Vår nöd, som är kortvarig och väger lätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt.
2 Korintierbrevet 4:17

Världen idag

Foto: Pixabay

Vår pastor avviker ibland från Bibeln

Jag och min man har lite svårt att hålla med vår pastor i vissa frågor. Mycket av det han säger är bra och vi älskar församlingen, men det skaver rejält i vissa delar. Vi har nog en mer bibeltrogen bibelsyn än pastorn. Hur ska vi agera i detta?

Tro och liv-serie · Publicerad 00:00, 23 sep 2022

Frikyrkosverige har förändrats de senaste 20–30 åren. Troende är mer samfundsoberoende än tidigare, både medlemmar och pastorer.

Det finns flera orsaker till denna förändring. Ett skäl är att när man flyttar från en ort till en annan så går man med i den församling som man trivs bäst i – oavsett samfundstillhörighet. Ett annat skäl är att mindre församlingar från olika samfund går samman för att få mer kraft att utföra Guds verk på orten, och därmed blir samfundstillhörigheten otydligare.

Ett ytterligare skäl är att flera samfund har gemensam pastorsutbildning och därmed blir teologin, som de kommande pastorerna utbildas i, mer allmän än samfundsspecifik.

Det finns säkert fler skäl som skapar situationer som gör att det skaver, precis som ni upplever det i er församling.

När församlingsmedlemmarna inte längre har gemensam bibelsyn och teologisk grund att stå på, står pastorn inför ett dilemma. Det finns då ämnen som kan uppfattas som kontroversiella för vissa medlemmar. Men andra medlemmar längtar efter att höra ett sådant ämne predikas. Hur gör pastorn och vilken bibelsyn och teologisk grund har pastorn själv?

Risken är att minsta gemensamma nämnare kommer att gälla när pastorn predikar. Pastorn vill vara alla till lags, inte stöta sig med någon. Men i Ordspråksboken 29:25 står det: ”Människofruktan blir en snara, men den som förtröstar på Herren blir beskyddad.” Som pastor får jag förtrösta på Herren även om det skaver i relation till en del medlemmars önskan vad de vill höra.

Bibeln varnar oss även i Nya testamentet för att predika så det kliar i öronen. 2 Timoteusbrevet 4:3: ”Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra.”

Ni skriver att det skaver rejält i vissa frågor. Boka samtal med pastorn. Det kan vara så att han/hon inte upplevt stöd i vissa predikoämnen där ni kan vara ett redskap till att uppmuntra.

Som medlemmar är vi lärjungar och tjänar i olika uppgifter. I slutänden får ni ju ändå bedöma hur långt ifrån pastorn ni står i vissa teologiska frågor. Är det så graverande att ni inte kan stanna kvar i församlingen? Jag hoppas det inte är så.

Men skulle det vara fallet så leta då efter en bibeltrogen församling, där ni också kan tjäna med era gåvor. Undvik att hamna utan församlingstillhörighet. Gå inte bara från något dåligt, utan gå till något bättre och se till att du inte tar någon bitterhet med dig!

När församlingsmedlemmarna inte längre har gemensam bibelsyn och teologiska grund att stå på står pastorn inför ett dilemma.

Både möjligheter och faror med ett mediedominerat samhälle

Ledare Drottning Elizabeth II symboliserar på flera områden de stora förändringar som skett i västvärlden... lördag 24/9 00:10

Putin trappar upp sitt krig – hur ska vi som kristna tänka?

Ledare I helgen har Vladimir Putin annonserat ”folkomröstningar” i de ockuperade regionerna Luhansk,... fredag 23/9 00:10

Om kristenheten och valresultatet

Ledarkrönika Sverige är i process att få en ny regering. Sådana lägen, när fasta strukturer luckras upp, fogas... torsdag 22/9 00:10

Klimatkamp utan Gud kan skada både samhälle och miljö

Ledare Tolv klimataktivister limmar fast sig själva på E4:an med trafikkaos och livsfara för människor som... torsdag 22/9 00:10

Hemliga dokument får granskas i Trump-utredning

USA. USA:s justitiedepartement får återigen tillåtelse att granska de hemliga dokument som beslagtogs... söndag 25/9 07:00
E-tidning
Magasin
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier