Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Foto: TT, Illustration: Julia Nordh

Sveriges kristna under press

Kristen tro i Sverige utmanas på många olika plan. Den våg av politisk, ekonomisk och andlig globalism som rullar över världen i dag får allvarliga konsekvenser för kyrkan i Sverige. I en ny serie i skriver Lennart Magnerot om denna allvarliga situation.

Serie · Publicerad 10:09, 22 maj 2018

Sverige är ett land med dubbla ansikten: å ena sidan ett av världens mest materiellt välsignade nationer, men samtidigt ett rike i andlig kris. Detta märks inte minst gällande kristendomens allt mer försvagade ställning i samhället. I en färsk undersökning från Uppsala universitet avslöjar professor Carl Ronald Bråkenhielm siffrorna svart på vitt: Antalet kristna i Sverige har på drygt tio år minskat från tio till sju procent.

Minskningen är häpnadsväckande, och om trenden fortsätter kommer andelen kristna vara närmast omätbar – om endast 25 år!

För ett par år sedan skildrade jag frikyrkans allvarliga läge i bokenVi behöver en ny reformation. Den tillkom efter ett personligt tilltal och innehöll ett praktiskt åtgärdsprogram för kämpande församlingar. En försvagad kyrka är emellertid endast halva sanningen om den kristna trons alltmer utsatta position.

I min nya bok, Nöd för Sverige, granskas ett antal yttre faktorer, som samtliga bör leda till intensifierad bön för vårt land.

När Paulus en dag besöker Areopagen i Aten håller han en intressant predikan. Talet skildras ovanligt utförligt i Skriften och avslöjar att den kristne missionären inte bara presenterar evangeliet om Jesus Kristus. Nej, han passar även på att ge grekerna (och oss) en allmän lektion i Herrens vilja med hela mänskligheten.

Paulus klargör först att Gud skapat alla jordens folkslag. Han förklarar dessutom att Herren dragit tydliga gränser inom vilka folken ska bo. Som främsta skäl för denna gudomliga ordning fastslår Paulus att människan därigenom lättare ska kunna söka och finna Gud.

I dag rullar, tvärtemot Paulus uppenbarelse om Guds vilja, en våg av politisk, ekonomisk och andlig globalism över världen. Drömmen om en gränslös värld är dock ingalunda ny. Redan i den tredje generationen efter troshjälten Noa framträder en man med sådana ambitioner. Hans namn var Nimrod och hans målsättning uppenbar: Att genom ett enda rike bevara kontrollen över den samlade mänskligheten.

Svaret på Nimrods dröm blev staden Babel med sitt väldiga torn. I enlighet med Paulus predikan verkade Gud emellertid inte särskilt intresserad av ett bestående världsrike. Herren sände därför en plötslig språklig förvirring för att splittra mänskligheten.

I dag står enhet åter högt på den politiska och andliga dagordningen. Överstatliga unioner och globala organisationer (såsom EU och FN) får alltmer att säga till om på bekostnad av enskilda nationer och människor. Storbritanniens utträde ur EU-väldet visar dock på ett ökat motstånd till denna utveckling.

Som kristna i Sverige behöver vi särskilt verka för att de gudomliga principerna om folkslagen och deras gränser fortsatt upprätthålls i enlighet med Paulus undervisning.

Ett andra hot mot kristendomen i Sverige kommer numera från främmande trossystem. Från att biblisk tro under århundraden haft andlig ”ensamrätt” i Sverige har nu andra religioner och ett flertal nyandliga företeelser snabbt vunnit terräng i vårt land. Utmaningen ligger knappast i att svenskar aktivt konverterar till, exempelvis, islam, men den indirekta påverkan som nya religioner och alternativ andlighet nu medför är otvetydig.

Den ökade närvaron av främst islam har avslöjat en kris inom svensk kristenhet. I en undersökning som förra året redovisades i tidningen Dagen anförde 45 procent av Svenska kyrkans präster ”att kristna och muslimer vandrar mot samme Gud”. Om denna moderna teologiska hållning grundar sig på allmän svensk tolerans, eller ren okunskap, är svårt att säga.

Oavsett vilket, visar resultatet att grundläggande bibelkunskaper nu måste prioriteras bland svenska präster.

För den kristne måste varje försök till sammanblandning av Bibeln och Koranen avvisas. Skälen är djupgående och många, men låt oss peka på tre muslimska läror, som tydligt avviker från bibliska doktriner: 1. Jesu korsdöd och uppståndelse förnekas. 2. Jesus är inte Guds son (utan endast en profet). 3. Den helige Ande är inte en del av Gud.

Redan av denna korta beskrivning förstår vi att islam utgör vad Paulus skulle kalla ”ett annat evangelium”. Den kristna ståndpunkten visavi denna religion skulle därmed kunna sammanfattas i devisen: ”Älska muslimerna – men avvisa Koranen.”

Ett tredje yttre hot mot kristen tro i Sverige är den sekulära humanismen. Under ledning av Christer Sturmark har föreningen Humanisterna bedrivit en framgångsrik hetsjakt på alla konfessionella inslag i det svenska samhället.

Trots att föreningen endast har 5 000 medlemmar har den lyckats med sina antikristliga målsättningar och samtidigt lockat till sig flera kändisar och intellektuella, bland annat Björn Ulvaeus och Bengt Westerberg.

Många har försökt förena humanism med kristen tro. En av dem var den kristne tänkaren Erasmus av Rotterdam, som redan på 1500-talet gjorde sådana ansatser. Eftersom han var samtida med reformatorn Martin Luther fick han dock rättmätigt svar på tal.

Låt oss även i dag, i vårt land, likt Luther kraftfullt markera mot ideologier som placerar människan i fokus, i stället för Gud.

Från att biblisk tro under århundraden haft andlig ”ensamrätt” i Sverige har nu andra religioner och ett flertal nyandliga företeelser snabbt vunnit terräng i vårt land.

Isländsk ESC-provokation skapar kritik

Det isländska bandet Hatari, som deltog i Eurovision, hade flera gånger blivit varnade för att utföra politiska provokationer i samband med...

Israel är viktigare än Bibi Netanyahu

Israelkommentar Den intensiva debatten runt immunitetslagen är självklart inte oväntad. Det är också orsaken till att Netanyahu väntade med initiativet tills han...

Immunitetslagen central i koalitionsförhandlingarna

På onsdag om en vecka är det deadline för Benjamin Netanyahu att presentera sin nya regering. Men för närvarande går koalitions­förhandlingarna med...
Mot väggen
Experterna svarar på dina frågor om kristen tro
Aktuella serier

De vanliga människornas tid

Serie Den troendes tjänst (del 1/5) Vem har en tjänst att bygga upp Kristi kropp? Jo, det är ”de heliga”, med andra ord alla troende som bygger upp kroppen. Tjänstegåvorna och de andra...

Kristen sionism från urkyrkan

Serie Kristen sionism (del 1/4): Historia I den eskatologiska förväntan var kristna judar och hednakristna under de första århundradena överens om att det judiska folket i det fysiska landet...

Nation och stat – hur ser det ut?

Serie Nationalismen (del 1/3) I dag är nationalismen på frammarsch i världen, bland annat i reaktion mot globalisering, växande migration och framväxten av övernationella...

Ledarskap och Guds tjänstegåvor

Serie Ledarskap och Guds tjänstegåvor (del 1/7) I vår tid är vi alldeles för inriktade på att enbart utbilda människor till teologer och när de tagit examen avskiljs de till tjänst, konstaterar Johnny Foglander. Vi skulle behöva lägga mycket större vikt vid att finna människors kallelse och gåvor.

Tron viktig för Truman

Serie Presidenterna och tron (del 1/7) Den 8 november är det dags för presidentval i USA, det 58:e i ordningen. I ett antal artiklar inför presidentvalet tecknar professor Kjell O. Lejon...

Designargumentet för Guds existens

Serie Argument för Guds existens (del 1/5) Detta är den första artikeln i en serie om argument för Guds existens. Vi börjar med det många menar är det starkaste vetenskapliga argumentet för...

Ett samhällsbygge på biblisk grund

Serie Samhällets pelare (del 1/8) I varje mänskligt samhälle finns ett antal områden som tillsammans formar samhällets struktur och kultur. Dessa områden kan sammanfattas som sju...

En övervinnande församling

Serie Den övernaturliga församlingen (del 1/9) Församlingen skulle vara Andens plats, Andens boning och Andens verktyg i världen. Och när Jesus lämnade den skulle församlingen fortsätta hans liv i...

Österländsk andlighet och biblisk kristendom

Serie Helighet och andlighet (del 1/4) Idag talar man mycket om spiritualitet eller en andlig dimension. Vi behöver ställa frågor om vad denna andlighet innehåller. Vi behöver efterfråga...

Korstågens blodiga bakgrund

Serie Kors­tågen (del 1/3) Under senare tid, i spåren av blodiga avrättningar och terrordåd inte endast i Mellersta Östern och Afrika, utan även i Paris och Köpenhamn, har en...

Från tabernakel till ett tredje tempel

Serie Det tredje templet (del 1/3) I en serie om tre artiklar kommer bibelläraren Dan Johansson att på Tro & liv ge ett bibliskt panorama och en historisk beskrivning av de olika...