Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

Foto: Unsplash

Pastor: Vad gör jag när församlingsledare vill tona ner mig?

För mig som pastor är det viktigt att predika allt Guds ord, även i ämnen som inte är politiskt korrekta. Samtidigt har personer i församlingsledningen signalerat att jag borde tona ner mina predikningar. Hur skulle du råda mig att agera i detta? /pastor

Tro och liv-serie · Publicerad 00:00, 18 nov 2022

Den situation du beskriver är inte så lätt att hantera, men några råd kan jag ge dig.

Innan man påbörjar en pastorstjänst är det alltid bra att stämma av hur mottaglig församlingen är att höra hela Guds ord – den sunda läran. Sedan kan situationen ändras efter hand i tjänsten, genom till exempel byte av personer i församlingsledningen eller församlingsmedlemmar som utövar påtryckningar på församlingsledningen.

Det finns flera tydliga bibelord för oss pastorer om hur vi ska predika eller inte predika. I till exempel 2 Timoteus 4:2–4 står det: ”... predika ordet, träd fram i tid och otid, tillrättavisa, varna och förmana med allt tålamod och all undervisning. Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.”

När jag skulle börja som församlingskonsult i Knutby Filadelfia ställde jag krav på fyra områden som församlingen/sekten måste acceptera. Ett av dem var att få undervisa i den sunda läran. Jag tror att detta var ett viktigt bidrag till att medlemmar upptäckte att de hade befunnit sig i en osund miljö.

Majoriteten av medlemmarna lämnade under ganska kort tid församlingen/sekten. Det kändes välsignat att hjälpa många in i sunda församlingar.

Knutby var ett extremfall, men för dig som pastor handlar det väldigt mycket om en prioritering av gudsfruktan framför människofruktan. Att predika så att ”det kliar i deras öron” är att prioritera människofruktan framför gudsfruktan. Det kan innebära att ämnen som inte är politiskt korrekta aldrig predikas, eller också predikas de med stark liberalteologisk tolkning.

Ibland kan det finnas svåra ämnen och bibelord som kan tolkas på flera sätt. Man kan då i ödmjukhet säga att ”så här tolkar jag”.

Uppmaningen i Bibeln är att vi ska predika ordet – den sunda läran! Vi som predikar och undervisar kommer att dömas strängare. I Jakob 3:1 står det. ”Mina bröder, inte många av er bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom.” När vi en gång ska dömas finns det ingen församlingsledning där som försvarar oss ifall vi tonat ner predikningarna.

Att med gudsfruktan predika den sunda läran ger resultat i Guds rike. Jag vill uppmuntra dig som pastor att predika allt Guds ord.

När vi en gång ska dömas finns det ingen församlingsledning där som försvarar oss ifall vi tonat ner predikningarna.

Att följa Jesus Kristus innebär att förneka sig själv

Gästledare Paulus bekännelse i Galaterbrevets femte kapitel, vers 24, är en bekännelse för alla Jesu... lördag 27/5 00:10

Lärdomar av utfallen mot Ungern

Ledare I osedvanligt explicita och övertydliga ordalag förklarade i veckan Ungerns premiärminister Viktor... lördag 27/5 00:00