Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.
Jakobsbrevet 4:4

Världen idag

”Jag tolererar inte intolerans!”

Tro och liv-serie · Publicerad 00:00, 24 aug 2023

Klassen diskuterade moralfrågan, och det var läraren som ondgjorde sig över kristna ”fundamentalister” och deras syn på hbtqia+ frågan. Liam, som tillhörde den utpekade gruppen, tog mod till sig och invände att ”tolerans kan vara ett annat ord för likgiltighet”.

Läraren blev sur och intygade att han minsann tänkt igenom saken noga och inte funnit något moraliskt fel med homosexualitet. ”Enligt vems moral?”, frågade Liam.

”Ytterst sett är moralen en biprodukt av människans evolution”, harklade sig läraren. ”Men”, invände Liam, ”evolutionens enda syfte är ju att maximera avkomman, och då borde väl homosexualitet vara något ont? Då borde otrohet, våldtäkt och mord av rivaler vara gott i stället?”

Efter en öronbedövande tystnad fortsatte Liam: ”Gud är moralisk – men inte moralistisk – och därför har han skapat män­niskan som en moralisk varelse. Då talar jag om existensen av moral, inte efterlevnaden av densamma. För i motsats till naturlagarna skiljer morallagen mellan hur saker är och hur de borde vara. Människan bevisar sig stå under denna lag genom att alltid ursäkta sig när hon gör fel: det var han som började, jag behövde pengarna, hon är så irriterande … Och vi förväntar oss alltid ett moraliskt bemötande från andra: jag hade den först, du lovade ju, träng dig inte före … Så det är uppenbart att vi alla känner till denna lag, även om vi inte alltid följer den.”

”Men olika kulturer har ju olika morallagar?” invände läraren. ”Inte alls”, svarade Liam. ”Tillämpningarna kan skilja, men alla delar samma underliggande normer: Osjälviskhet, ärlighet och pålitlighet räknas alltid som något ädelt även om dem det gäller kan variera från familjen, nationen till hela mänskligheten. Äktenskaplig trohet är en dygd i alla kulturer även om antalet hustrur kan variera. Och speciellt har mord av människor alltid betraktats som fel.”

”Inte för Hitler!”, sköt läraren in, varpå Liam svarade: ”Jodå, men hans ursäkt var att han bara dödade människo- lika varelser. Av samma orsak är vårt eget samhälle noga med att betona att vi inte aborterar barn utan ”fostervävnad”. Och hindun äter inte kor av rädsla för att döda sina själavandrande förfäder. Allt detta bevisar att vi i grunden delar samma morallag som därför kommer från en gemensam lagstiftare!”

Liam fortsatte: ”En evolutionstroende kan också ha en hög moraluppfattning, men han fattar inte varför. Antingen har en organisms värde med dess utvecklingsnivå att göra vilket lätt leder till rasism, eftersom alla människor inte nödvändigtvis hunnit exakt lika långt i utvecklingen, eller så har värdet inte med nivån att göra och då får djur samma värde som människor. Båda villfarelserna är vanliga i dag. I Bibeln är människan Guds avbild, och då har vi både samma värde som andra människor och ett unikt värde i förhållande till djuren.”

Liam avslutade: ”Om det naturliga urvalet gagnar konkurrens och dödande framför omtanke och självuppoffring, varför betraktar vi det då inte som normalt?”

Om det naturliga urvalet gagnar konkurrens och dödande framför omtanke och självuppoffring, varför betraktar vi det då inte som normalt?

LRF: Minska vildsvinsstammen med 90 procent

Djur. Minska vildsvinsstammen med 270 000 djur till 30 000. Det begär Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och... torsdag 28/9 22:00

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10

Skyttedals drogutspel blev hennes fall

Ledare Många höjer förstås på ögonbrynen över att en europaparlamentariker som Sara Skyttedal (KD) väljer... fredag 29/9 00:00