Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Frikyrkan var långt, långt före den svenska staten med förståelsen av att vi lever i en global värld där vi måste dela med oss av det goda till andra. Foto: TT

Frikyrkan och globaliseringen

Frikyrkan var långt före svenska staten med förståelsen av att vi lever i en global värld, där vi måste dela med oss av det goda till andra. Under 2018 uppmärksammades Denis Mukwege med nobelpris, vilket exemplifierar en fantastiskt fin frikyrklig missionsinsats. Men svensk media hyllar som regel knappast frikyrkans missionärer. Bilden förmedlas gärna att frikyrkomissionärer är inkrökta fundamentlister, skriver Pascal Andréasson.

Serie · Publicerad 10:42, 23 jan 2019

I allt högre grad kommer nationer i dag till korta inför nationsöverskridande problem, och politiker famlar efter lösningarna. De globala frågorna, som exempelvis migration, miljö och ekonomi, sätter alltmer dagordningen. Många talar också om behovet av en ny global världsordning, samtidigt som sådana tankar möter ett allt starkare motstånd. Vi upplever informationskrig mellan länder och tilltagande nationalistiska krafter inom länder, och vi lever i en alltmer polariserad värld präglad av stridigheter, starka åsikter och oförsonlighet. 

Nationalstaten är en ung företeelse, bara ett par hundra år. Upp­lys­nings­mäniskorna på 1700-talet såg sig som globala medborgare med en mission att upplysa hela världen. Vetenskapsmän på 1800-talet delade generöst kunskaper med varandra över alla nationsgränser, men i och med första världskriget, och inte minst Manhattanprojektet (konstruktionen av den första atombomben), knöts forskningslojaliteten till den egna nationen.

För att ta del av allt innehåll på hemsidan behöver du ha en prenumeration på Världen idag.

Ingen prenumeration?

Prova Världen idag gratis i en månad

Har du inget lösenord?

För att du som prenumerant ska kunna logga in på vår hemsida behöver du först välja ett eget lösenord. Detta gör man i vår digitala kundtjänst. Tveka inte att kontakta kundtjänst om du har några frågor.

Valdeltagandet avgör inriktning

Israelkommentar Det är uppenbart att valdeltagandet avgör valen i demokratiska nationer, men i Israel är procentandelen som röstar särskilt avgörande. Detta beror på...

Sötpotatis – en gröda med svensk potential

Visst älskar sötpotatisen värme, men kan Kanada så kan vi. Den svenska sötpotatisen har potential, enligt Sveriges lantbruksuniversitet.
Mot väggen
Experterna svarar på dina frågor om kristen tro
Aktuella serier

De vanliga människornas tid

Serie Den troendes tjänst (del 1/5) Vem har en tjänst att bygga upp Kristi kropp? Jo, det är ”de heliga”, med andra ord alla troende som bygger upp kroppen. Tjänstegåvorna och de andra...

Kristen sionism från urkyrkan

Serie Kristen sionism (del 1/4): Historia I den eskatologiska förväntan var kristna judar och hednakristna under de första århundradena överens om att det judiska folket i det fysiska landet...

Nation och stat – hur ser det ut?

Serie Nationalismen (del 1/3) I dag är nationalismen på frammarsch i världen, bland annat i reaktion mot globalisering, växande migration och framväxten av övernationella...

Ledarskap och Guds tjänstegåvor

Serie Ledarskap och Guds tjänstegåvor (del 1/7) I vår tid är vi alldeles för inriktade på att enbart utbilda människor till teologer och när de tagit examen avskiljs de till tjänst, konstaterar Johnny Foglander. Vi skulle behöva lägga mycket större vikt vid att finna människors kallelse och gåvor.

Tron viktig för Truman

Serie Presidenterna och tron (del 1/7) Den 8 november är det dags för presidentval i USA, det 58:e i ordningen. I ett antal artiklar inför presidentvalet tecknar professor Kjell O. Lejon...

Designargumentet för Guds existens

Serie Argument för Guds existens (del 1/5) Detta är den första artikeln i en serie om argument för Guds existens. Vi börjar med det många menar är det starkaste vetenskapliga argumentet för...

Ett samhällsbygge på biblisk grund

Serie Samhällets pelare (del 1/8) I varje mänskligt samhälle finns ett antal områden som tillsammans formar samhällets struktur och kultur. Dessa områden kan sammanfattas som sju...

En övervinnande församling

Serie Den övernaturliga församlingen (del 1/9) Församlingen skulle vara Andens plats, Andens boning och Andens verktyg i världen. Och när Jesus lämnade den skulle församlingen fortsätta hans liv i...

Österländsk andlighet och biblisk kristendom

Serie Helighet och andlighet (del 1/4) Idag talar man mycket om spiritualitet eller en andlig dimension. Vi behöver ställa frågor om vad denna andlighet innehåller. Vi behöver efterfråga...

Korstågens blodiga bakgrund

Serie Kors­tågen (del 1/3) Under senare tid, i spåren av blodiga avrättningar och terrordåd inte endast i Mellersta Östern och Afrika, utan även i Paris och Köpenhamn, har en...

Från tabernakel till ett tredje tempel

Serie Det tredje templet (del 1/3) I en serie om tre artiklar kommer bibelläraren Dan Johansson att på Tro & liv ge ett bibliskt panorama och en historisk beskrivning av de olika...