Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.
Romarbrevet 12:21

Världen idag

Korsvägen – en del av efterföljelsen

Kristendomens viktigaste högtid är i antågande. I hela den världsvida kyrkan uppmärksammar vi det förunderliga i att Gud inte bara kom hit till jorden som en människa – han lät sig också förnedras, torteras och dödas på ett av världshistoriens mest brutala avrättningsredskap, skriver Olof Edsinger.

Serie · Publicerad 11:31, 18 apr 2019

Korset sticker ut i jämförelse med andra religiösa symboler. Det har inget av den skönhet vi brukar söka efter när vi tar fram ett nytt, säljande ”varumärke”. Ändå står det i cent­rum både av den kristna tron och av den kristna kyrkans självförståelse – ett trotsigt tecken på en logik som går den här världens vise förbi.

Som aposteln Paulus skriver: ”Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft” (1 Kor 1:18).

Korset är den enda platsen i mänsklighetens historia där himmel och jord har fått ett fullkomligt, jämbördigt möte. På korset, säger Bibeln, lägger Gud all den här världens synd och ondska på sig själv. Men samtidigt sker också det omvända: All den himmelska världens andliga välsignelse bereds möjligheten att landa på jorden.

Eller med Paulus ord: ”Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. … Så skulle välsignelsen som Abraham fått komma till hedningarna i Jesus Kristus, så att vi genom tron skulle få den utlovade Anden” (Gal 3:13–14).

Av detta skäl är korset en berättelse också om dig och mig. Korset vittnar om en enastående och oförtjänt generositet från Guds sida – en kärlek som är beredd att gå i döden för vår skull. Men det berättar också om något som de flesta av oss helst inte vill tänka på: att synden i våra liv är något fruktansvärt, och att vår vilja att klara oss utan Gud får konsekvenser utanför vår egen kontroll.

Därför ber vi i en av kyrkans syndabekännelser: ”Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår, och har del i världens bortvändhet från dig.” Jesus dog inte bara för synden i största allmänhet – han dog för din och min skull.

Men korset är en berättelse om våra liv också på ett annat sätt. För den som väljer att göra Jesus till sin Herre kommer nämligen hans kors att vara en ständigt närvarande realitet. När vi studerar evangelierna, blir det tydligt att det som Jesus gick igenom under sina sista dagar var ett koncentrat av vad han hade mött redan under sin offentliga tjänst.

Mitt i de fantastiska berättelserna om Jesu undervisning, underverk och möten med människor, finns nämligen ett ständigt närvarande element av fiendskap. Bara i Johannesevangeliet kan vi läsa om hur Jesus blir bortstött av sin familj, får sitt rykte nedsvärtat, anklagas för att vara besatt, hotas med arrest och till och med stening. 

Och det chockerande är alltså att Jesu budskap till sina lärjungar är att samma reaktioner kommer att bli följden av deras eget beslut att följa honom. I sitt avskedstal till de tolv säger han: ”Hade ni tillhört världen, skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag sagt: Tjänaren är inte större än sin herre. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er” (Joh 15:19–20).

I ett annat sammanhang säger Jesus: ”Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge” (Luk 14:27). 

Korsets mönster i de troendes liv kan av detta skäl inte komma som en överraskning. Varje människa som väljer Jesus som sin Herre behöver ta med också lidandet i sina beräkningar. Långfredagens budskap handlar även om dig och mig.

Samtidigt är det förstås viktigt att säga att uttrycken för detta lidande kan variera. Precis som för Jesus kan det handla om martyrdöden. Alla utom en ur hans närmaste lärjungakrets skulle trots allt gå detta öde till mötes. Antalet blodsvittnen under kyrkans historia beräknas till svindlande 60 miljoner – av vilka nästan två tredjedelar miste livet under 1900-talet!

I vår del av världen har vi varit förskonade från de mer brutala formerna av Kristuslidande. Men även här finns det ett korsbärande att räkna med. Ett av de vanligaste är den ensamhet som ligger i att vara kristen i en sekulär miljö. Liksom de missförstånd vi kan möta för att vår världsbild och våra prioriteringar är annorlunda, jämfört med våra vänner och arbetskamrater som inte delar vår tro.

Det finns ett utanförskap, en skam, en förvirring som hör samman med att vara Jesu Kristi lärjunge – också i Sverige i dag. Ett lidande som tar sig uttryck i att inte bli förstådd, inte accepterad, inte älskad.

När vi möter denna typ av reaktioner får vi påminna oss om att allt är som det ska. Vi får styrka både oss själva och våra nära och kära med att ”tjänaren är inte förmer än sin herre”. Inte så att vi ska börja  söka lidandet, eller bete oss illa och på så sätt dra på oss omgivningens förakt. Men om vi följer vår Mästare i spåren kommer vi ofelbart att smaka också på hans kors.

Som det så kärnfullt slås fast av Paulus: ”Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda” (2 Tim 3:12).

Varje människa som väljer Jesus som sin Herre behöver ta med också lidandet i sina beräkningar.

Professor: ”Många patienter kommer att väljas bort”

Coronapandemin. Vården kan behöva välja bort patienter som har goda utsikter att klara sig. Det säger Lars Sandman,... fredag 3/4 15:16

Aftonbladetkrönikör: Jag knäppte mina händer

Coronapandemin. I tider av kris söker sig människor mot Gud. Britta Svensson, krönikör på Aftonbladet, berättar om... fredag 3/4 10:55

Kyrkan kan inte försvara den fria aborten

Ledare Grunden för den kristna inställningen i abortfrågan är den skapelsesyn och människosyn som... lördag 4/4 00:00

Deir Yassin – myten som bidrog till de palestinska flyktingarna

Israelkommentar Myten om den så kallade massakern i den ”fredliga” arabiska byn Deir Yassin i april 1948, strax... torsdag 2/4 00:00

Döljer Jesus sanningen för vissa?

Mot väggen I Bibeln står det på flera ställen att Jesus säger att han talade i liknelser för att vissa...

Bön under svåra tider

Bönekrönika Vi lever i omskakande tider just nu. Stora delar av hela jordens befolkning berörs direkt eller...

Det är när det är som mörkast som ljuset har möjlighet att lysa som starkast.

Inför söndag Jesaja 56:6–8 I Jesaja kapitel 56 och vers 7 säger Gud något som gör det tydligt att alla...