Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

KG Larsson fick kliva rakt in i den kriminella världen

Han har mer än 50 års erfarenhet som präst, förkunnare och församlingsföreståndare. En oväntad resa in i den kriminella världen ställde honom inför utmaningar han aldrig kunde ha föreställt sig.

Tro och liv-serie · Publicerad 05:00, 11 maj 2023

K G Larsson berättade i sin förra bok Den kriminella världen om hur dörrarna öppnades till en värld han inte visste så mycket om. I sin nya bok Bland demoner och kriminella går resan vidare in i den världen. När vi når författaren på telefon uttrycker han sin förvåning över hur han kom in i en för honom helt ny värld.

– Det var något i högsta grad oväntat. Jag som varit verksam som präst och pastor i mer än femtio år, och aktiv pensionär sedan flera år, hade fullt upp ändå som författare och resande förkunnare, berättar K G Larsson.

– Helt överraskande fick jag då en inbjudan att besöka ett säkerhetsklassat fängelse, där grovt kriminella sitter inspärrade på livstid.

För K G Larsson, som inte hade någon närmare kontakt med den världen, blev det en skakande upplevelse. Han ställdes nu öga mot öga med interner som suttit fängslade i 15–20 år.

Han beskriver i den aktuella boken hur flera av de intagna han intervjuade hade ungefär samma berättelse. I unga år hade de dömts för mord, som de inte ens har något minne av. När det fruktansvärda brottet begicks var de nämligen alltför berusade.

En annan gemensam nämnare är uppväxt i kriminella miljöer, med frånvarande fäder och där alkohol och andra droger var en del av vardagen.

I boken återkommer K G flera gånger till att strängare straff i sig inte löser några problem, för ingen blir bättre av det. Andra åtgärder måste till om en hållbar förvandling och inte enbart förvaring ska bli resultatet.

– Om man aldrig har fått möta personer som dömts för allvarliga brott, är det lätt att hålla med om att hårdare tag och strängare straff är rätt väg att gå. Men sedan jag mött flera interner personligen har jag insett att det som förvandlar en person, är en personlig upplevelse av Jesus, då de inre demonerna byts ut mot den helige Ande.

Nu har partierna som står bakom Tidö-avtalet aviserat en fördubbling av straffen för grövre brott. Samtidigt har myndigheterna tagit bort frivilliga Alpha-kurser om kristen tro på fängelserna och ersatt dem med yoga. Detta trots att Alpha-kurserna resulterat i många förvandlade liv.

Jerzy Sarnecki, välkänd professor och kriminolog, som betraktar sig som ateist, har förklarat att det kan bevisas statistiskt att frälsningen har överlägset bäst effekt för interners anpassning till ett meningsfyllt liv.

– Flera av dem jag mötte och intervjuade har berättat om att de hörde röster och upplevde att en destruktiv kraft tog över, säger K G Larsson.

– Självklart är de ändå ansvariga för sina handlingar, men den negativa, demoniska kraften behöver brytas och det är bara Guds ande som kan göra detta. Våld, hämnd och destruktivitet måste konfronteras med kraften i namnet Jesus, inget annat kan befria från mörkret.

I boken ger K G ett starkt vittnesbörd om hur han använder auktoriteten i namnet Jesus, med resultat att ett helt kriminellt gäng ger utrymme för ödmjukhet och förlåtelse som resulterar i att tunga bördor lyfts av.

Författaren betonar att de som hamnat snett i livet inte ska identifieras med sina brott, utan som de människor de innerst inne är. Droger och trasiga uppväxtförhållanden har lett dem vilse och ödelagt stora delar av deras liv, men det finns ändå hopp.

– Flera blir också frälsta och jag får många bevis på att det finns en överjordisk organisation; människor som engagerar sig på olika sätt för att hjälpa och stötta utsatta människor att bli hela, upprättade och befriade, säger han.

– Ondskan som ligger bakom kriminaliteten, besegras inte med lagar, fängelser och medicinering. Jag tror att det behövs mer av andligt och moraliskt ljus och djupast sett ett andligt uppvaknande som upprättar samhällets kristna grundvalar, säger K G Larsson.

Sedan jag mött flera interner personligen har jag insett att det som förvandlar en person, är en personlig upplevelse av Jesus, då de inre demonerna byts ut mot den helige Ande.

K G Larsson

Ålder: Hög

Bor: i Jönköping

Familj: Underbar fru, 2 barn och 6 barnbarn

Aktuell med: Boken Bland demoner och kriminella (Semnos förlag)

Nya dykningar vid Estonia ska ge kunskap om bildäcket

Estonia. I mitten av juli planeras för nya dykningar vid Estonias vrak. Målet är att filma på bildäck och... tisdag 30/5 20:00

Den gamla pingsteelden faller än

Bönekrönika ”Guds rike består inte i ord utan i kraft” (1 Kor 4:20). Vid en städning i hemmet härom dagen kom... tisdag 30/5 00:00