Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

”Mosaik” snarare än ”ekumenik”

Recension · Publicerad 00:00, 3 mar 2023

Bokens preludium bär rubriken ”En generös ortodoxi”. Denna rubrik blir en sorts programförklaring som mynnar ut i det som författaren genomgående förordar: En ”helkyrklig” hållning.

Den har en ”enhet”, ett tydligt kristologiskt centrum, eftersom Kristus inte är delad, men samtidigt en öppenhet för en ”mångfald” av uttryck, vilka tagit sin form i skilda kristna traditioner. De senare kan sammantaget berika helheten på en önskad väg framåt, ja, det är i mångfalden som kyrkans fullhet kommer till uttryck, menar författaren.

Redan prenumerant? Logga in för att läsa hela artikeln.
En månad gratis!
Läs allt du vill med Världen idag DIGITAL
Du får tillgång till:
✓  Samtliga artiklar på varldenidag.se
✓  E-tidningen fem dagar i veckan
✓  Digitala korsord

Att följa Jesus Kristus innebär att förneka sig själv

Gästledare Paulus bekännelse i Galaterbrevets femte kapitel, vers 24, är en bekännelse för alla Jesu... lördag 27/5 00:10

Lärdomar av utfallen mot Ungern

Ledare I osedvanligt explicita och övertydliga ordalag förklarade i veckan Ungerns premiärminister Viktor... lördag 27/5 00:00