Den rättfärdiges frukt är ett livets träd, den som vinner själar är vis.
Ordspråksboken 11:30

Världen idag

Utsikt över Olivberget, där det enligt Sakarja 14:4 berättas om att när Herrens dag kommer ska han stå där med sina fötter. Foto: Godot13, Andrew Shiva, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons (beskuren)

Varför har vi så olika syn på Jesu återkomst?

Förr var det en väldigt tydlig förkunnelse om judarnas roll och Jesu återkomst. Men numera predikas det aldrig om detta i vår kyrka. Det känns så förvirrande och vi märker att det finns väldigt olika syn på detta ämne i församlingen. Varför har det blivit så här? /Församlingsmedlem

Tro och liv-serie · Publicerad 05:00, 16 dec 2022

Under 1980-talet började nya strömningar påverka svensk eskatologi. Predikningar i detta ämne började då avta. Klassisk eskatologi kan schematiskt uttryckas med stickorden: judarnas roll, uppryckandet av Guds folk, vedermödan, Jesu återkomst, tusenårsriket, slutliga domen och evighe­ten.

Vid flera frikyrkliga pastorsutbildningar, där klassisk eskatologi fram till 1980-talet undervisades, får man nu för tiden lära sig annan eskatologi. Undervisningen kan dessutom variera beroende på vilken lärare som undervisar.

Nya internationella influenser, som genom George Eldon Ladds böcker, ledde till dessa förändringar i riktning mot en mer liberal/symbolisk tolkning av exempelvis Uppenbarelseboken.

Problemet är att vi nu har pastorer där en del tror på klassisk eskatologi och en del på mer liberal/symbolisk tolkning. Det är inte bara pastorerna som är delade i synen på eskatologin utan även medlemmarna.

Många pastorer har nog på senare tid tvekat inför att predika över ämnet. Det kan dels bero på att de är dåligt insatta, eller att de inte vill stöta sig med de medlemmar som har avvikande uppfattning. Detta innebär i sin tur att vi nu har en ung generation som knappt har hört någon predikan i ämnet.

Jag förstår dig som frågar att det känns förvirrande. Och det är förvirrande. Jag anser att det bör vara samfundsledningarna som tydliggör vad som gäller. Sedan får samfundens teologiutbildningar underordna sig detta. Då får vi på sikt en mer homogen pastorskår som kan tala över ämnet på ett likartat sätt.

Det stora pingstsamfundet i USA, har exempelvis fortfarande klassisk eskatologi i sina trossatser (”Statement of fundamental truths”). Är man pastor i det samfundet får man underordna sig dessa trossatser.

Så var det även i viss mån i pingströrelsen under Lewi Pethrus tid, även om trossatserna på den tiden var muntliga. Men Pethrus tillsammans med inflytelserika pastorer såg till att teologin efterlevdes.

Internationellt är klassisk eskatologi dominerande i evangeliska och framför allt karismatiska sammanhang. Om man vill lyssna till predikningar med klassisk eskatologi i Sverige så finns det många karismatiska församlingar att välja mellan.

Men ett ökande antal människor söker sig till organisationer och konferenser som har fokus på denna undervisning, som exempelvis Israels Vänner.

Det är inte bara pastorerna som är delade i synen på eskatologin utan även medlemmarna.

Stoppa alla svenska skattepengar som göder det palestinska hatet

Gästledare Itamar Marcus, grundaren av organisationen Palestinian Media Watch, som granskar det som sägs i... tisdag 21/3 00:10

Mycket snack och lite verkstad tycker SLU-forskaren

Yrkesfiske. ”Bara ord och ingen handling”, det är SLU-forskaren Sven Gunnar Lunneryds krassa sammanfattning av... tisdag 21/3 14:50

Ta emot Guds vapenrustning

Bönekrönika Gud är alltid och alltigenom god. Djävulen är alltid och alltigenom ond. Jesus kom för att vi... tisdag 21/3 00:00