Jag säger er: Stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom.
Matteus 5:39

Världen idag

Drängen köpte herrgård – blev väckelseplats

Den enkla uppväxten stoppade inte Josef Pettersson från att ta steget att köpa herrgården Dannäs, där han tidigare arbetat som dräng.

– Det var ju en oerhörd resa, speciellt på den tiden, säger Stefan.

Reportage · Publicerad 13:00, 16 jul 2021

Färden mot Dannäs säteri går på slingriga vägar genom ett sommargrönt Småland. Vi har stämt träff med Stefan Josefsson, ett av barnbarnsbarnen till Josef Pettersson – en man som fick göra en ovanlig resa genom Sveriges klassamhälle.

Vid ankomsten lyser en röd huvudbyggnad i sann, småländsk prakt mot en klarblå himmel med strålande sol. Höga lövträd och blommande fruktträd gör bilden av en svensk sommar­idyll komplett.

Stefan Josefsson, som är nuvarande ägare – eller rättare sagt delägare, möter oss när vi svänger in på gården.
– Gick resan bra? frågar han och ber oss flytta bilen lite grann.

Namnet Dannäs upptäcks första gången i köpehandlingar med riddaren Nils Turesson Dannæs från 1300-talet. Nils far tillhörde Magnus Ladulås innersta krets. Själv var Nils gift med Ingeborg Laurensdotter, som var heliga Birgittas vän och reskamrat under dennas pilgrimsfärd till Rom 1349. Bland godsägarna finns även Sten Sture den äldre, eller ”Gamble herr Sten” som han ibland kallats.

Men vi är här för att följa i spåren av en något enklare man – Josef Pettersson.

Josef var son till soldaten Peter Nilsson. Yrket medförde ett så kallat soldattorp. Han och hustrun Ingeborg fick tio barn, och 1839 föddes Josef som nummer nio i syskonskaran.

Vid 17 års ålder flyttade Josef hemifrån för att tjänstgöra som dräng på Dannäs säteri. 1861 blev han gårdens rättare, eller förman. Fyra år senare avancerade han återigen och blev mjölnare och föreståndare för säteriets kvarn. Samma år gifte han sig med pigan Lisa Johannisdotter, och paret drev även en liten lanthandel i sitt mjölnartorp.

Paret Petterssons hjärtan brann för den väckelse som växte fram under 1800-talets senare hälft, och hemmet öppnades för bön och evangeliska möten. Jönköpings Missionsförening var bland de första rörelser som sände predikanter till bygden, men det kom även kringresande lekmän som berättade hur de funnit Gud. Många gånger var det trängsel och varmt i Petterssons lilla hus.

1880 blev hemmanet Jonsbo till salu. Josef köpte det och fick på så vis mer utrymme för hemgudstjänsterna. Så småningom bildades Dannäs friförsamling, som 1894 anslöts till Svenska missionsförbundet. Namnet ändrades senare till Dannäs missionsförsamling.

År 1900, tre år efter hustrun Lisas död, gick Dannäs dåvarande ägare i konkurs. Josef såg chansen, och beviljades dessutom lån till att förvärva egendomen när två lekmannapredikanter gick i god för honom; bruksägaren Johan Andersson och lantbrukaren och fabrikören Erik Svensson.

Josef drevs av en gudomlig vision. Han såg sig som godsförvaltare snarare än ägare, och i och med köpet kunde han ge församlingen en samlingslokal inne i huvudbyggnaden. Lokalen användes fram till dess att sönerna Vilhelm och Carl byggde ett missionshus för församlingens räkning.

Efter lite småprat, får vi följa med till den ena av två stora flygelbyggnader. Flygel nummer ett hyrs ut som bostad. Den vi nu går in i kallas ”magasinet” och används till gudstjänster, bröllop och andra fester.

– I ett sådant här utrymme samlas det lätt bara skräp. Med gårdens historia i ryggen, ville vi använda magasinet till något som ger glädje, förklarar Stefan medan han öppnar träporten.

För Stefan är ekumeniken viktig och att kunna samlas runt Jesu budskap, död och uppståndelse – det som enar.

– Jag tror att många tänker mer och mer på det viset. Men det är säkert extra viktigt i en sådan här liten bygd, fortsätter han och tillägger att flera olika samfund varit representerade under de snart 20 år då dessa magasinmöten hållits.

Uppe på loftet finns utställda kandelabrar. Eventuella bröllop hålls främst för vänner, eftersom magasinet inte har de faciliteter som krävs för fest. Vatten finns inte indraget, och när vi går ut i solen visar Stefan leende upp utedasset där man kan sitta tre personer på rad.

Vandringen runt godset fortsätter till ett litet lusthus längst bort i trädgården. På vägen dit berättar Stefan om ”Lusthusbacken” som ligger någon kilometer bort, där ett lusthus fanns under 1700-talet. Det är nu sedan länge raserat, men man tror att föregångaren till det moderna Dannäs säteri kan ha legat på Lusthusbacken.

Lusthuset i säteriets trädgård uppfördes 2003. De vackra fönstren härstammar från ett stall som rivits, och tegelpannorna på taket kommer från det tegelbruk som tidigare fanns på godset. De är av god kvalitet, trots att de hade legat ute i takdroppet i hundra år när Stefan hittade dem.

– Detta är en plats där man kan hämta styrka, säger Stefan och pekar på bibelordet som är målat på väggen. På bordet ligger en psalmbok och en bibel.

Stefan är ödmjuk inför arvet han delar med kusinerna.

– Josef Pettersson fick arbeta sig upp hela vägen, jag har inte förtjänat det på samma sätt. Från att växa upp i ett soldattorp till att köpa det säteri där man arbetat som dräng var ju en oerhörd resa, speciellt på den tiden.

Vi går in i huvudbyggnaden, till andra våningen där Stefan bor med sin familj. I det rum vi landar, möts vi av vackra, färgrika väggmålningar. De är från slutet av 1700-talet när huset byggdes, förutom en av figurerna som är klädd i 1800-talskläder. Stefan flikar in att figuren förmodligen föreställer en av ägarna som gärna ville vara med på ett hörn, och lät måla dit sig själv.

På en av målningarna ser man sjön Bolmen som ligger i närheten. Lite till höger syns även Svarta mossen, som det tydligen finns mycket skrock runt. En föreställning är att man absolut inte får ta med sig något därifrån eftersom man då drabbas av en förbannelse.

– Jag tillverkade ett litet träkors från en stubbe där, som jag hade grävt upp. Jag tycker att det är lite roligt att påpeka att jag ju fortfarande lever, skrattar Stefan.

Innanför köket finns den sal, även om fler innerväggar kommit upp sedan dess, som användes som församlingslokal under Josefs tid. En gammal plansch från ett av de många ungdomsläger som hystes på gården, ligger på ett bord. Vi känner historiens vingslag och förstår att många människor har fått möta Gud här. Men som Stefan säger:

– Det är lätt att tänka att historia är något som skapades för länge sedan, men vi glömmer lätt bort att vi skapar historia idag. Det ger ett annat perspektiv på allt man gör, att det kommer att få betydelse längre fram.

Källor:
”Berättelser om en by – Dannäs från inlandsis till väckelsetid”, Gunlög Josefsson
”Hundraårig missionsgärning i Dannäs – Tannåkersbygden”, Dannäs missionsförsamling

Det är lätt att tänka att historia är något som skapades för länge sedan, men vi glömmer lätt bort att vi skapar historia idag. Det ger ett annat perspektiv på allt man gör – det kommer att få betydelse längre fram.

Dannäs säteri

Byggår huvudbyggnad: 1778

Byggd av: Carl Henrik Ekermann

Kända personer med anknytning till gården: Sten Sture den äldre, Ingeborg Laurensdotter

Händelser/milstolpar: Viktig plats för 1800-talets väckelse

Hur brukas säteriet i dag: skogsbruk, utarrenderat jordbruk, boende.

Nuvarande ägare: Stefan Josefsson och fem av hans kusiner.

Till vem skulle vi gå om inte till Gud?

Skräcken griper tag i mig, kroppens funktioner tycks delvis lägga av och tankarna flippar. Helt... onsdag 1/2 00:00

Demiroks dubbla identitet röjer brist i Svenska kyrkan

Ledare I morgon ska Centern välja ny partiledare efter Annie Lööf. Valberedningen föreslår... onsdag 1/2 00:10

Förslag: Postnord får tre dagar på sig att dela ut brev

Post. Postutredningen föreslår att Postnord ska få tre i stället för två dagar på sig att dela ut brev.... tisdag 31/1 21:00

Vad har Jenin med Jerusalem att göra?

Israelkrönika ”Det du berättar nu är inte vad jag har hört på svenska nyheter.” Uttalandet kom från en av... onsdag 1/2 00:00