Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Foto: Julia Nordh

En övervinnande församling

Församlingen skulle vara Andens plats, Andens boning och Andens verktyg i världen. Och när Jesus lämnade den skulle församlingen fortsätta hans liv i världen, skriver Anders Gerdmar. Senare förstod lärjungarna att församlingen – rent etniskt och geografiskt – hade en större kallelse, och skulle nå längre, än de initialt anat.

Serie · Publicerad 12:05, 4 jul 2016

Den övernaturliga församlingen (del 1/9) Scenen är Caesarea Filippi, där Jesus står, kanske framför den stora vackra rödaktiga klippan som man inte kan missa när man kommer dit. Han vet att detta är vändpunkten i hans tjänst. Hittills har han varit en herde för Israels sargade får. Han har gått från stad till stad och by till by, förkunnat riket, undervisat om Guds vilja, botat sjuka och kastat ut onda andar. Nu vet han att änden för hans liv och hans jordiska tjänst var nära.

Lärjungarna vet ingenting, och nu presenterar han hur hans verk på jorden ska fortsätta: Jag ska bygga min församling (hebr. qahal) och dödsrikets portar ska inte vara församlingen övermäktiga!

Oj! Lärjungarna var vana vid att Israel var en jordisk qahal, som var hela folket församlat till gudstjänst, till strid eller till viktiga beslut.

Men nu talar Jesus om något nytt, min församling; i den grekiska texten är min betonat. Lärjungarna visste också att Israels qahal var en militär makt, men nu talar Jesus om att inte ens dödsrikets portar ska kunna stå emot församlingen.

Ett närliggande exempel är en sådan borg som Herodes byggde, som var närmast ointaglig. Men hur ointagliga än dödsrikets portar var så sa Jesus att hans församling, på grekiska ekklesia, skulle kunna besegra dem.

Från detta ”instiftelseord”, som är det enda (!) Jesus tydligt säger om församlingen, förstår vi direkt att församlingen är övernaturlig. Den opererar inte bara i den synliga världen utan i den osynliga. Och församlingen är inte bara en gemenskap – det är den verkligen och vi återkommer till det – utan en segrande, övernaturlig gemenskap.

För Jesus var detta viktigt. Sista tiden, ja, till och med hans sista timmar, fyllde han med undervisning och bön om det som skulle vara denna församlings livsstil. Ett liv i kärlek, ett liv i bön, och ett liv i Anden (Joh 13–17). Jesus säger till och med: Det är bra för er att jag går bort för om jag inte går bort kommer inte hjälparen, den helige Ande, till er (Joh 16:7). Jag upphör aldrig att förundras över detta: Det är bättre att leva ett liv i Anden än att, som lärjungarna, vandra med Jesus!

”Gå ut till hela världen och gör alla folk till lärjungar" (Matt 28:19). ”Detta evangelium om riket ska förkunnas för alla folk, sedan ska änden komma” (Matt 24:14). Det hade också med Anden att göra, det var Anden som skulle göra detta möjligt; ”när den helige Ande kommer över er ska ni bli mina vittnen” (Apg 1:8).

Detta är det Jesus säger om församlingen, om hur Anden skulle komma och vara närvarande och om hur församlingen skulle nå till jordens yttersta gräns.

I denna första fas har Jesus fått det han sa. Den kristna församlingen har verkligen överlevt en rad världsliga imperier, och fastän fienden gång på gång ansträngt sig för att krossa och utrota församlingen i de förföljelser som skett har han inte lyckats. Hon har också överlevt alla villfarelser och all korruption inifrån, och även om hon är sargad, så finns det hopp.

Jag är övertygad om att Gud tänker segra i och genom församlingen. Lammets bröllopsmåltid förbereds i himlen och där kommer Jesus Kristus att fira bröllop med bruden.

Men, säger du, församlingen har ju så mycket problem. Ser vi med våra egna ögon på de erfarenheter vi har av församling kanske vi misströstar. Det är därför vi behöver den bibliska bilden av en församling utan fläck och skrynkla, en församling som är beredd för brudgummen, en församling som är övermäktig när fienden attackerar.

Det är för att ge denna gudsvision av församlingen jag i några artiklar vill beskriva vad församlingen är, vad som är församlingens uppgift och hur församlingen är tänkt att fungera.

Men innan dess: vad ligger i de olika orden för församling?

Ordet Jesus använder, troligen i grekisk översättning, är som nämnts ekklesia, och det ordet översätter qahal i det grekiska Gamla testamentet. Om han använde det arameiska ordet var det qehala.

I Gamla testamentet finns uttrycket qahal JHVH, som betyder Herrens församling. När denna qahal samlas är det bland annat för ta emot Guds ord (5 Mos 9:10), för krig, för tillbedjan, för viktiga beslut. Nu är det Jesu församling som ska göra detta. Ett annat ord är kyrka, som kommer av kyriake, det som tillhör Herren, men det finns inte i Bibeln. Internationellt används church där vi på svenska använder både kyrka och församling.

Det är viktigt att veta vad orden signalerar när vi hör eller använder dem. För orden bär med sig bilder från våra upplevelser. Men bara om vi har Guds bild kan vi se en verklig reformation.

Detta är det Jesus säger om församlingen, om hur Anden skulle komma och vara närvarande och om hur församlingen skulle nå till jordens yttersta gräns.

Biblar undantas i handelskriget

USA Det pågår ett handelskrig mellan USA och Kina, vilket skapat oro också hos kristna aktörer. En stor del av USA:s, och hela världens, biblar och andra...

Rätt gensvar på globalism och nödtid

Gästledare Villkoren för människors liv på jorden håller på att förändras på ett kritiskt och avgörande sätt, som alla känner av utan att riktigt veta hur man...
Mot väggen
Experterna svarar på dina frågor om kristen tro
Aktuella serier

De vanliga människornas tid

Serie Den troendes tjänst (del 1/5) Vem har en tjänst att bygga upp Kristi kropp? Jo, det är ”de heliga”, med andra ord alla troende som bygger upp kroppen. Tjänstegåvorna och de andra...

Kristen sionism från urkyrkan

Serie Kristen sionism (del 1/4): Historia I den eskatologiska förväntan var kristna judar och hednakristna under de första århundradena överens om att det judiska folket i det fysiska landet...

Nation och stat – hur ser det ut?

Serie Nationalismen (del 1/3) I dag är nationalismen på frammarsch i världen, bland annat i reaktion mot globalisering, växande migration och framväxten av övernationella...

Ledarskap och Guds tjänstegåvor

Serie Ledarskap och Guds tjänstegåvor (del 1/7) I vår tid är vi alldeles för inriktade på att enbart utbilda människor till teologer och när de tagit examen avskiljs de till tjänst, konstaterar Johnny Foglander. Vi skulle behöva lägga mycket större vikt vid att finna människors kallelse och gåvor.

Tron viktig för Truman

Serie Presidenterna och tron (del 1/7) Den 8 november är det dags för presidentval i USA, det 58:e i ordningen. I ett antal artiklar inför presidentvalet tecknar professor Kjell O. Lejon...

Designargumentet för Guds existens

Serie Argument för Guds existens (del 1/5) Detta är den första artikeln i en serie om argument för Guds existens. Vi börjar med det många menar är det starkaste vetenskapliga argumentet för...

Ett samhällsbygge på biblisk grund

Serie Samhällets pelare (del 1/8) I varje mänskligt samhälle finns ett antal områden som tillsammans formar samhällets struktur och kultur. Dessa områden kan sammanfattas som sju...

En övervinnande församling

Serie Den övernaturliga församlingen (del 1/9) Församlingen skulle vara Andens plats, Andens boning och Andens verktyg i världen. Och när Jesus lämnade den skulle församlingen fortsätta hans liv i...

Österländsk andlighet och biblisk kristendom

Serie Helighet och andlighet (del 1/4) Idag talar man mycket om spiritualitet eller en andlig dimension. Vi behöver ställa frågor om vad denna andlighet innehåller. Vi behöver efterfråga...

Korstågens blodiga bakgrund

Serie Kors­tågen (del 1/3) Under senare tid, i spåren av blodiga avrättningar och terrordåd inte endast i Mellersta Östern och Afrika, utan även i Paris och Köpenhamn, har en...

Från tabernakel till ett tredje tempel

Serie Det tredje templet (del 1/3) I en serie om tre artiklar kommer bibelläraren Dan Johansson att på Tro & liv ge ett bibliskt panorama och en historisk beskrivning av de olika...