Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Törsten efter andliga upplevelser är stor hos många människor nu för tiden. Även kristna kan då lockas tacka ja till nyandlighet. Foto: Pexels

Hur ska ledarskapet hantera nyandligt sökande inom församlingen?

Några personer i vår församling har börjat ägna sig åt nyandlighet och bjuder in andra medlemmar till samlingar i hemmet. Vi som ledarskap i församlingen är mycket bekymrade och inser att detta kan orsaka stor skada om det fortsätter. Hur ska vi hantera det på rätt sätt?

Tro och liv-serie · Publicerad 00:00, 25 aug 2022

Törsten efter andliga upplevelser är stor hos många människor nu för tiden. Även kristna kan då lockas tacka ja till nyandlighet. Det kan till en början verka oskyldigt, men detta är ju självklart inget som vi kristna ska syssla med.

Bibeln är tydlig med detta. Redan i 5 Moseboken 18:9–14 varnas Guds folk i skarpa ordalag för att över huvud taget befatta sig med nyandlighet. Anledningen är att det öppnar upp i din ande för orenhet och demonisk verksamhet. Det kan börja oskyldigt, men det kan faktiskt sluta med depression, sjukdom och till och med död när demoniska krafter får fritt spelrum.

Även i Nya testamentet fortsätter varningarna, till exempel i Galaterbrevet 5:20.

Att församlingsledningen är mycket bekymrad i denna fråga kan jag förstå. Detta kan inte fortgå utan måste hanteras. Men hur gör man?

Målet bör vara att nyandlighetssökandet upphör, samt att alla medlemmar stannar kvar i församlingen. Börja med att kartlägga och analysera varför dessa personer började med nyandlighet. Hur länge har det pågått? Vilka var initiativtagarna? Vilka eventuella externa kontaktpersoner har hjälpt dem? Vem eller vilka är drivande i gruppen?

En viktig del i analysen är vilka personligheter som de drivande i gruppen har; olika människor har ju olika personligheter. Till exempel är någon relationsorienterad, någon annan är resultatorienterad. En relationsorienterad person vårdar goda relationer och har i detta fall normalt sett lättare för att underordna sig en församlingsledning. En resultatorienterad person tar lättare strid för det den tror på, trots att det kan gå ut över relationer och att inte underordna sig församlingsledningen.

Här krävs mer sakliga argument från församlingsledningen och vilka konsekvenser nyandligheten kan leda till.

Efter denna inledande analysfas måste församlingsledningen börja agera. Om man dröjer kan det bara bli värre. Beroende på fakta som man fått i analysfasen kan det fortsatta agerandet se olika ut, men innehåller ofta samtal med de drivande i gruppen och samtal med hela gruppen.

Arrangera gärna en dag med god biblisk undervisning i ämnet för hela församlingen – gärna med någon extern sakkunnig i ämnet. Om man arrangerar en dag med detta ämne bör det ske på ett sätt som gör att gruppen inte känner sig utpekad. Dagen arrangeras för hela församlingens bästa.

Genom bön och med vishet kan ni hitta ett bra tillvägagångssätt för att avhjälpa den uppkomna situationen.

Låt oss be om den helige Andes gåvor och kraft

Ledare Vi har nyligen firat pingst, och traditionellt har detta varit en konferenshelg i Sveriges... torsdag 1/6 00:10

Guds kraft okänd för många

Ledare TV4:s succéserie ”Det okända” sändes i 25 säsonger mellan 2004 och 2019. Temat för serien var... torsdag 1/6 00:00