HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Vintergatan. Foto: Pixabay

Evolutionsteorier måste också granskas kritiskt

Konflikten mellan tro och vetenskap ska inte ska lösas genom att Bibelns texter tolkas symboliskt. I stället bör både Bibelns och naturens ”bok” läsas sida vid sida, i medvetenhet om att naturvetenskap inte bara utgörs av observationer och fakta, utan även av hypoteser och teorier som bygger på filosofiska utgångspunkter och ställningstaganden, skriver Göran Schmidt.

Serie · Publicerad 10:55, 10 jul 2018

Det är många som är övertygade om att evolutionsteorin är bevisad. Det framgår med all tydlighet om man bläddrar i en lärobok i biologi eller läser Illustrerad Vetenskap eller ser naturprogram på tv. På senare tid ofta även när man lyssnar till sin pastor som predikar.

Som kristna har vi tidigare av tradition haft en skeptisk syn på evolutionen. Vi har tyckt att den krockar med Första Mosebokens beskrivning av världens och livsformernas uppkomst, inklusive oss människor – Guds avbild.

Men den saken har förändrats. En ökande andel troende lutar numera åt att evolutionen var och är Guds skapelsemetod. Kanske inte främst för att man är så insatt i sakfrågorna, men det stod så i skolböckerna och lärarna och ”experterna” säger att modern forskning bevisar det. Varför skulle vi annars vara så lika apor? Så många duktiga professorer världen över kan väl knappast ha fel? Och trots allt är väl Bibeln ingen lärobok i vare sig biologi eller fysik eller historia?

Innan vi går vidare bör vi kanske av omtanke om den läsare som inte är så uppdaterad, berätta vad som menas med evolution: Evolutionsteorin är föreställningen att en ensam, primitiv ur-organism spontant och i enlighet med slumpen och naturens lagar under loppet av miljoner och miljarder år omvandlats till fjärilar, makrillar, orkidéer och människor. Och en hel del annat.

Varför kristen evolutionstro?

Det finns säkert många anledningar till denna förskjutning i synen på vårt ursprung, men de främsta av dem är två: 

Den första är läroplanens ökade betoning på att befästa en så kallad naturvetenskaplig världsbild hos våra barn och unga. Därför anstränger sig läromedelsförfattare till det yttersta för att impregnera sina läromedel i biologi med hänvisningar till evolutionen, naturalismens egen skapelseberättelse. Och eftersom läromedlen i hög grad styr lärares undervisning kommer eleverna att präglas i ett evolutionärt tänkande redan från tidiga åldrar, oavsett om dessa kommer från troende sammanhang eller inte. 

Den andra orsaken är Francis Collins, en välmeriterad amerikansk kristen läkare och genetiker som i sin bok ”Guds språk – när vetenskapen möter tron” argumenterar för att kristna bör införliva den biologiska evolutionen i den kristna teologin och världsbilden. Förmodligen finns Collins bok inte bara i mångas bokhyllor, utan dessutom som referenslitteratur på snart sagt varje bibelskola och präst-/pastorsutbildning i vårt land. 

En sak är given – om evolutionen verkligen är ett faktum måste vi kristna och bibeltroende naturligtvis i ärlighetens namn göra som Collins och hans organisation Biologos Foundation förespråkar: Ta tjuren vid hornen och omtolka Bibelns tal om sex skapelsedagar, ett första människopar, ett historiskt syndafall och en global syndaflod, till någonting helt annat. Något som går att förena med den naturalistiska världsbilden och de tidsperspektiv den förutsätter. När Bibeln har en berättelse och naturvetenskapen en annan behöver nämligen en av dem omtolkas. Det blir av någon anledning sällan eller aldrig naturvetenskapens.

Vi i föreningen Genesis har alltid hävdat att konflikten mellan tro och vetenskap inte ska lösas genom att Bibelns texter tolkas symboliskt. I stället bör både Bibelns och naturens ”bok” läsas sida vid sida, i medvetenhet om att naturvetenskap inte bara utgörs av observationer och fakta, utan även av hypoteser och teorier som bygger på filosofiska utgångspunkter och ställningstaganden. Det är nämligen inte Bibeln och naturvetenskapen som befinner sig på kollisionskurs, utan Bibeln och det slags hypoteser som utgår från att Gud inte existerar, alternativt har valt eller saknar makt att påverka vad som sker i den naturliga världen.

I några artiklar kommer vi därför att presentera ett antal goda skäl för Sveriges kristenhet att stå upp för en lika radikal skapelsetro som Jesus och de första apostlarna bekände sig till.

Är då evolutionen ett faktum?

Svaret är nej!

Men det innebär inte att allting som ingår i det vetenskapliga evolutionsbegreppet är felaktigt. Organismer förändras faktiskt. Naturen är inte statisk, och arter förändras genom både kända och okända mekanismer på ibland förvånande kort tid. Modern evolutionsdebatt handlar om skillnader i synen på om det finns skäl att tro att variationen har gränser eller inte. Evolutionsföreträdare hävdar att det inte finns några sådana och menar att en bakterie verkligen kan utvecklas spontant till en människa om bara stegen är tillräckligt små och många och tiden tillräcklig. Vi evolutionskritiker säger ja till variationen så länge det finns evidens för den, men säger nej till evolutionistiska spekulationer om utveckling som saknar annat stöd än ”evolutionens självskrivna faktum”.

Mutationer och selektion – ”evolutionens drivkrafter”

DNA – livets ”dataprogram” – förvandlar ägg till kycklingar och andra ägg till människor, till synes ”av sig själv”. Slumpen kan förorsaka förändringar i DNA-koden. Sådana förändringar kallas ”mutationer”. Mutationer kan vara antingen skadliga, ”neutrala”, eller fördelaktiga. Om en individ drabbas av en skadlig mutation kommer individen att missgynnas, och om mutationen är fördelaktig så gynnas individen i förhållande till andra individer i populationen. I det senare fallet är chansen större att individen får en förhållandevis friskare eller större avkomma (fler ”ungar”). Denna så kallade selektion (naturligt urval) gör att de fördelaktiga generna kommer att bli allt vanligare i populationen. Och därmed, menar man, har evolutionen tagit ett litet steg framåt-uppåt.

Vad finns det för problem med det här resonemanget? Måste inte vår likhet med aporna tolkas som evolutionärt släktskap? Och bevisar inte fossilen att evolutionen ägt rum?

Det kommer vi att utveckla i de kommande texterna i denna artikelserie.

Dagen efter katastrofen – men före jublet

Ledare Under en vecka på året blir de vanliga samtidspolitiska diskussionerna jämförelsevis små. Frågor som annars utlöser stora och infekterade debatter...

Trollkonstnären Netanyahu

Det israeliska valet är över och resultatet blev som förväntat en seger för högersidan. Netanyahu lyckades till och med leda Likud till att bli det...
Mot väggen
Experterna svarar på dina frågor om kristen tro
Aktuella serier

De vanliga människornas tid

Serie Den troendes tjänst (del 1/5) Vem har en tjänst att bygga upp Kristi kropp? Jo, det är ”de heliga”, med andra ord alla troende som bygger upp kroppen. Tjänstegåvorna och de andra...

Kristen sionism från urkyrkan

Serie Kristen sionism (del 1/4): Historia I den eskatologiska förväntan var kristna judar och hednakristna under de första århundradena överens om att det judiska folket i det fysiska landet...

Nation och stat – hur ser det ut?

Serie Nationalismen (del 1/3) I dag är nationalismen på frammarsch i världen, bland annat i reaktion mot globalisering, växande migration och framväxten av övernationella...

Ledarskap och Guds tjänstegåvor

Serie Ledarskap och Guds tjänstegåvor (del 1/7) I vår tid är vi alldeles för inriktade på att enbart utbilda människor till teologer och när de tagit examen avskiljs de till tjänst, konstaterar Johnny Foglander. Vi skulle behöva lägga mycket större vikt vid att finna människors kallelse och gåvor.

Tron viktig för Truman

Serie Presidenterna och tron (del 1/7) Den 8 november är det dags för presidentval i USA, det 58:e i ordningen. I ett antal artiklar inför presidentvalet tecknar professor Kjell O. Lejon...

Designargumentet för Guds existens

Serie Argument för Guds existens (del 1/5) Detta är den första artikeln i en serie om argument för Guds existens. Vi börjar med det många menar är det starkaste vetenskapliga argumentet för...

Ett samhällsbygge på biblisk grund

Serie Samhällets pelare (del 1/8) I varje mänskligt samhälle finns ett antal områden som tillsammans formar samhällets struktur och kultur. Dessa områden kan sammanfattas som sju...

En övervinnande församling

Serie Den övernaturliga församlingen (del 1/9) Församlingen skulle vara Andens plats, Andens boning och Andens verktyg i världen. Och när Jesus lämnade den skulle församlingen fortsätta hans liv i...

Österländsk andlighet och biblisk kristendom

Serie Helighet och andlighet (del 1/4) Idag talar man mycket om spiritualitet eller en andlig dimension. Vi behöver ställa frågor om vad denna andlighet innehåller. Vi behöver efterfråga...

Korstågens blodiga bakgrund

Serie Kors­tågen (del 1/3) Under senare tid, i spåren av blodiga avrättningar och terrordåd inte endast i Mellersta Östern och Afrika, utan även i Paris och Köpenhamn, har en...

Från tabernakel till ett tredje tempel

Serie Det tredje templet (del 1/3) I en serie om tre artiklar kommer bibelläraren Dan Johansson att på Tro & liv ge ett bibliskt panorama och en historisk beskrivning av de olika...