Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden.
Matteusevangeliet 5:5

Världen idag

Ett tilltal från Gud

I vår församling drar vår pastor och nästan hela vår församlingsledning åt olika håll. Pastorn upplever att han har fått ett ord från Gud som han tror är Guds väg för församlingen, men ledningen upplever inte att det är rätt väg. Vad ska vi göra?

Tro och liv-serie · Publicerad 00:00, 30 jun 2022

Att i en församlingsledning ha olika uppfattningar om vägen framåt är inte helt ovanligt. Man brukar i de flesta fall ändå hitta en väg som man tillsammans tror på.

I det här fallet, där pastorn har upplevt ett profetiskt tilltal som församlingsledningen inte tror är rätt väg, då kan läget bli väldigt låst. Pastorn kan tycka: ”Varför tror inte den övriga församlingsledningen på ett Guds tilltal?” Församlingsledningen kan, å sin sida, tycka att tilltalet verkar märkligt och kan tvivla på att det är från Gud.

Det kan så klart finnas andra orsaker, men frågeställaren ger mig inte mer upplysning i denna specifika fråga. Det är tydligen det profetiska ordet som i detta fall skapat spänningar och låsningar.

Hur kan man då hantera det profetiska ordet?

Jag tror att oavsett om ett profetiskt ord kommer från pastorn eller från någon annan måste det finnas en öppenhet för att pröva det profetiska. 1 Tessalonikerbrevet 5:19–22 vägleder oss i detta: ”Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda och håll er borta från allt slags ont.”

Först, den som profeterar har ett stort ansvar att försöka känna in om det är Gud eller egna tankar. Det profetiska är inte fullkomligt. Därför ska man pröva profetian. Det kan ske på några olika sätt:

Stämmer profetian mot Guds ord? Ett profetiskt ord ska stämma överens med Bibeln, inte stå över Bibeln. Finns det tidsangivelser i profetian? Inträffar det profetiska enligt tidsangivelsen?

Be att Gud bekräftar profetian på något sätt, kanske genom ytterligare en profetia. Profetian kan innehålla bilder eller symbolspråk; då kan det ibland vara svårare att förstå vad denna profetia innebär. Blir Gud eller någon människa ärad genom budskapet? Det bör alltid vara Gud.

Om ni som församlingsledning ber om Guds ledning är jag övertygad om att ni kommer att få det!

Ibland kan vi tycka att Gud dröjer med sitt svar. Det kan bero på flera skäl. Jag tror att många gånger handlar det om att Gud inte har någon budbärare – ingen med profetisk nådegåva som Gud kan använda i en specifik situation. I andra fall kan svaret från Gud komma väldigt snabbt.

Jag upplevde kallelsen till pastor i mogen ålder via ett Guds tilltal som min fru fick. Vi behöll det för oss själva, men redan efter en månad kom en pastor och profeterade samma sak. Bekräftelsen kom snabbt. I andra fall kan det dröja.

Förlita er på att Gud kommer att leda er på rätt väg med församlingen.

Jag tror att oavsett om ett profetiskt ord kommer från pastorn eller från någon annan måste det finnas en öppenhet för att pröva det profetiska.

Ett frimodigt alternativ lyser tyvärr med sin frånvaro

Ledare Det är snart inte mer än en månad kvar till höstens val den 11 september. Redan om drygt två veckor... lördag 6/8 00:00

Ett miljökrig riktas mot stora medborgargrupper

Ledare Det pågår ett miljökrig mot de stora medborgargrupperna i det västerländska samhället och mot basen... fredag 5/8 00:00

KD: Öppna Sollefteås förlossning igen

Politik. Kristdemokraterna vill ha en nationell plan för förlossningsvården. Den kan bli ett första steg i... måndag 8/8 14:34

L vill se ordningslyft i skolan

Politik. Liberalerna föreslår ett ”ordningslyft” för studiero i skolan. Partiet vill att alla skolor skriver... måndag 8/8 14:30
E-tidning
Under perioden 20 juni–19 augusti är kundtjänst endast öppen vardagar kl 10–12.
Magasin
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier