Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Frikyrkan var långt, långt före den svenska staten med förståelsen av att vi lever i en global värld där vi måste dela med oss av det goda till andra. Foto: TT

Frikyrkan och globaliseringen

Frikyrkan var långt före svenska staten med förståelsen av att vi lever i en global värld, där vi måste dela med oss av det goda till andra. Under 2018 uppmärksammades Denis Mukwege med nobelpris, vilket exemplifierar en fantastiskt fin frikyrklig missionsinsats. Men svensk media hyllar som regel knappast frikyrkans missionärer. Bilden förmedlas gärna att frikyrkomissionärer är inkrökta fundamentlister, skriver Pascal Andréasson.

Tro och liv-serie · Publicerad 10:42, 23 jan 2019

I allt högre grad kommer nationer i dag till korta inför nationsöverskridande problem, och politiker famlar efter lösningarna. De globala frågorna, som exempelvis migration, miljö och ekonomi, sätter alltmer dagordningen. Många talar också om behovet av en ny global världsordning, samtidigt som sådana tankar möter ett allt starkare motstånd. Vi upplever informationskrig mellan länder och tilltagande nationalistiska krafter inom länder, och vi lever i en alltmer polariserad värld präglad av stridigheter, starka åsikter och oförsonlighet. 

Nationalstaten är en ung företeelse, bara ett par hundra år. Upp­lys­nings­mäniskorna på 1700-talet såg sig som globala medborgare med en mission att upplysa hela världen. Vetenskapsmän på 1800-talet delade generöst kunskaper med varandra över alla nationsgränser, men i och med första världskriget, och inte minst Manhattanprojektet (konstruktionen av den första atombomben), knöts forskningslojaliteten till den egna nationen.

Redan prenumerant? Logga in för att läsa hela artikeln.
En månad gratis!
Läs allt du vill med Världen idag DIGITAL
Du får tillgång till:
✓  Samtliga artiklar på varldenidag.se
✓  E-tidningen fyra dagar i veckan
✓  Digitala korsord

Sveriges inställning liknar bosättarnas – allt eller inget

Israelkommentar Trots att Israels regering i skrivande stund, tisdag morgon den sjunde juli, ännu inte i detalj har... torsdag 9/7 00:00

Sverige behöver en kristen ”68-rörelse”

Ledare Har du känt dig frustrerad över att dina barn i skolbänken drillas i idéer och värden som strider... torsdag 9/7 00:00

Hans Sundberg – min bakgrund

John Wimber och Vineyard i Sverige (del 2/10). På Fjellstedtska skolan blev Hans andedöpt och började lära känna Andens liv. Han låter vuxendöpa... torsdag 9/7 12:00

Pandemin tär på Svenska kyrkans kassa

Svenska kyrkan. Coronapandemin slår hårt mot Svenska kyrkans intäkter från kyrkoavgifterna. Resultatet: närmare 1,6... onsdag 8/7 18:36
E-tidning
Senaste magasinen