Jag ska lova dig så länge jag lever, i ditt namn ska jag lyfta mina händer.
Psaltaren 63:5

Världen idag

Paul Cain, John Wimber och Brent Rue. Foto: Privat och Happy Rue

Profetisk rörelse tuktade och befruktade Vineyard

Guds helige Ande kom genom profeter med en förnyelsens vind till Vineyardrörelsen. Gud ville fostra fram ett rent och heligt folk för att de skulle kunna betjäna och utrusta Guds folk över världen på ett nytt sätt, skriver Hans Sundberg.

Tro och liv-serie · Publicerad 00:00, 15 jul 2020

Vineyardrörelsen började etablera sig organisatoriskt under 1987-88. Strukturen skulle läggas för att sedan kunna etablera Vineyardförsamlingar över hela Amerika.

Visionen var att 10.000 Vineyards skulle planteras. Men det visade sig att Gud först hade ett ärende, där han ville gå på djupet med ledarskapet och församlingarna.

I december 1988 kom Paul Cain till Anaheim med ett profetiskt budskap från Gud. En av Wimbers medarbetare, GT-teologen Jack Deere, frågade Cain om han fått några tecken som underströk att Gud sänt honom just då med hälsningen till Wimber och Vineyard.

Cain svarade med att citera Jeremia 33:8 (SvFB) ”Jag ska rena dem från all deras synd som de har begått mot mig och förlåta dem alla deras synder som de har begått mot mig i uppror mot mig”.

Han berättade vidare att det skulle bli en mindre jordbävning i området samma dag han ankom till Los Angeles, och att en större jordbävning skulle inträffa på någon annan plats på jorden dagen efter att han åkt. Cain mötte Wimber och överlämnade sitt budskap, vilket särskilt betonade förnyad helighetslängtan.
Men inte bara det: samma dag som han anlände inträffade en jordbävning i Pasadena kl 03:38 – man såg sambandet med den vers som Jeremiaordet hämtats från, nämligen 33:8. Dessutom ägde en större jordbävning rum i Armenien dagen efter Cain rest hem till Dallas.

Wimber berättade detta för oss någon månad senare, vid en konferens jag och min fru besökte i Anaheim. De exakt förutsagda händelserna i samband med Cains besök och orden om det andliga tillståndet i Vineyard fångade hans uppmärksamhet.

Han noterade att Gud, genom Cains och andra profetiska personers tjänst hade öppnat en dörr till en helt ny nivå och tyngd i profetians gåva. Dessutom bröts drogmissbruk och otro hos en av Wimbers söner, genom en hälsning från Gud.

Men det var inte bara personligt viktiga händelser; hela Vineyardrörelsen förnyades genom denna besökelsetid. En helt ny hängivenhet föddes hos ledarna och därmed hos folket i församlingarna.

John Wimber summerade själv detta dramatiska skeende i sin tidskrift Equipping the Saints (ung: Utrusta de heliga) 1989: ”Något otroligt har hänt oss i Vineyard. Under de senaste månaderna har en ny andlig dynamik kommit till oss. Gud har fört oss till en punkt av djupt ödmjukande där vi upptäckt att vi som folk har drivit bort från renhet, helighet och ett liv i försakelse, så som det beskrivs i Bibeln... Gud håller på att fostra fram ett rent och heligt folk. Gud håller på att utrota all slags synd och skapar i oss en högre överlåtelse till Kristus. Idag läser folk sina Biblar som aldrig förr. De utvecklar personlig och enskild bön, tillbedjan och andaktsdisciplin. De är mer generösa, fastar regelbundet och vänder sig till de fattiga och hemlösa. Deras tunga håller på att komma in under kontroll. Förtal, skvaller och baktaleri håller på att avta.”

Efteråt karaktäriserades detta som en tid då en viss slapphet smugit sig in, men Guds helige Ande kom med en förnyelsens vind genom profeterna. Torbjörn Freij har skrivit om historien i boken Profetisk rörelse (1990).

Resultatet av detta andliga skeende var att en ny gudsfruktan präglade John Wimber, Brent Rue och ledarskapet i Vineyard.

Själva vittnade de om att Gud rört vid Vineyardrörelsen under denna period för att de skulle kunna betjäna och utrusta Guds folk över världen på nytt sätt.

Den profetiska tjänsten blev förstärkt i detta skeende som befruktade hela Vineyardrörelsen.

Som jag skrev var Lotta och jag med på en omvälvande konferens. Lite senare var jag på besök i Kalifornien igen. Gudstjänsterna med Larry Randolph och senare Bob Jones var avgörande då de profeterade över alla närvarande. Håkan Sunnliden har skildrat sin upplevelse i sin memoarbok Så länge dagen varar (2020).

Personligen var det omtumlande att möta denna detaljrikedom i den profetiska tjänsten. Men poängen med profetens roll är inte att själv vara i centrum, utan att förlösa lyhördhet och andlig klarsyn.

Huvudbudskapet hos dessa profetiska personer var nämligen att Guds Ande kommer att förlösa en ”ansikts- och namnlös väckelse”. Huvudpersonen skulle bara vara Jesus - och han endast.

Nästa artikel kommer att handla om John Wimbers besök i Sverige och de stora konferenserna i Göteborg 1988 och 1990.

Gud har fört oss till en punkt av djupt ödmjukande där vi upptäckt att vi som folk har drivit bort från renhet, helighet och ett liv i försakelse, så som det beskrivs i Bibeln... Gud håller på att fostra fram ett rent och heligt folk.

Hotspot om elkrisen blev viralt

TV. Världen idags tv-program Hotspot har blivit viralt efter att avsnittet om en systemhotande elkris... tisdag 28/6 15:00

Undersökning: Få politiker bor i utsatta områden

Förorten. Av de politiker som kandiderar till höstens val är det få som bor i landets mest socioekonomiskt... tisdag 28/6 12:00

Pinsamma svenska reaktioner på abortbeslutet

Ledare Att Kristdemokraterna, för många år sedan nu, övergav sin främsta hjärtefråga – barns rätt till liv... onsdag 29/6 00:10

Viktig seger för svenskt jordbruk

Ledare Sveriges bönder är inte längre miljöförstörare. Det har riksdagen äntligen beslutat efter många års... onsdag 29/6 00:00

Artikel om hbtq och Pingst har lett till intensiv debatt

Hbtq. Världen idags rapportering om kyrkorelaterade hbtq-forums slutna diskussion kring att förändra... tisdag 28/6 10:00

Regeringen avgår – en utvärdering och en varning

Israelkrönika Israel går mot nyval, för femte gången på tre år. Och även om parlamentet, Knesset, i skrivande... onsdag 29/6 00:00

Sorgegudstjänst hölls för offren i masskjutningen i Oslo

Norge. På söndagen slöt Osloborna upp i en sorgegudstjänst i stadens domkyrka efter helgens terrordåd där... tisdag 28/6 07:00
E-tidning
Under perioden 20 juni–5 augusti är kundtjänst endast öppen vardagar kl 10–12.
Magasin
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier