Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

En av romarrikets gator genom turkiska Laodikeia. Foto: Wikipedia

Turkiet är Bibelns land

I dag är Turkiet ett av världens stora muslimska länder, men så har det inte alltid varit. Det geografiska område som är dagens Turkiet är också ett av de länder där mycket av Bibelns berättelse utspelar sig, skriver Henrik Steen.

Serie · Publicerad 14:38, 9 apr 2019

De områden som kallas Asien, Bitynien, Galatien, Pontus, Kappa­dokien och Lykaonien ligger alla i dagens Turkiet (se Apg 13–14 och 1 Pet 1:1). I denna artikel ska vi lyfta fram några exempel på att Turkiet är Bibelns land.

Antiokia i södra Turkiet var en av det romerska rikets största städer på Nya testamentets tid med över en halv miljon invånare. Hit kom kristna som hade flytt från förföljelse i Judeen, och när de predikade evangeliet i Antiokia kom människor där till tro på Jesus och en församling grundades.

De kristna här kom från både judisk och hednisk bakgrund; därför blev detta den unga kristna rörelsens första mångkulturella församling. Det var också här som Jesu lärjungar för första gången kallades ”kristna” (Apg 11:26), vilket antagligen var ett slags öknamn för ”de som håller sig till Kristus”, men som de kristna tog till sig som något vackert.

Antiokia kom att kallas ”kristendomens vagga”.

Aposteln Paulus, som skrivit stora delar av Nya testamentet och ledde mycket av den kristna församlingens utveckling, föddes i Tarsus i dagens Turkiet. Tarsus är i dag en stad med cirka 250 000 invånare på sydkusten, men redan på Paulus tid var det ”en betydande stad” (Apg 21:39).

I dag finns en brunn bevarad som kallas St Paulus brunn, men forskare kan inte säga om brunnen verkligen fanns på Paulus tid. Det finns även en ortodox kyrka i Tarsus kallad St Paulus kyrka, men den härstammar från 1102 och har inte mycket med tarsusbon Paulus att göra.

Församlingen i Antiokia blev den första gemenskapen att sända missionärer, när de sände ut Paulus (då Saulus) och Barnabas för att resa ut i världen med evangeliet (Apg 13). Församlingens ledare fastade, bad och avskiljde det första missionsteamet till tjänst, och efter fullgjort uppdrag kom teamet tillbaka till Antiokia för att avlägga rapport (Apg 14:26–28).

Genom detta kom församlingen att bli en mönsterbild genom kyrkohistorien för en missionssändande församling genom sitt sändande, sin förbön och sitt ansvarstagande.

Många platser Paulus och hans missionsteam besökte på sina resor finns i dagens Turkiet, till exempel Lystra, där han träffade Timoteus för första gången (Apg 16:1), Ikonium, som i dag är den muslimskt konservativa storstaden Konya (Apg 13:51), och Efesus, där Paulus bodde och undervisade i den kristna tron i flera år (Apg 19).

Här startades flera av den tidiga kristna rörelsens första församlingar, och evangeliet spreds vidare i hela området.

Staden Antiokia sjönk i betydelse under den tidiga kristna historien, särskilt på grund av de upprepade jordbävningar som dödade hundratusentals människor och förstörde staden gång på gång.

Men det finns kristna minnesmärken bevarade i och omkring staden, såsom Petrus klippkyrka, troligen en av världens tidigaste kristna samlingsplatser. Den kyrka som nu finns bevarad är från tredje eller fjärde århundradet, medan fasaden byggdes till av korsfarare på 1100-talet.

Numera är Petrus kyrka ett populärt museum som sköts om av den turkiska staten.

När vi kommer till slutet av Nya testamentets tidshistoria sänder Jesus brev till sju olika församlingar genom aposteln Johannes (Upp 2–3). Alla dessa sju församlingar ligger i dagens Turkiet. Några av dessa orter finns kvar som moderna samhällen, till exempel Smyrna, som nu är mångmiljonstaden Izmir, eller Filadelfia, som i dag heter Alaşehir och är ett samhälle med cirka 50 000 invånare.

På dessa platser finns inte så mycket kvar av minnesmärken från antiken, men andra platser är betydligt mer välbevarade. Efesus är i dag ett av Medelhavsområdets mest utgrävda antika städer, där man bland annat kan gå på samma kullerstensgator som de första kristna missionärerna. Den mäktiga amfiteatern med plats för 25 000 människor, där Paulus följeslagare Gaius och Aristarkus hotades av en folkskara ledd av smeden Demetrius, är mycket välbevarad (Apg 19:23–40).

Laodikeia är en spännande plats. Här hade en församling grundats tidigt, antagligen av Paulus lärjungar när han undervisade i Efesus ”så att alla som bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord” (Apg 19:10). Till denna församling skickade Jesus ett brev genom Johannes, ungefär fyrtio år efter att församlingen grundats:

”Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm! Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun” (Upp 3:15–16).

Laodikeias geografiska läge var mitt emellan de varma källorna i Hierapolis och de snötäckta bergen i närheten, vilka lät kallt, friskt vatten flöda i romerska akvedukter mot staden. Men när vattnet nådde Laodikeia hade det blivit ljummet och dessutom fullt av kalkavlagringar.

Vattnet blev en tydlig illustration på det andliga liv Jesus vill se i sin församling, varmt eller kallt. Uppvärmande eller uppfriskande. Men inte ljummet och avslaget. Nästan tvåtusen år senare är Jesus hälsning lika aktuell för oss idag.

Det var också [i Antiokia] som Jesu lärjungar för första gången kallades ”kristna”, vilket antagligen var ett slags öknamn för ”de som håller sig till Kristus”, men som de kristna tog till sig som något vackert.

Hon läste Staksets bok – kom till tro på Gud

Vittnesbörd. En av dem som kommit till tro genom Sebastian Staksets bok är Linda Eriksson. Hon hade alltid lidit av ångest och tyckte att livet var meningslöst,...

Valdeltagandet avgör inriktning

Israelkommentar Det är uppenbart att valdeltagandet avgör valen i demokratiska nationer, men i Israel är procentandelen som röstar särskilt avgörande. Detta beror på...

Väktare sätts in efter prideuppståndelse

Sölvesborg. Väktare sätts in i Sölvesborgs kommunhus efter uppståndelsen kring kommunens stopp för användning av prideflaggan. Kommunchefen Lars Ericsson anser...
Mot väggen
Experterna svarar på dina frågor om kristen tro
Aktuella serier

De vanliga människornas tid

Serie Den troendes tjänst (del 1/5) Vem har en tjänst att bygga upp Kristi kropp? Jo, det är ”de heliga”, med andra ord alla troende som bygger upp kroppen. Tjänstegåvorna och de andra...

Kristen sionism från urkyrkan

Serie Kristen sionism (del 1/4): Historia I den eskatologiska förväntan var kristna judar och hednakristna under de första århundradena överens om att det judiska folket i det fysiska landet...

Nation och stat – hur ser det ut?

Serie Nationalismen (del 1/3) I dag är nationalismen på frammarsch i världen, bland annat i reaktion mot globalisering, växande migration och framväxten av övernationella...

Ledarskap och Guds tjänstegåvor

Serie Ledarskap och Guds tjänstegåvor (del 1/7) I vår tid är vi alldeles för inriktade på att enbart utbilda människor till teologer och när de tagit examen avskiljs de till tjänst, konstaterar Johnny Foglander. Vi skulle behöva lägga mycket större vikt vid att finna människors kallelse och gåvor.

Tron viktig för Truman

Serie Presidenterna och tron (del 1/7) Den 8 november är det dags för presidentval i USA, det 58:e i ordningen. I ett antal artiklar inför presidentvalet tecknar professor Kjell O. Lejon...

Designargumentet för Guds existens

Serie Argument för Guds existens (del 1/5) Detta är den första artikeln i en serie om argument för Guds existens. Vi börjar med det många menar är det starkaste vetenskapliga argumentet för...

Ett samhällsbygge på biblisk grund

Serie Samhällets pelare (del 1/8) I varje mänskligt samhälle finns ett antal områden som tillsammans formar samhällets struktur och kultur. Dessa områden kan sammanfattas som sju...

En övervinnande församling

Serie Den övernaturliga församlingen (del 1/9) Församlingen skulle vara Andens plats, Andens boning och Andens verktyg i världen. Och när Jesus lämnade den skulle församlingen fortsätta hans liv i...

Österländsk andlighet och biblisk kristendom

Serie Helighet och andlighet (del 1/4) Idag talar man mycket om spiritualitet eller en andlig dimension. Vi behöver ställa frågor om vad denna andlighet innehåller. Vi behöver efterfråga...

Korstågens blodiga bakgrund

Serie Kors­tågen (del 1/3) Under senare tid, i spåren av blodiga avrättningar och terrordåd inte endast i Mellersta Östern och Afrika, utan även i Paris och Köpenhamn, har en...

Från tabernakel till ett tredje tempel

Serie Det tredje templet (del 1/3) I en serie om tre artiklar kommer bibelläraren Dan Johansson att på Tro & liv ge ett bibliskt panorama och en historisk beskrivning av de olika...