Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Vilken roll har Luther i dag?

1 Luthers reformation fyller 500 år. Är detta bara ”torr”, förlegad historia eller spelar Luthers reformation någon roll i dag, och i så fall – på... tisdag 31/10 11:00

Konferenser firar Luther

Jubileum. Den som inte har möjlighet att besöka de historiska platserna kan ändå ta del av jubileumsåret på olika sätt. Församlingen United i Malmö och... tisdag 31/10 10:30

Drömmen om återförening under påven

Återförening?. Övergrepp mot katoliker under reformationen sitter djupt i den katolska själen, där visionen om en återförenad kristenhet – i mångfald under påven –... tisdag 31/10 07:14

”Reformationen förvandlade samhällen”

Samhällsförändring. Synen på demokrati, marknadsekonomi och kvinnors ställning. Det är några av de saker som påverkade de samhällen där reformationen fick fäste. Det... tisdag 31/10 05:14

”En befriad människa – ställd inför Gud”

Gudsrelationen. En befrielse för människan. Det blev följden av reformationen och dess lära om rättfärdigheten som en fri gåva. Den gåvan kan inte kompletteras med... tisdag 31/10 01:14

Budskapet ekar ända in i vår tid

Ledare. I år är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på Slottskyrkans port i Wittenberg. Ingen kunde väl ana –allra minst Luther själv –... måndag 30/10 16:08
E-tidning
Jerusalem – dåtid, nutid och framtid