Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Den rättvisa frågan är; hur kan kristna bevisa att Kristus är den som korsfästes och hur kan muslimerna bevisa att det inte var Kristus som korsfästes? Foto: Istockphoto och Pixabay

Vilken Jesus blev korsfäst?

Både muslimer och kristna tror på att korsfästelsen har ägt rum och att händelserna kring korsfästelsen är verkliga, men båda är oense om vem som har korsfästs. De kristna säger att den korsfäste är Jesus Krisuts från Nasaret, Marias son men muslimerna säger att han är en person som påminner om Jesus men inte han själv, skriver pastor Merzek Botros.

Serie · Publicerad 09:49, 25 feb 2019

Orsaken till denna oenighet går tillbaka till versen i Koranen som säger: ”Vi har dödat Kristus Jesus, Marias son, [som påstod sig vara] Guds sändebud!” Men de dödade honom inte och inte heller korsfäste de honom, fastän det för dem tedde sig så. De som är av annan mening är inte säkra på sin sak; de har ingen [verklig] kunskap om detta utan stöder sig på antaganden. Det är med visshet så att de inte dödade honom. Nej, Gud upphöjde honom till Sin [härlighet]; Gud är allsmäktig, vis.”(Sura Al-Nissa 157-158)

Frågan är därför: hur kan kristna bevisa att Kristus är den som korsfästes och hur kan muslimerna bevisa att det inte var Kristus som korsfästes?

Kristnas bevis

Kristna säger att evangelierna är ett levande bevis på det som har hänt då de är skrivna av fyra personer som vittnade om händelsen eller har skrivit ner allt som någon annan har bevittnat såsom Matteus och Markus som skrev under apostelns Petrus tillsyn. Lukas skrev utifrån Marias vittnesbörd som även gav honom detaljerna under hennes graviditet och Jesus födelse. 

Evangelierna skrevs under det första århundradet, vilket är nära tiden för korsfästelsen och de skrevs av människor som levde i Palestina då korsfästelsen ägde rum.

Muslimernas bevis

Muslimerna förlitar sig på Koranen som är det enda beviset. Koranen är inte skriven av någon som har vittnat om händelsen eller av någon som har fått höra om händelsen. Enligt Koranen har Gud gett Mohammed orden. Som kristen är detta inget svar utan en trosuppfattning. Evangeliernas texter är däremot långt ifrån endast fråga om tro då det går att granska vem som skrivit, var och när. Koranen är inte ett bevis på vad som hände vid korsfästelsen då islams profet Mohammed inte var ett av vittnena och Koranen är skriven långt efter den faktiska händelsen, nästan 600 år senare, och geografiskt långt ifrån där händelsen inträffade.

Ska vi tro på bevis skrivna av vittnen eller på bevis som inte har några vittnen? Ska vi tro på bevis som är nära händelsen historiskt och geografiskt eller på bevis som är långt borta både historiskt och geografiskt?

Fem frågor som bestämmer detaljerna

De fyra evangelierna besvarar fem frågor som är ryggraden till att en händelse ägt rum. Dessa frågor är vem? vad? när? var? och varför?

Evangelierna svarar tydligt på alla dessa frågor. Mannen är Jesus från Nasaret, han som blev fängslad, piskad, korsfäst, begraven och uppstånden från de döda. Detta skedde under tre dagar när det var påsk i Jerusalem och vi vet namnen på många som agerade i detta orättfädiga drama; exempelvis Översteprästen Kajafas, Pontius Pilatus, Herodes med flera. Varför skedde då detta? Svaret är för att judarna trodde att Jesus var en lögnare, och romarna ville ge judarna sin rätt för att dämpa oroligheterna. Alla dessa detaljer, och mer därtill, står skrivna i de fyra evangelierna vilket styrker trovärdigheten. 

Koranen å andra sidan svarar helt olika på samma frågor. Den säger att den korsfäste Kristus är en inbillning. Personen på korset liknade bara Jesus. Ingen vet heller när bytet från den riktige Jesus till den inbillade skedde. Endast Allah vet vem han var. Inget vet heller exakt vad som skedde i händelserna som förgick korsfästelsen. De muslimska ledarna får gissa sig fram. Varför skedde då allt detta? Vi vet inte orsaken, svarar muslimerna, då Koranen inte nämner det. Kanske ville Gud rädda Jesus från korset, men varför en oskyldig fick ta Jesu plats går inte att besvara. Gud kunde ju lika gärna ha lyft Jesus bort från korset och bevisa att han var en profet. Faktum är att Koranen inte ger några svar på dessa fem frågor. Blind tro är det enda som är möjligt.

Om en objektiv domstol skulle behandla bevisbördan från de fyra Evangelierna och jämföra dem med Koranens texter om korsfästelsen skulle domen falla till Evangeliernas fördel.

Externa bevis

Kristna är inte de enda som har bevarat texter om Jesu korsfästelsedrama. Det finns flera vittnesbörd utanför de fyra Evangelierna som talar om just denna händelse. Ingen av dessa externa vittnesbörd handlar dock om att någon annan person, som alltså skulle ha liknat Jesus, skulle ha förväxlats vid korsfästelsedramat.

De historiska bevisen utanför Evangelierna som alltså styrker korsfästelsen är bland annat vittnesbördet från Flavios Jousevos (37-100 e Kr), en judisk historiker, som skrev om Jesus att han var en vis man och att han korsfästes.

Vidare finns en Lucian Samosata (150-200 e Kr), en hedniskt historiker, som skrev om att de kristna tillbad en vis person som korsfästes.

Ytterligare ett vittnesbörd är Cornelius Tactitus (55-120 e Kr), en romersk historiker, som i sina böcker beskriver personer som kallades för kristna och vars mästare Jesus dödades under Pilatus regeringstid.

Sista frågan

Vem ska vi tro på, de som tror att Jesus var en inbillning utan några vittnen, detaljer eller externa bevis, eller de som kunde bevisa att Jesus korsfästes med både vittnen, detaljer och externa bevis?

Ska vi tro på bevis som är nära händelsen historiskt och geografiskt eller på bevis som är långt borta både historiskt och geografiskt?

Islamister knyts till barnverksamheter

Samhälle. Misstänkta islamister med extrema åsikter kopplas till förskolor och familjedaghem. Det skriver Aftonbladet, som har gjort en kartläggning. –...

Fördjupa reformationens och väckelserörelsernas arv

Ledare Den kristna kyrkan är en båt som navigerar på ett stormigt hav. Det är då helt avgörande att veta vart man ska och hur man hittar rätt. Svensk...

Föreslår kannibalism för att rädda klimatet

Utspel. Att börja äta människokött kan vara ett sätt att rädda klimatet. Det menar Magnus Söderlund, professor på Handelshögskolan i Stockholm. Vissa tabun...
Mot väggen
Experterna svarar på dina frågor om kristen tro
Aktuella serier

De vanliga människornas tid

Serie Den troendes tjänst (del 1/5) Vem har en tjänst att bygga upp Kristi kropp? Jo, det är ”de heliga”, med andra ord alla troende som bygger upp kroppen. Tjänstegåvorna och de andra...

Kristen sionism från urkyrkan

Serie Kristen sionism (del 1/4): Historia I den eskatologiska förväntan var kristna judar och hednakristna under de första århundradena överens om att det judiska folket i det fysiska landet...

Nation och stat – hur ser det ut?

Serie Nationalismen (del 1/3) I dag är nationalismen på frammarsch i världen, bland annat i reaktion mot globalisering, växande migration och framväxten av övernationella...

Ledarskap och Guds tjänstegåvor

Serie Ledarskap och Guds tjänstegåvor (del 1/7) I vår tid är vi alldeles för inriktade på att enbart utbilda människor till teologer och när de tagit examen avskiljs de till tjänst, konstaterar Johnny Foglander. Vi skulle behöva lägga mycket större vikt vid att finna människors kallelse och gåvor.

Tron viktig för Truman

Serie Presidenterna och tron (del 1/7) Den 8 november är det dags för presidentval i USA, det 58:e i ordningen. I ett antal artiklar inför presidentvalet tecknar professor Kjell O. Lejon...

Designargumentet för Guds existens

Serie Argument för Guds existens (del 1/5) Detta är den första artikeln i en serie om argument för Guds existens. Vi börjar med det många menar är det starkaste vetenskapliga argumentet för...

Ett samhällsbygge på biblisk grund

Serie Samhällets pelare (del 1/8) I varje mänskligt samhälle finns ett antal områden som tillsammans formar samhällets struktur och kultur. Dessa områden kan sammanfattas som sju...

En övervinnande församling

Serie Den övernaturliga församlingen (del 1/9) Församlingen skulle vara Andens plats, Andens boning och Andens verktyg i världen. Och när Jesus lämnade den skulle församlingen fortsätta hans liv i...

Österländsk andlighet och biblisk kristendom

Serie Helighet och andlighet (del 1/4) Idag talar man mycket om spiritualitet eller en andlig dimension. Vi behöver ställa frågor om vad denna andlighet innehåller. Vi behöver efterfråga...

Korstågens blodiga bakgrund

Serie Kors­tågen (del 1/3) Under senare tid, i spåren av blodiga avrättningar och terrordåd inte endast i Mellersta Östern och Afrika, utan även i Paris och Köpenhamn, har en...

Från tabernakel till ett tredje tempel

Serie Det tredje templet (del 1/3) I en serie om tre artiklar kommer bibelläraren Dan Johansson att på Tro & liv ge ett bibliskt panorama och en historisk beskrivning av de olika...