevis, eller de som kunde bevisa att Jesus korsfästes med både vittnen, detaljer och externa bevis?

Ska vi tro på bevis som är nära händelsen historiskt och geografiskt eller på bevis som är långt borta både historiskt och geografiskt?

Nöjespark i Judeens öken lockar tusentals besökare

Israel. Mitt i Judeens öken, i ett industriområde i ett judiskt samhälle, har en världsunik nöjespark... onsdag 5/10 21:00

Ryska soldater i Ukraina varnar reservister

Ukrainakriget. Tre ryska yrkessoldater, som alla stridit i Ukraina tidigare i år, varnar för vad som kan hända med... onsdag 5/10 18:00

Det politiska regimskiftet kan bli ett öppnat fönster från Herren

Rekommenderat Sverige har haft ett socialdemokratiskt regeringsinnehav i ungefär hundra år, med några kortare... torsdag 6/10 00:10

Klara dig i en vecka – så packar du krislådan

En gång om året vill MSB påminna oss om att krisen kan komma. Sällan har det väl känts så aktuellt... torsdag 6/10 04:00

Israel är ett föredöme i att ta ansvar för sitt närområde och sitt land

Israelkommentar Jag kom nyligen hem från en vecka i Israel och som alltid har jag så många intryck. Vi var en grupp... torsdag 6/10 00:00

Lovsången tillhör Kristi kyrkas dna

Inför söndag Vad är lovsång? Det är ju ett begrepp som rymmer både missuppfattningar och ”aha-upplevelser”. Är... torsdag 6/10 00:00
E-tidning
Magasin
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier