Jesus såg på dem och sade: ”För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt.”
Markus 10:27

Världen idag

”Alla seriösa forskare tror på evolution”

Tro och liv-serie · Publicerad 00:00, 20 okt 2022

”Definiera ’seriösa’”, bad Sven den universitetsprofessor som gymnasieklassen bjudit in för att diskutera ursprungsfrågorna. Professorn svarade att ”det är de forskare som inte utgår från Bibeln, utan låter de vetenskapliga fynden styra sina tolkningar”. ”Men om fynden bättre förklaras av det som står i Bibeln, hur gör forskarna då?”, fortsatte Sven och fick svaret att ”då fortsätter de leta tills de finner den evolutionistiska förklaringen”.

Sven begrundade beskedet ett ögonblick och invände sedan: ”Men då måste de ju redan tro att evolutionsläran har svaret och ditt påstående kokar ner till att ’alla forskare som tror på evolution tror på evolution’. Och det blir ju svårt att inte hålla med om.”

”Varför är nästan alla forskare evolutionister då”, undrade professorn och Sven svarade blixtsnabbt: ”Det beror på det naturliga urvalet. Om du inte är evolutionist så blir du inte forskare. Om du vill göra karriär inom naturvetenskaperna måste du bekänna dig till evolution eftersom inget universitet skulle våga äventyra sitt rykte genom att anställa skapelsetroende forskare. Alla forskningsanslag som har med ämnet att göra förutsätter evolutionistiska glasögon, och all publicering i vetenskaplig litteratur granskas av andra evolutionister. Som följd har hela samhället blivit marinerat av evolutionstron. Skolan kräver den, naturprogram prisar den och till och med många kyrkor utgår från den. Därför är det inte så konstigt att de flesta forskare är evolutionister, åtminstone utåt!”

Professorn insåg att Sven hade en poäng och försökte med en annan infallsvinkel: ”Men Bibeln har väl aldrig bättre förklaringar på vetenskapliga fynd?” ”Jodå, låt mig bara ta tre exempel”, svarade Sven: ”För det första förväntar sig evolutionsläran sekvenser av organismer från det enklaste livet till det mest komplexa, medan naturen envist uppvisar grupper av organismer. Vi har många olika typer av hunddjur och vi har många olika typer av kattdjur, men inte en enda hund-katt, varken i dag eller historiskt. Detta är precis vad man förväntar sig från Bibelns budskap att Gud skapat organismerna ’inom sina slag’.”

”För det andra finns det massor av design på alla nivåer i naturen, från enskilda celler till hela ekosystem, och eftersom evolutionsläran saknar en designer så saknar den också en tillfredsställande förklaring. I verkligheten är det Bibelns Gud som är Designern. Och för det tredje vittnar allt fossilbärande sedimentärt berg om att jorden drabbats av en global översvämning för inte så länge sedan, och en sådan ’syndaflod’ finns dokumenterad i Bibeln. Evolutionslärans långsamma processer under ofantliga tidsrymder är mycket sämre på att förklara fynden.”

”Om man bara har en hammare så ser alla problem ut som en spik”, avslutade Sven. ”Om man bara har naturliga processer utan övernaturlig styrning att tillgå, så blir evolution lösningen på alla problem. Och detta trots att den är usel på att förklara det vi hittar i naturen.”

I verkligheten är det Bibelns Gud som är Designern.

Åklagare: Koranbränning inte hets mot folkgrupp

Brott. Den högerextreme politikern Rasmus Paludan polisanmäldes efter att ha bränt en koran utanför... måndag 27/3 21:00

Positivt om Israels regering lyssnar in legitim kritik

Ledare De senaste veckorna har omfattande demonstrationer hållits i Israel mot den nya... tisdag 28/3 00:10

Det är normalt att ropa ut i nöd

Bönekrönika ”Under sin tid här i köttet ropade han högt under tårar när han bad och vädjade till den som kunde... tisdag 28/3 00:00