Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk.
2 Korintierbrevet 9:8

Världen idag

”Makten är fortfarande i Jesu händer”

Med låten ”Han är min sång och min glädje” slog han igenom på allvar i Sverige och vann hela svenska folkets hjärtan. Sedan 1980 bor han och hustrun Evie i USA. Världen idag har, i samband med ett Sverigebesök, mött Pelle Karlsson för att samtala om den andliga situationen i Sverige och om väckelse. Men också om risken att ta ära åt sig själv i samband med framgång.

Reportage · Publicerad 13:34, 19 aug 2016

I över 35 år har de bott i USA, men delar av familjen bor kvar i Sverige, så Pelle och Evie Karlsson försöker följa utvecklingen i det gamla hemlandet så gott det går. Det är en blandad bild han ger av den andliga situationen.

– Min bild har varit att landet varit i en utförsbacke, även på den tid jag arbetade i Sverige som evangelist och pastor, och det går fortfarande utför.

För ett par år sedan, när han besökte Pingstkyrkan i Jönköping, talade han med nöd över situationen i Sverige, efter att ha tagit del av statistik som beskrev Sverige som världens mest sekulariserade nation.

– Det berörde mig i hjärtat att Sverige, där vi har fått höra Guds röst och uppleva kraften från den Helige Ande, i dagens läge har blivit utsett till världens mest sekulariserade land. Det berörde mig starkt, måste jag säga. Men det gjorde att jag ropar ännu högre att Gud ska röra vid nationen.

Han berättar om ett bibelord som har berört honom den senaste tiden. Det är hämtat från Jeremia 32, där Jerusalem är omringat av babylonierna. I den engelska översättningen står det: ”de har vänt ryggen åt mig, inte sitt ansikte”.

– Det grep tag i mig, att de hade vänt ryggen åt Herren. Han är med oss, han är på rätt plats, han är i rummet, men han är ointressant för oss. Vi vänder honom ryggen, vi sysslar med andra grejer, medan han finns i bakgrunden.

Guds verk har nästan blivit en social funktion, i formen av en förening eller klubb med likasinnade, menar han.

– Man samlas för att göra gudstjänster, men möten har blivit produktioner av musik och alla möjliga andra saker, som är fantastiskt bra och som Gud använder när han utför sitt verk, men på något sätt har vi mera vänt ryggen mot det som verkligen gäller. Det tror jag är situationen i Sverige.

Samtidigt vill han vara ödmjuk inför situationen, eftersom han betraktar den på lite avstånd. Och situationen är inte heller unik för Sverige, menar han. Men lösningen ligger i att Guds folk vänder sina ansikten till Herren.

– Vi måste vända oss till Gud igen, vända vårt ansikte till honom, se honom i ögonen, visa att Gud är i centrum. Då kan hans nåd lysa över oss och hans verk utföras. Det tror jag är början till väckelse.

Väckelse är ett ord Pelle Karlsson återkommer ofta till. Och han både ber om och tror på att Sverige kan få uppleva ”en enorm väckelse”.

– Det är en ständig bön hos oss att Herren ska komma på ett mäktigt sätt, resa upp sin församling och komma med en väckelse där människor får uppleva Gud på ett helt annat sätt.

Pelle och Evie besöker många platser i världen och han konstaterar att det är mycket bön som pågår i Sverige, Norge och hela Skandinavien. Till bedjarna i Sverige vill han förmedla tro och lugn i bönen.

– I Guds rike är det aldrig någon panik, men det är ofta utökad fokusering på grund av närvarande behov. Vi kan be med frid och lugn i vår ande, hur mycket fienden än bråkar. Jesus har all auktoritet och i hans tid kommer bönesvaret.

För trots tilltagande sekularisering tror han att väckelse är möjlig.

– Det har inget att göra med hur det ser ut i världen, utan det handlar om hur vi ger Guds Ande möjlighet att göra sitt jobb att överbevisa om synd, rättfärdighet och dom. När överbevisningen om synd kommer blir det väckelse. Då faller människor ner inför Gud, då de ser hur det är att vara borta från Gud.

Han är försiktig med att göra några uttalanden, eller ge råd, till kristna ledare i Sverige. ”Jag kan bara ge ett personligt vittnesbörd”, som han uttrycker det. Han nämner sedan tre områden, där ledarskapet i Guds församling är särskilt utmanade. Ledare frestas att ta ära åt sig själva, att ta kontroll utifrån sin position och att handskas fel med pengar.

Bibelversen ”Nu lever inte mer jag utan Kristus lever i mig” tror han är svaret på alla dessa utmaningar. Men det är förstås ingen fysisk död han talar om. Han beskriver i stället en död som har att göra med ödmjukhet, ett totalt beroende av Gud, att inte framhäva sig själv på något sätt eller i någon form. Att man totalt lägger ner sitt liv inför Gud.

– Den som är död kan inte ta äran för sig själv, den som är död kan inte kontrollera någonting och den som är död kan inte kontrollera pengar på något sätt, utan det är liksom borta, förklarar han.

Den som vill vara en stor ledare måste alltså vara allas tjänare, och inte själv sträva efter att bli betjänad, säger han. Något som förstås krockar med en individualistisk kultur.

– Det är det värsta för den köttsliga människan, att vara ingenting. Men det är alltså exemplet från Jesus, som inte vakade över sin jämställdhet med Gud.

I människors ögon kan ett sådant förhållningssätt framstå som galet, men i Guds ögon framstår det i stället som vishet, menar Pelle.

– Och detta är i så fall en liten vägvisning till alla, som jag i all min ofullkomlighet försöker följa och som jag tror är en otrolig hemlighet. Men det kostar allt för köttet, tillägger han.

För ungefär fyrtio år sedan släppte Pelle Karlsson sången ”Jesus har makt”. Strofer som ”Makten är i Jesu händer, allt är honom underlagt” och ”Frukta ej du Guds församling, Herrens Ande bor i dig” har sedan dess sjungits i både gudstjänster och bönemöten. Och budskapet är lika aktuellt i dag som när sången skrevs, menar Pelle.

– Ja, det är inte en sång, utan ett evigt budskap som råkar vara en liten sång också. Makten är verkligen i Jesu händer, allt är honom underlagt. Detta lever jag verkligen i, säger han och berättar att han och Evie sjöng just den sången tillsammans i hemmet så sent som för någon dag sedan.

Huruvida de kommer tillbaka till Sverige för att hjälpa till och göra en insats är en av dessa saker som är ”honom underlagt”.

– Vi får tro att den Helige Ande leder oss. Det har han lovat att göra och vi får tro att stegen kommer att läggas rätt, säger han lugnt. Nya saker kommer och om exempelvis en tjänst i Sverige, kanske på ett större sätt eller på ett mer närvarande sätt, ligger framför, det vet jag inte i dag.

Han tar Paulus som exempel, som ibland inte visste på kvällen vad som skulle ske nästa dag.

– Plötsligt sa Gud till honom: "Gå dit, genom den dörren", och plötsligt blev det något nytt för honom med väldigt kort varsel och det vill jag alltid vara beredd på. Om jag mot all förmodan skulle skriva en bok om mina upplevelser skulle det vara många intressanta saker om hur Gud leder.

Att Pelle Karlsson skulle slå igenom som sångare och musiker var till exempel inte alls planerat.

– Jag har aldrig studerat musik och jag kan inte ens läsa noter, utan det är en sådan sak som Gud bara gav. Jag kunde bara sätta igång och spela och sjunga och så kom det ena med det andra och plötsligt låg jag på topplistorna, förklarar han.

Med låten ”Han är min sång och min glädje” slog han igenom i de breda folklagren och blev Pelle Karlsson med hela svenska folket. Men redan innan dess, med den framgång han levde i, hade han blivit utmanad av Gud: skulle han ta äran åt sig själv, eller skulle han förhärliga Gud?

– Gud ställde mig vid ett vägskäl och frågade mig om jag ville förhärliga mig själv eller om jag ville använda detta för hans syften och förhärliga honom. När man, som jag tror i alla fall, i någon form valde rätt väg inför Gud, då hamnar man utanför bilden. Man blir bara ett redskap, ett verktyg, man är inte något annat.

Ett redskap för Gud vill han fortsätta vara, trots att pensionsstrecket – med svenska mått mätt – redan är passerat.

– Ja, några pensionärer blir vi aldrig, säger han och ler.

Jag kunde bara sätta igång och spela och sjunga och så kom det ena med det andra och plötsligt låg jag på topplistorna.

Pelle Karlsson

Namn: Pelle Karlsson

Född: 1950 i Göteborg

Familj: Hustrun Evie Tornquist-Karlsson, sångerska. Tillsammans har de två barn (en son och en dotter), tre barnbarn i åldrarna 1,5 år, 2 år och 3 år.

Bor: I Florida, USA

Slog igenom med: ”Han är min sång och min glädje” 1973. På engelska är titeln ”He is my everything”.

Några andra kända låtar: Jesus har makt, Korset där Jesus gav sitt liv, När du går över floden, Så stor är Jesu kärlek, Namnet Jesus.

Träd fram kristna kvinnor i era partier

Efter andra världskriget motsatte sig Socialistpartiet i Frankrike att ge kvinnor rösträtt med... torsdag 28/10 00:00

FN:s falska anklagelser om vattenapartheid i Israel

Israelkommentar Den 23 september publicerade Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) en... torsdag 28/10 00:00

Gud har vida överträffat många av våra djärvaste drömmar.

Ledarkrönika Den här hösten firar vår församling ”Kungsporten 20 år”. Vi gör det vid två tillfällen. I söndags... torsdag 28/10 00:00

Den som söker sig till korset har rätt att få möta frälsningens budskap.

Inför söndag För en tid sedan upplevde jag att Gud besökte den kyrka som jag var del av genom människor vars... torsdag 28/10 00:10

Efter kritiken – domstol skärper regler om jäv

Barnmorskemålen. Det svenska barnmorskemålet är bara ett av flera fall som Europadomstolen haft på sitt bord där det... onsdag 27/10 11:28
E-tidning
Världen idag är en obunden nyhets­tidning på kristen grund. Tidningen kommer ut tisdag–lördag. Fredags- och lördagsutgåvorna publiceras endast digitalt.
Senaste magasinen
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier