Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

John Bunyan – pilgrimen som gjorde en resa i fängelset

Eftersom John Bunyan vägrade sluta predika, hamnade han i fängelse i tolv år. Det värsta straffet var dock att han tvingades ta avsked från sin fru och sina fyra barn. Trots det meddelande han den lokale domaren att han: ”hellre förblev i fängelse tills mossa växte på hans ögonlock, än att sluta predika.”

Tro och liv-serie · Publicerad 14:00, 23 feb 2023

Framgångsrika engelska författare var i John Bunyans dagar nästan synonyma med rikedom. Män som Richard Baxter och John Milton hade råd att skriva, eftersom de inte behövde förtjäna sitt uppehälle. Men Bunyan, som precis som sin far var omkringresande kittelflickare, var nästintill utfattig innan han blev Englands mest berömda författare. Hans fru var också utblottad och förde endast med sig två puritanska böcker som hemgift.

”Tillsammans var vi så fattiga som man kan vara”, skrev Bunyan, ”TIllsammans ägde vi inga hushållsartiklar, inte ens en tallrik eller en sked.”

Orsaken till att Bunyan blev bästsäljande författare med en av de mest älskade böckerna i det engelska språket, var att saker och ting faktiskt blev värre: han fick ett fängelsestraff på tolv år.

Född i Elstow, Bedfordshire, gifte sig Bunyan vid 21 års ålder. De böcker hans hustru förde med sig in i äktenskapet, startade en resa mot omvändelse. Gradvis gav han upp förströelser som dans, klockringning och sport; han började gå i kyrkan och stod emot frestelser. ”En morgon när jag låg i sängen,” skrev han i sin självbiografi, ”blev jag, som många gånger förut, hårt angripen av frestelsen, att svika och skilja mig från Kristus; det ondskefulla förslaget fortsatte ringa i mitt sinne; ”Svik honom, svik honom, svik honom, svik honom – snabbare än någon kan uttala.”

Bunyan drogs till den kristna gemenskap som han mötte genom ”tre–fyra fattiga kvinnor som satt vid en dörr … och talade om Gud”. Han blev också vän med John Gifford, pastor i en separatistkyrka i Bedford.

Kittelflickaren gick med i kyrkan och drog som lekmannapredikant inom fyra år skaror ”från alla håll”. ”Jag, som själv var fjättrad, gick för att predika för de fjättrade,” sade han, ”och bar en eld i mitt eget samvete som jag övertalade dem att beakta.”

Bunyans framgång som populär predikant sammanföll med restaurationen av Karl II. Den frihet att tillbe, som separatisterna hade åtnjutit under tjugo år, avslutades abrupt; de som inte anpassade sig efter Church of England skulle arresteras. När januari år 1661 kom, satt Bunyan fängslad i länsfängelse.

Det värsta straffet för Bunyan var att bli skild från sin andra fru (hans första hade avlidit år 1658) och fyra barn. ”Avskedet … har ofta känts för mig som befinner mig på det här stället, som att slita köttet från benen,” skrev han. Han försökte försörja sin familj genom att tillverka ”hundratals dussin dubbade [sko]snören” under fängelsetiden, men han förlitade sig främst på ”goda människors barmhärtighet” för deras välbefinnande.

Bunyan kunde ha blivit fri genom att lova att inte predika, men han vägrade. Han talade om för den lokale domaren att han hellre förblev i fängelset tills mossa växte på hans ögonlock, än att strunta i Guds befallning.

Hur som helst var tiden i fängelset inte så svår som man kan föreställa sig. Han fick ta emot besök, spenderade några nätter hemma och reste till och med till London vid ett tillfälle. Fångvaktaren tillät honom då och då att i hemlighet predika vid ”olagliga sammankomster”. Ännu viktigare var att fängelsetiden gav honom drivkraften och möjligheten att skriva. Han skrev minst nio böcker mellan åren 1660 och 1672 (han skrev även tre andra – två mot kväkarna och en förklarande text) – innan han fängslades.

Profitable Meditations (ung. Välgörande meditation), Christian Behaviour (ung. Kristet beteende, en manual för goda relationer), och The Holy City (ung. Den heliga staden, en tolkning av Uppenbarelseboken) följdes av Grace Abounding to the Chief of Sinners (ung. Överflödande nåd till den störste av syndare), som anses vara den främsta puritanska självbiografin. Men från år 1667 till år 1672, lade Bunyan troligtvis ner större delen av sin tid på sitt viktigaste arv: Kristens resa.

Karl II mjuknade till sist år 1672, när han utfärdade the Declaration of Indulgence ( fördragsamhetsförklaringen). Bunyan frigavs, med licens som församlingspräst, och kallades som pastor till Bedford Church. När förföljelsen återupptogs, fängslades Bunyan återigen i sex månader. Efter hans andra frigivning, publicerades Kristens resa.

”Jag såg en man klädd i trasor … med en bok i handen och en stor börda på ryggen.” Så börjar den allegoriska berättelsen som beskriver Bunyans egen omvändelseprocess. Kristen, liksom Bunyan, är kittelflickare. Han vandrar från staden Undergång till den himmelska staden – en pilgrimsresa som försvåras av synden (en börda på hans rygg), Misströstans träsk, Fåfängans marknad och andra liknande allegoriska vägstationer.

Boken blev omedelbart efterfrågad i varje samhällsklass. Hans förste redaktör, Charles Doe, noterade att hundratusen exemplar redan tryckts år 1692. Samuel Taylor Coleridge kallade det ”den bästa Summa Theologicae Evangelicae som någonsin producerats av en författare utan mirakulös inspiration.” Varje hushåll som ägde en bibel, ägde också den berömda allegorin. Så småningom blev det den mest sålda boken (förutom Bibeln) i publiceringshistorien. 

Boken gjorde Bunyan mycket berömd, och även om han fortsatte att leda Bedford Church, predikade han också regelbundet i London. Han fortsatte med skrivandet. The Life and Death of Mr Badman (ung. Herr Badmans liv och död, år 1680) har benämnts som den första engelska romanen (eftersom den är mindre av en allegori än Kristens resa), och följdes av ytterligare en allegori: The Holy War (ung. Det heliga kriget). Han publicerade också flera skrifter med undervisning, samt kontroversiella verk, en versbok och en barnbok.

Vid 59 års ålder var Bunyan en av Englands mest framstående författare. Han fortsatte med sin pastorstjänst och fick smeknamnet ”Biskop Bunyan”. I augusti år 1688, red han ut i ett regnoväder för att försona en far och son, blev sjuk och dog.

Jag såg en man klädd i trasor… med en bok i handen och en stor börda på ryggen.

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Svenska städer i topp när EU gör stor knarkmätning

Droger. EU har sammanställt en rekordstor undersökning av avloppsvatten i jakt på lärdomar om européers... lördag 1/4 18:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00