Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

Enkla verktyg i Guds hand är Guds metod för denna tid, menar författaren. Foto: Pixabay

De vanliga människornas tid

Vem har en tjänst att bygga upp Kristi kropp? Jo, det är ”de heliga”, med andra ord alla troende som bygger upp kroppen. Tjänstegåvorna och de andra församlingstjänsterna är där för att träna och utrusta, skriver Anders Gerdmar.

Tro och liv-serie · Publicerad 09:35, 12 nov 2018

Den troendes tjänst (del 1/5)

Ibland när jag predikar frågar jag församlingen: ”Vem tror du är församlingens viktigaste tjänst?” De tittar lite förvånat och sedan kommer förslagen: pastorn, evangelisten, de äldste... Nej, säger jag: Du! Du är församlingens viktigaste tjänst! Och sedan lyfter jag fram några exempel som visar hur oerhört viktiga så kal­lade vanliga troende är i Nya testamentet.

Det finns en bibeltext som tydligt visar rollfördelningen, Ef 4:11–12: ”Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare, för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp...”

Vem har en tjänst att bygga upp Kristi kropp? Vi brukar tänka att det är tjänstegåvorna, eller vad man valt att kalla dem. Tjänstegåvorna är förkunnare som har en kallelse direkt från Gud (1 Kor 12:28), från Jesus Kristus (Ef 4:11). Andra tror att det är funktionärer som inte ens självklart är tjänstegåvor; präster, biskopar eller äldste (jag återkommer till dessa i ett senare avsnitt).

Men här är det solkart: det är de heliga, med andra ord alla troende som bygger upp kroppen. Tjänstegåvorna och de andra församlingstjänsterna är där för att träna, skickliggöra, lyfta och utrusta dig.

Min bild är denna, jag vet, lite grabbig, men ändå. En Formel 1-förare sitter ensam vid ratten och alla strålkastare är riktade på honom eller henne och ingen kan förminska förarens betydelse. Men depåstoppen när bilen byter däck är förstås viktiga och servicefolket ska göra sitt jobb på två och en halv till tre sekunder!! Föraren är den troende, serviceteamet är tjänstegåvorna och loppet är att nå ut med evangeliet.

För en tjänstegåva kan predika hur bra som helst, men om de troende inte kommer ut på banan och gör sitt jobb så kommer aldrig världen att bli frälst. Det betyder inte att tjänstegåvorna eller andra församlingstjänster är oviktiga, inte alls, det återkommer jag till.

Men nu är det de troendes tid, de ”vanliga” människornas tid, som i det vanliga livet är något så ovanligt som Guds ambassadörer.

Jesus visste detta och hade en fantastisk distributionsplan. I det gamla förbundet hade Guds Ande fallit över några få – en gång över 70, när Mose behövde distribuera den ande som var över honom till fler.

Men Joel hade profeterat om något helt annat, om en tid när Herren skulle förbarma sig över sitt land och sitt folk: ”Och det ska ske därefter att jag utgjuter min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era gamla ska ha drömmar och era unga ska se syner. Ja, över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min Ande” (Joel 2:28–29).

Tror du han menade det? Tror du Herren talade genom Petrus på pingstdagen när han sade att det Joel hade profeterat nu hände inför hela Jerusalem?

Nu hade stunden kommit när Guds dröm blev verklighet: varje Guds son, varje Guds dotter, komplett, fullt utrustad med allt hon behövde för sin tjänst. Den tjänst som Gud hade rest upp för den sista tidens väckelse. Och det var inte bara tolv apostlar som blev uppfyllda av Gud själv, det var de 120, som i veckor samlats för be och söka Gud, som blev uppfyllda. Och då var det en poäng att det var söner, döttrar, tjänare, tjänarinnor, unga, gamla: alla uppfylldes av den helige Ande.

Här ser vi den Guds armé som han hade planerat, här ser vi också en gränslös gemenskap bli till, en gemenskap av troende som skulle växa till världens äldsta och största folkrörelse.

Jesus hade talat om det strax innan det skedde: ”Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har lovat, det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige Ande” och ”när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens ytterstagräns” (Apg 1:4–5, 8).

Det var därför Jesus inte först och främst gav häftiga löften till predikanter, utan till de troende: ”Dessa tecken ska följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med händerna, och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka, och de ska bli friska” (Mark 16:17–18).

Ingen predikant har större utrustning med sig ut på fältet än du, än alla troende.

Det är dags att Kristi kropp kommer i ordning och gör det på Guds sätt, inte på vårt eller religionens sätt.

Det är det nya förbundets väg. Det nya förbundet är helt annorlunda än det gamla. I det gamla var det en stam av tolv som var präster och stod i tempeltjänst. I det nya står alla i tempeltjänst. I det gamla fanns det några få profeter, i det nya ”vill jag att ni alla ska profetera”. I det gamla var det några få som kunde förmedla Guds mirakelkraft, i det nya är varje troende fullt utrustad.

Men problemet är att det religiösa väsendet alltid pekar ut några få som står på scenen eller vid altaret. De troende blir konsumenter av predikningar, åskådare till under och tecken, åhörare till fantastisk lovsångsmusik, kuggar i ett maskineri i stället för att vara motorn. Om Herren kan ändra på det kommer en vändpunkt i kyrkohistorien. De troendes tid blir kyrkans största skördetid.

Nu är det de troendes tid, de ”vanliga” människornas tid, som i det vanliga livet är något så ovanligt som Guds ambassadörer.
De troendes tid blir kyrkans största skördetid.

Putin: Ryssland har godkänt coronavaccin

Pandemi. Rysslands hälsodepartement har godkänt världens första vaccin mot coronaviruset efter mindre än två... tisdag 11/8 14:37

Räcker det inte att bara vara en god människa?

Mot väggen. Varför måste man tro på Gud – räcker det inte bara med att vara en god människa? /Sandra onsdag 12/8 00:00
E-tidning
Senaste magasinen