Den rättfärdige gläder sig i Herren och flyr till honom, och alla som har ärliga hjärtan skattar sig lyckliga. 
Psaltaren 64:11

Världen idag

Väckelse bröt ut i Borås 1970 som svar på bön

I augusti 1970 utbröt en ungdomsväckelse i Pingstkyrkan i Borås, som spred sig till de flesta andra kyrkor i staden och som kom att pågå hela 70-talet. Omkring 200 personer kom till tro, varav flera längre fram blev predikanter och missionärer.

Tro och liv-serie · Publicerad 06:00, 14 okt 2021

Väckelseskedet i Pingstkyrkan i Borås föregicks av en längtan efter en nystart, vilket tog sig uttryck i spontan bön i större och mindre sammanhang.

Rosie som numera heter Åsberg i efternamn, växte upp i Borås och var engagerad i pingstförsamlingen från tidig ålder. Hon minns mycket väl tiden innan väckelsen bröt ut.

– 1962 dog vår mycket omtyckte pastor Gunnar Jogensjö, bara 56 år gammal. Det blev en stor chock för hela församlingen och han lämnade ett stort tomrum efter sig, berättar Rosie.

Samuel Edestav blev ny pastor och under hans tid i församlingen byggdes en modern kyrka, vilket innebar något av en nystart. I kyrkan inreddes ett bönekapell vid läktaren, dit folk i alla åldrar drogs in i bönegemenskapen.

Rosie är övertygad om att det var där som fröet såddes vilket resulterade i den ungdomsväckelse som bröt fram några år senare.

– Vi samlades också till bön i hemmen. Ofta bad vi fyra–fem timmar, men det var inte alls enformigt eller trögt, eftersom det var en så stark böneatmo­sfär.

Rosie berättar om en ung evangelist som i dag heter Anette Anders, boende i USA och en mycket skicklig pianist och ackompanjatör till den sjungande maken Eric. Anette kom till Borås som evangelist en kort tid i slutet av 60-talet. Hon hade just upplevt andedopet och var entusiastisk och brinnande för Gud.

En kväll blev hon inbjuden att tala i en ungdomssamling i en kyrka. Där berättade hon inspirerat om sitt andedop och vad det hade fått betyda för henne. Anette skildrar detta tillfälle i sin bok I dur och moll:

”Kyrkan var fullsmockad av troligtvis 300–400 ungdomar … Så skulle jag vittna. Jag började i en frisk, glad och entusiastisk stil och sade att jag skulle tala om en händelse, som helt hade förändrat mitt liv, nämligen dopet i den helige Ande …”

Det dröjde inte länge förrän hon märkte att många av ungdomarna verkade kritiska till det hon sade, och det blev allt kämpigare för henne att tala. Efteråt kom en arg tjej fram till Anette och skällde ut henne för att hon försökte tvinga på dem något som de inte ville ha.

När Anette senare på kvällen hade lagt sig grät hon förtvivlat och hade svårt att sova. Men det blev inte så illa som hon hade befarat. Ett intresse hade väckts hos flera av ungdomarna från de andra kyrkorna i Borås, vilket ledde till att de spontant kom och deltog i olika samlingar i Pingstkyrkan.

När ungdomsväckelsen ett par år senare bröt fram berörde den även ungdomar i de andra kyrkorna.

”Frukten kom alltså senare, efter att jag tyckte att jag misslyckats och totalt gjort bort mig. Ibland leder Gud oss till att göra saker som känns tuffa, omöjliga och förnedrande”, kommenterar Anette det hela i sin bok. Hennes vittnesbörd blev som en sådd som efter en tid bar rik frukt.

Rosie flyttade från hemstaden Borås innan det stora genombrottet kom i augusti 1970 och blev evangelist i pingstförsamlingen i Eskilstuna. Men när hon var hemma på besök gladdes hon över det som hände i hennes hemförsamling.

– Det var verkligen ett unikt genomslag av Guds ande när flera hundra ungdomar blev frälsta, döpta och fyllda med Anden. Det skrevs mycket positivt om väckelsen i lokalpressen, och det som hände i Pingstkyrkan berörde hela stan. Inte minst för mig personligen innebar väckelsen ett stort bönesvar, eftersom Lennart, min blivande make, tog emot Jesus då, tillägger Rosie glatt.

En annan som berördes starkt av väckelsen var Birgitta, numera Wikström i efternamn. Liksom Rosie var hon med i församlingen redan innan väckelsen bröt ut. Hon ser med tacksamhet tillbaka på det som hände för femtio år sedan.

– Flera år innan hade en god vän och jag börjat be tillsammans, och vi upplevde snart en stor förväntan på att något nytt skulle hända. Många andra bad också, och efter en tid övergick vår förväntan i förvissning om att ett genombrott skulle komma, säger hon.

Det började med att Pierre Enbert, en 18-åring med strulig bakgrund, kom till tro. Han hade blivit placerad i ett familjehem i Borås hos en familj som var engagerad i Pingstkyrkan, och han följde med dit ibland.

Under ett ungdomsläger upplevde han en radikal omvändelse och i och med det började oväntade saker hända i församlingen.

– Jag har många fina minnen av den tiden, säger Pierre Enbert, när han nu ett halvsekel senare ser tillbaka på den tid då hans liv fick en helt ny och oväntad inriktning.

– Det är svårt att begripa eller förklara vad som hände när jag på ungdomslägret bad en enkel bön om att Jesus skulle ta hand om mig. Tomheten försvann och jag upplevde en stark början till en livsförvandling. Direkt började jag berätta om vad Jesus gjort i mitt liv och mötte en stor öppenhet. Folk blev frälsta överallt och Pingstkyrkan blev som ett andligt inneställe, där människor mötte Gud.

– Även de andra kyrkorna fick del av detta, förklarar Pierre.

Barbro Wallin (Kristensson) och hennes man Åke (som avled 2005) ledde vid flera tillfällen kampanjer i Pingstkyrkan i Borås, bland annat när väckelsen just brutit ut hösten 1970. Barbro är fortfarande en aktiv bönekvinna och inspiratör och hon minns mycket väl vilken andligt stark atmosfär som rådde i kyrkan när hon kom dit.

– Åke hade rest till Borås före mig för att inleda kampanjen. Jag var nämligen utarbetad och behövde vila, så jag åkte upp till goda vänner i Hälsingland, berättar hon.

– Under tiden jag var där välsignade Herren familjens tre döttrar med andlig förnyelse. Det var välsignat, men jag ville ju så fort som möjligt komma i väg till Borås och stötta Åke i mötena där. När jag bad upplevde jag att Gud sade: ”Lugna ner dig, det beror inte på dig.”

Barbro poängterar att det inte är enda gången som Herren klargjort för henne att de andliga skeenden hon fått vara en del av bara är nåd och inget som hon själv kan berömma sig av.

När Barbro efter några veckor kom i väg till Borås hade det redan hänt mycket. Själv minns hon en helg då 15 personer blev andedöpta varje kväll – sammanlagt 45 personer.

– Det var en stark atmosfär av Guds närvaro hela tiden vi var där, många blev frälsta och fyllda av den helige Ande. Flera av dem blev längre fram evangelister, pastorer och missionärer, kommenterar Barbro.

Vi samlades också till bön i hemmen. Ofta bad vi fyra–fem timmar, men det var inte alls enformigt eller trögt, eftersom det var en så stark böneatmosfär.
När jag bad upplevde jag att Gud sade: ”Lugna ner dig, det beror inte på dig.”

Guds spår i skapelsen är starkare än sekularisering

Ledare Ordet sekularisering kommer av latinets sæcularis, från vilket vi har det svenska ordet sekel.... lördag 23/10 00:00

Cementa och LKAB visar behov av reformerad miljöbalk

Ledare Minns du valrörelsen 2006? Centerpartiet under Maud Olofsson gick till val på att i... fredag 22/10 00:10

Tårarna rann när hon hörde Guds ord

Missionsglimten Jag talade nyligen med våra partner i ett land i Centralasien som använder sociala medier för att... lördag 23/10 00:00

Bråket EU–Polen belyser värdekonflikt

Ledare Spänningen mellan EU och Polen har under veckan ökat ytterligare en nivå. I förra veckan slog polsk... fredag 22/10 00:00

Första judiska bröllopet i Bahrain på över 50 år

Gulfstaterna. Det var en stor helg för den judiska minoriteten i kungariket Bahrain när de nyligen kunde fira... söndag 24/10 10:00
E-tidning
Tidningen kommer ut tisdag–lördag. Fredags- och lördagsutgåvorna publiceras endast digitalt.
Senaste magasinen

Han överlevde allvarligaste formen av cancer

Församlingsliv Vittnesbörd. Av egen erfarenhet vet Conny Peterson att Gud tar hand om oss, vad som än händer. För egen del har...

”Jag fick se en syn av himlen i en timme”

Ung Livsberättelse. I en timmes tid fick Amanda Nordin uppleva himlen och se både Gud och Jesus och färger som inte...
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier