Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.
Hebreerbrevet 10:36

Världen idag

Foto: Unsplash

Pastor: Vad gör jag när församlingsledare vill tona ner mig?

För mig som pastor är det viktigt att predika allt Guds ord, även i ämnen som inte är politiskt korrekta. Samtidigt har personer i församlingsledningen signalerat att jag borde tona ner mina predikningar. Hur skulle du råda mig att agera i detta? /pastor

Tro och liv-serie · Publicerad 00:00, 18 nov 2022

Den situation du beskriver är inte så lätt att hantera, men några råd kan jag ge dig.

Innan man påbörjar en pastorstjänst är det alltid bra att stämma av hur mottaglig församlingen är att höra hela Guds ord – den sunda läran. Sedan kan situationen ändras efter hand i tjänsten, genom till exempel byte av personer i församlingsledningen eller församlingsmedlemmar som utövar påtryckningar på församlingsledningen.

Det finns flera tydliga bibelord för oss pastorer om hur vi ska predika eller inte predika. I till exempel 2 Timoteus 4:2–4 står det: ”... predika ordet, träd fram i tid och otid, tillrättavisa, varna och förmana med allt tålamod och all undervisning. Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.”

När jag skulle börja som församlingskonsult i Knutby Filadelfia ställde jag krav på fyra områden som församlingen/sekten måste acceptera. Ett av dem var att få undervisa i den sunda läran. Jag tror att detta var ett viktigt bidrag till att medlemmar upptäckte att de hade befunnit sig i en osund miljö.

Majoriteten av medlemmarna lämnade under ganska kort tid församlingen/sekten. Det kändes välsignat att hjälpa många in i sunda församlingar.

Knutby var ett extremfall, men för dig som pastor handlar det väldigt mycket om en prioritering av gudsfruktan framför människofruktan. Att predika så att ”det kliar i deras öron” är att prioritera människofruktan framför gudsfruktan. Det kan innebära att ämnen som inte är politiskt korrekta aldrig predikas, eller också predikas de med stark liberalteologisk tolkning.

Ibland kan det finnas svåra ämnen och bibelord som kan tolkas på flera sätt. Man kan då i ödmjukhet säga att ”så här tolkar jag”.

Uppmaningen i Bibeln är att vi ska predika ordet – den sunda läran! Vi som predikar och undervisar kommer att dömas strängare. I Jakob 3:1 står det. ”Mina bröder, inte många av er bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom.” När vi en gång ska dömas finns det ingen församlingsledning där som försvarar oss ifall vi tonat ner predikningarna.

Att med gudsfruktan predika den sunda läran ger resultat i Guds rike. Jag vill uppmuntra dig som pastor att predika allt Guds ord.

När vi en gång ska dömas finns det ingen församlingsledning där som försvarar oss ifall vi tonat ner predikningarna.

Estonia-filmare får skärpt straff

Brott. Två män i ett filmteam som skickade ner en dykrobot till Estonias vrak får skärpta straff av... onsdag 29/3 21:00

Har S nog med idékraft för en förnyad samhällsanalys?

Ledare Ett land behöver inte bara en bra regering, det behöver också en bra opposition. Av flera skäl.... torsdag 30/3 00:10

Nya uppgifter kring Nord Stream-sabotagen

Danmark. Danska, svenska och ryska fartyg befann sig i området där gasledningarna i Östersjön några dagar... onsdag 29/3 15:00

Av honom, genom honom och till honom är allting

Inför söndag Många av oss har fått frågan: ”Om Jesus hade kommit i dag, utifrån hur allt är i dag, skulle han... torsdag 30/3 00:00