Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.
Jakobsbrevet 4:4

Världen idag

Vad som hände Alisa Childers när hon mötte ett annat evangelium

Recension · Publicerad 00:00, 7 sep 2023

Genom kyrkohistorien har den kristna trons grundfundament angripits på olika sätt. Angreppen har kommit både utifrån och inifrån kyrkan själv.

Paulus hade de största bekymren med dem som inifrån den kristna gemenskapen försökte förkunna ett annat evangelium än det Paulus förkunnade. I Galaterbrevet skriver han: ”Det är bara några som ställer till förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium” (1:7).

Alisa Childers berättar i sin bok hur hon mötte ett förvrängt evangelium i en studiegrupp, ledd av en pastor som hon beskriver som progressiv. Han själv kallade sig ”en hoppfull agnostiker” med kontakt med den så kallade Emergent-rörelsen, där Brian McLaren är en känd representant.

Pastorn som ledde studiegruppen förde inte fram irrläror, utan underminerade Alisas tro på de grundläggande trossatserna om hela Bibeln som Guds ord, om jungfrufödelsen, om synen på sex som något som hör till äktenskapet mellan en man och en kvinna, om synen på synd och Jesu korsdöd och om helvetet och de eviga straffen. Detta känns igen också i den svenska kyrkliga miljön.

Mötet med denna ”progressiva kristendom” gjorde att Alisa hamnade i en djup troskris, men också att hon själv började läsa Bibeln och teologi på ett helt nytt sätt.

I boken redovisar hon vad hon kommit fram till och hur hon hittat tillbaka till en bärande tro och hur detta står i skarp kontrast till den progressiva förkunnelse hon mötte i studiegruppen. Nu är hon själv talare i många sammanhang där hon fungerar som apologet, en försvarare av klassisk, kristen tro.

Alisas bok är en aktuell och spännande läsning, ärlig, öppen och med Lee Strobels ord i förordet ”livsviktig”. Den är välskriven och klar som en fjällbäck och borde läsas av präster, pastorer, ungdoms- och församlingsledare.

Om inte detta sker är svensk kristenhet illa ute och hotas av teologisk förvirring som blir katastrofal.

Litteratur

Ett annat evangelium?
Alisa Childers
(Sjöbergs förlag)

LRF: Minska vildsvinsstammen med 90 procent

Djur. Minska vildsvinsstammen med 270 000 djur till 30 000. Det begär Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och... torsdag 28/9 22:00

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10

Skyttedals drogutspel blev hennes fall

Ledare Många höjer förstås på ögonbrynen över att en europaparlamentariker som Sara Skyttedal (KD) väljer... fredag 29/9 00:00