Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.
Efesierbrevet 6:11

Världen idag

Frälsis och LP gör gemensam sak för utsatta i Stockholm

I Sundbyberg har ett nytt samarbete inletts, kallat Home, mellan Frälsningsarmén och LP-stiftelsen för personer som har lämnat en destruktiv livsstil och vill komma vidare i sin kristna vandring. Det är också en plats dit kristna kan få komma och bidra med sina kompetenser.

– Många kristna ber om väckelse, och här erbjuds en möjlighet att själv medverka till att ge svar på de bönerna, säger Daniel Back från LP.

Reportage · Publicerad 07:00, 20 maj 2023

I Frälsningsarméns lokaler i Sundbyberg, i norra Storstockholm, möts vi av Kjell och Anki Karlsten från Frälsningsarmén och Daniel Back från LP-verksamheten. Fika fixas snabbt innan vi sätter oss ner för att samtala om den gemensamma satsning de är involverade i.

Alla tre är mycket taggade att i mer ändamålsenliga lokaler utveckla det samarbete, som inleddes i augusti förra året.

Kjell, som är verksamhetsansvarig, ser detta som en naturlig del av det som alltid varit Frälsningsarméns signum, där evan­geliska satsningar kopplas samman med sociala insatser. Så började det 1865 i socialt utsatta områden i London, då grundaren William Booth lanserade det klassiska mottot: ”Soup, soap and salvation” (soppa, tvål och frälsning – ett koncept som snabbt spred sig ut över världen.

– Det här ligger helt i linje med vår historia, då vi alltid har jobbat med utsatta och marginaliserade människor, säger Kjell.

– De flesta vi nu har kontakt med har redan kommit ur sitt missbruk, ofta genom att delta i tolvstegsprogram såsom Anonyma Alkoholister och liknande. De som kommer hit uttrycker en längtan att gå vidare till en mer djupgående förvandling genom frälsningen i Jesus Kristus.

Daniel Back representerar LP-verksamheten, som är en del av Pingst, i samarbetet i Sundbyberg. Det kan ses som en naturlig följd av att han tidigare var ansvarig för det sociala arbetet i Frälsningsarméns kår Templet på Östermalm.

– Det här är ett relationellt och praktiskt samarbete som faller sig naturligt, eftersom vi redan har upparbetade relationer, menar Daniel.

– LP-arbetet och Frälsningsarmén har ett liknande tänk och tillsammans blir vi starkare. Grunden är att vi tror att frälsningen är en stark, förvandlande kraft som är långsiktig.

Kjell berättar att Frälsningsarmén förra året avslutade den verksamhet med vård och upprättelse av människor med missbruksproblematik som bedrivits på Kurön på Mälaröarna i mer än hundra år. 

– Nu behöver vi hitta nya vägar, och det här är en sådan möjlighet.

Efter ett halvår i Frälsningsarméns lokal på Kungsholmen fick de möjlighet att i mars flytta verksamheten hit till Sundbyberg. Och hit kommer människor som längtar efter att fördjupas i den kristna tron i en gemenskap som går djupare än social gemenskap.

– Vi ser på det som en kår- eller församlingsplantering, där den som tror på Jesus och vill följa honom kan bli medlem, säger Kjell. 

Daniel Back inflikar att samarbetet med LP innebär en synergieffekt, där olika praxis fungerar som komplement till varandra.

– Vår längtan är att ta ansvar för sakramentsförvaltande. Eftersom Frälsningsarmén inte praktiserar nattvardsfirande och dop kan vi från LP-verksamheten erbjuda detta till dem som så önskar, säger han. 

Kjell understryker att samarbetet är tänkt att vara så relationellt som möjligt. Som en levande, organisk gemenskap som i en kropp, där de olika lemmarna kompletterar varandra. 

Anki berättar att hon har byggt upp en resurspool av ett antal frivilliga som kan bistå med stöd och hjälp på många sätt, såsom stödjande samtal, förbön, coachning, rehabilitering, kontakt med myndigheter och anpassning till samhällsliv och arbetsmarknad. 

– Vi vill presentera evangeliet – glädjebudskapet om frälsning – som en livboj, en frälsarkrans, säger hon.

– Många av de vi möter har trauman, sorg, skuld och skam i bagaget, och de griper tag om livbojen som ett sista hopp om förändring. Det är det första och största steget mot upprättelse.

Hon betonar att de vill se till hela människan: ande, själ och kropp.

– Vi erbjuder verktyg som rustar människor att bli upprättade och helade inifrån. En del har dåliga erfarenheter av kontakter med myndigheter och behöver hjälp att exempelvis få del av det de har rätt till, förklarar hon.

Varje lördag hålls gudstjänst med enkel sång, undervisning och förbön i lokalerna. Verksamheten har bara pågått några månader och hittills har mellan 50 och 70 personer kommit till gudstjänsterna. Stommen är en kärngrupp på cirka 30 personer.

Här finns många dramatiska livshistorier, och vid varje tilläfle får någon möjlighet att dela med sig av sitt personliga vittnesbörd. Det erbjuds även fika och social gemenskap.

Många är engagerade i tolvstegssammanhang, där det ges stort utrymme åt den personliga berättelsen. Därför finns det en vana vid detta och det är inget stort steg att dela sina erfarenheter offentligt.

– Meningen är att nå ut till den som söker hopp och tro och som inte har någon kristen gemenskap. Vi forcerar inte frågan om medlemskap utan låter det beslutet mogna fram, säger Anki.

Kjell tillägger:

– Vi vill skapa ett sammanhang med enkla former och så få barriärer som möjligt. Flera av våra deltagare har en historia av en trasig uppväxt, frånvarande fäder, blandmissbruk, självmordsförsök och destruktivitet. I gudstjänster och hemgrupper, lärjungaträning och individuellt stöd erbjuder vi redskap att bryta destruktiva livsmönster och uppleva en bestående förvandling. 

Daniel, Kjell och Anki uttrycker alla tre att de finns till för behövande medmänniskor. De ser gärna att kristna från olika sammanhang och med olika kompetenser blir motiverade att hjälpa till. 

– Säkert finns det många därute som känner en kallelse att göra en insats för att människor med en bakgrund av beroenden av olika slag, kriminalitet och psykisk ohälsa ska bli upprättade. Då går det bra att ta kontakt med oss och kanske bli en del av resurspoolen, säger Daniel, och nämner behov av till exempel terapeuter och själavårdare.

– Många kristna ber om väckelse, och här erbjuds en möjlighet att själv medverka till att ge svar på de bönerna, tillägger han. 

Kjell reflekterar över att de effektivaste medarbetarna ofta finns bland de nykristna. 

– En egen upplevelse av ett förvandlat liv är en färskvara som gör intryck. Det kan vara lätt att avvisa en teori eller en trosuppfattning, men betydligt svårare att säga emot en persons egen upplevelse, förklarar han.

– Samhällets resurser räcker inte alltid till, och här finns en enorm potential som gör skillnad och innebär stor samhällsnytta. 

Det här är ett relationellt och praktiskt samarbete som faller sig naturligt, eftersom vi redan har upparbetade relationer.
Samhällets resurser räcker inte alltid till, och här finns en enorm potential som gör skillnad och innebär stor samhällsnytta.

Etablissemanget är inte tillfreds förrän kyrkan sjunger med

Ledare I en kommersialiserad och mediedriven tid råder förenklingar och polarisering. Högt röstläge,... lördag 3/6 00:10

Därför bör vi fira Sveriges 500 år som nationalstat

Ledare Den 6 juni väntar en stor minnesdag för konungariket Sverige. Det är dock slående hur svagt... fredag 2/6 00:10