Men en sak får ni inte glömma, mina älskade: för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag.
2 Petrusbrevet 3:8

Världen idag

Foto: Pixabay

Ska vi fokusera på Gud eller Jesus i predikan och bönen?

I vår församling används ordet Gud mer och mer på bekostnad av Jesus. Det gäller i predikningar men framför allt i bönerna. Hur ska vi tolka detta?

Tro och liv-serie · Publicerad 00:00, 3 nov 2022

Tack för din fråga som ju har två delar, dels om predikan och dels om bönen. Det bästa är att gå till Bibeln och se vad den säger om detta.

Vi börjar med predikan och vägen till Gud. Jesus ger oss ett tydligt svar i Johannes evangelium 14:6 ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Då är det självklart att Jesus ska predikas.

Jag hade själv möjlighet att följa med ett evangelisationsteam till Indien för många år sedan. Vi hade möten utomhus där mängder av människor satt och lyssnade. När Jesus predikades, hände märkliga ting som jag inte sett i Sverige. Vissa människor började bete sig konstigt. Det var som om de vred sig i magsmärtor på marken. Det visade sig att de var besatta av onda andar. Många av dessa fick vi möjlighet att driva ut onda andar ur. Flera av dem verkade vara bönekvinnor, men de hade under många år bett till fel gud eller gudar som egentligen var den onde själv med sina onda andar. Det är oerhört tragiskt när människor med ärligt uppsåt hamnar så fel. Jesus är unik och han är vägen, sanningen och livet som leder till Fadern.

Nu kom vi osökt in på bön. I Bibeln finns många versar där vi ser att vi kan be till Gud, speciellt i Gamla testamentet men även i Nya testamentet. Vi kan be till den treenige Guden genom att också göra det med ord som Fadern, Jesus och även den helige Ande.

Men om man i olika religioner använder ordet Gud i sina böner, så ber de väl till samma Gud som oss kristna? Det hävdade en svensk biskop nyligen. Han sade att om vi tror på en enda Gud så kan det inte vara så att människor i andra religioner ber till en annan gud. Jag tror att han har fel. Exemplet från Indien med bönekvinnor visar tydligt att den onde och hans anhang kan ”förklä” sig till gudar som tillbes.

Genom att be till Jesus så utesluts risken att be till fel gud. I Johannes evangelium 14:14 säger Jesus: ”Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra det, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen.”

Min rekommendation till er som frågeställare är att personligen ha fokus på Jesus i era liv och när ni ber. När det gäller den församling som ni tillhör så ta upp frågan med någon av pastorerna. Ställ frågan om de medvetet fokuserar på Gud på bekostnad av Jesus. Låt dem beskriva hur de ställer sig till bibelställen som till exempel finns i denna text. 

Jag hoppas ni kan få ett bra, konkret och konstruktivt samtal!

Genom att be till Jesus så utesluts risken att be till fel gud.

Demonstrationerna handlar om vad vi anser vara demokratiskt

Israelkommentar Folk demonstrerar på gatorna i hela Israel. Varje lördagskväll sedan över en månad är man ute på... torsdag 23/3 00:00