Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.
Jakobsbrevet 4:4

Världen idag

Micael Lahtinen vill med sin bok Ett brinnande folk inspirera kristna till att leva nära Jesus. Foto: Semnos förlag

Micael Lahtinen vill visa på livet i nådegåvorna

I över två decennier har Micael Lahtinen rest till olika platser i världen för att förkunna evangeliet om Jesus. Nyligen har han skrivit och gett ut en bok som syftar till att inspirera vanliga människor att leva ett brinnande kristet liv i i Jesu närhet.

– Detta är det normala kristna livet. Den helige Ande bor i oss allihopa, säger Lahtinen till Världen idag.

Tro och liv-serie · Publicerad 00:00, 1 sep 2023

I november 2021 delade Micael Latinen med sig av sin personliga berättelse i ett reportage i Världen idag. Han växte upp i ett kristet hem, men valde tidigt att säga upp gemenskapen med kyrkan och började så småningom missbruka alkohol samt narkotika.

För ganska exakt 23 år sedan grep Gud mirakulöst in i Micaels dåvarande misär. Sedan dess har han brunnit för att förkunna evangeliet i när och fjärran samt fått erfara att Gud är med i såväl glädje som tung sorg.

Tidigare i år gav Semnos förlag ut Micaels bok Ett brinnande folk. Författarens vision är att uppmuntra vanliga människor till att leva i den helige Andes nådegåvor.

– I över två decennier har jag tjänstgjort som missionär i olika länder och fått se Andens kraft verka. Detta är det normala kristna livet, det är äkta och på riktigt. Den helige Ande bor i oss allihopa, men det är vi som stänger och öppnar dörrar, säger han.

Boken tar upp frågan hur det kan komma sig att människor, som tidigare bekänt sig till bibliska sanningar, börjat kompromissa och leva i öppen synd. Svaret är, hävdar författaren, att man slutat ge näring till sin andliga eld.

– Utan bönen har vi inget kristet liv. Jesus drog sig regelbundet undan till öde marker för att be, säger Micael och påpekar att om Jesus behövde be i stillhet så är det logiskt att även vi ofullkomliga människor mår väl av det.

Han tar även upp betydelsen av vanan att regelbundet läsa Bibeln, eftersom ”Guds ord är mat för vår inre människa”. Vidare påminns bokens läsare om vikten av gemenskap med andra troende kristna, vilket ofta likställs med den lokala församlingen. Micael har mött många människor som lämnat sin församling på grund av besvikelse gentemot kristna ledare.

– Det är otroligt viktigt att komma ihåg att det är Jesus, inte gemenskapen, som frälser. Men gemenskap hjälper oss att bli bevarade i överlåtelsen till Jesus, säger han och låter förstå sin övertygelse om att kärnan i genuin kristen gemenskap inte handlar om samfundsstrukturer eller andra mänskliga konstruktioner.

Bibeln talar om att Jesus givit alla kristna i uppdrag att göra alla människor till lärjungar. Evangelisation är i första hand inte något som utförs vid en förutbestämd tidpunkt, utan en livsstil i vardagen, menar Micael. I dag är han, tillsammans med sin hustru Solange, pastor och föreståndare för pingstförsamlingen Nordupplandskyrkan i Tierp.

– Missionärer tjänstgör inte endast i ”långtbortistan”, utan även här i stan, säger han.

Det är a och o att den helige Ande tillåts genomsyra hela det kristna livet, för annars finns risken att frukten blir lagiskhet och ytlighet, menar han. I boken nämns även att många förkunnare i dag förkastar den typ av förkunnelse som ibland kallas ”syndakatalogen”.

”Det är klart att det fanns en nitiskhet och en lagiskhet som inte var bra. Men samtidigt läser vi om att Herrens eld ständigt var närvarande, atmosfären var elektrisk. Det var en tydlig förkunnelse om omvändelse från synd, om himmel eller helvete”, skriver han.

Micael tolkar tiden med dess tecken som att Jesus inom en inte alltför avlägsen framtid kommer tillbaka för att hämta hem sin församling. Därför finner han det angeläget att utmana varje människa att hängivet söka sig närmare Jesus och helhjärtat tjäna honom. Församlingen är ”jordens salt, inte socker”, påminner han.

”Vill du tillhöra det brinnande folket? Jag vill, låt oss leva ännu mer överlåtna till Jesus. Låt oss springa den sista sträckan nu innan vår kung kommer tillbaka”, skriver Micael Lahtinen.

Gemenskap hjälper oss att bli bevarade i överlåtelsen till Jesus.

Micael Lahtinen

Ålder: 50 år.

Bor: Tierp.

Nuvarande tjänst: Pastor och föreståndare i Nordupplandskyrkan.

Aktuell: Författare till boken Ett brinnande folk (Semnos förlag).

LRF: Minska vildsvinsstammen med 90 procent

Djur. Minska vildsvinsstammen med 270 000 djur till 30 000. Det begär Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och... torsdag 28/9 22:00

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10

Skyttedals drogutspel blev hennes fall

Ledare Många höjer förstås på ögonbrynen över att en europaparlamentariker som Sara Skyttedal (KD) väljer... fredag 29/9 00:00